De Columnakerk maakt deel uit van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. De gemeente is de Nederlandse Gereformeerde Kerk​ te Groningen-NoordWest.

Gemeenteleven
Onze gemeente heeft een bijzondere samenstelling. Er zijn zowel veel ouderen als veel studenten te vinden. Daarnaast zijn er alleenstaanden en (jonge) gezinnen.
Op zondag is er een kerkdienst en één keer per maand een leerdienst. Na de morgendienst is er gelegenheid om een kopje koffie (of thee of ranja) te blijven drinken. De eerste zondag van de maand is er avondmaal en een lunch of uitgebreide koffie tafel
Met elkaar proberen we het stadse gemeenteleven zo goed mogelijk vorm te geven. Dit doen we onder andere door bij elkaar te komen in kringen, kleinere groepen, bedoeld om beter naar elkaar te kunnen omzien en het geloof te delen.
Er is een gevarieerd aanbod aan bijbelstudieverenigingen. De jeugdverenigingen worden georganiseerd in samenwerking met de gemeente van Groningen Zuid/Helpman. Ook treffen de gemeenteleden elkaar vaak tijdens de informele activiteiten van Tijd Voor Actie.

Nederlandse Gereformeerde Kerken
De andere gemeenten van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in en bij Groningen zijn, de Tehuisgemeente, de Hoeksteen (CGK-NGK Groningen-Haren), de Oosterkerk (Groningen-Oost), de Refajahkerk (Groningen-Zuid/Helpman), de Ontmoetingskerk (Haren) en de Verbinding (Hoogkerk).

Locatie
Je kunt ons vinden op Paulus Potterstraat 2, 9718 TJ Groningen.