De geschiedenis van Groningen-NoordWest

Inleiding

De gemeente Groningen-NoordWest werd in juli 2012 samengevoegd uit de gemeenten Groningen-Noord en Groningen-West. Beide gemeenten hebben een eigen voorgeschiedenis die een eigen smaak en karakter hebben toegevoegd aan het geheel. Hieronder lees je daarover meer.

Groningen-Noord

Voor Groningen-Noord begint de geschiedenis al in 1834 als een voorloper van deze kerk wordt opgericht door Hendrik de Cock. Het voert wat ver om uitgebreid verslag te doen van het verloop van de geschiedenis van de gereformeerde kerken in Groningen, maar in 1925 zien we de Gereformeerde Kerk van Groningen. In september 1944 maakte deze kerk zich vrij en ging verder als de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt te Groningen) De Gereformeerde kerk van Groningen is op 8 mei 1961 gesplitst in drie zelfstandige kerken. Nu waren er drie kerken: Groningen-Noord, Groningen-Oost en Groningen-Zuid. Op 1 januari 1977 werd de kerk te Groningen-Zuid gesplitst en werd Groningen-West een zelfstandige kerk.

Groningen-West

De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Groningen-West heeft niet lang bestaan. Op 1 januari 1977 werd de gemeente formeel gesticht als afsplitsing van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Groningen-Zuid. Bij de start in 1977 kende Groningen-West 1356 kerkleden. De kerk bestond in die dagen vooral uit jongere gezinnen met kinderen die voor een groot deel in de wijk Vinkhuizen woonden. Groningen-West had haar eigen kerkgebouw: “de Columna”, (ingebruik als kerkgebouw sinds november 1969) aan de Paulus Potterstraat.
Vanaf de start van Groningen-West moest alle kerkelijke leven vanaf de grond worden opgebouwd. Het eerste jaar verscheen er nog een handboekje (voor het jaar 1978). Voor het jaar 1979 kon echter geen handboekje verschijnen, zoveel werk was er aan de winkel.

 

Bij de formele stichting op 1 januari 1977 werd ds. Versteeg predikant van Groningen-West. Hij stond al vanaf 21 september 1975 in de wijk Vinkhuizen. Hij bleef in Groningen-West tot 1 maart 1987. Per 22 mei 1977 werd de tweede dominee, ds. M.K. Drost, verbonden aan Groningen-West. Hij is gebleven tot 1981. Groningen-West onderhield op het zendingsveld in Irian Jaya ds. J.B.K. de Vries met zijn gezin.

Op 26 april 1984 begon ds. Joosse als predikant in Groningen-West. Hij presteerde het om naast het ‘gewone’ predikantenwerk te promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Per 1 oktober 2009 is hij met emeritaat gegaan. Op 4 september 1988 begon ds. T.S. Huttenga als predikant. Hij is op 16 juli 2018 met emeritaat gegaan.

Samenvoeging

Het ledental van Groningen-West daalde door de jaren heen gestaag. Belangrijke redenen waren dat eind jaren ’80 veel volwassen geworden kinderen van kerkleden trouwden en vertrokken naar omliggende steden en dorpen en dat oudere kerkleden overleden. Ook in Groningen-Noord daalde het aantal leden. Beide gemeenten kwamen tot de conclusie dat het noodzakelijk was om meer samen te werken op kerkelijk gebied. Deze samenwerking intensiveerde zich met de jaren. Uiteindelijk is besloten om naar een samenvoeging van beide gemeenten toe te werken. In de zomer van 2012 was deze samenvoeging een feit.

De laatste dominee van Groningen-West was ds. Basoski die op 16 mei 2010 als dominee begon en nog steeds werkzaam is in de samengevoegde gemeente. De laatste dominee van Groningen-Noord was ds. de Niet. Zijn emeritaat viel samen met de samenvoeging van beide gemeenten.

Ds. NoordWestIn dienstUit dienst

J.H. Tempelman01-04-2021–

Ds. Noord In dienst Uit dienst In dienst Uit dienst
H. de Cock mei 1837 14-11-1842 J. Verkade 30-10-1960 30-04-1975
Voor ’44…. C.A. Versluis 19-01-1967 03-11-1975
D. v. Dijk 22-08-1920 01-09-1960 C. Trimp 22-03-1967 01-01-1970
P. Deddens 23-07-1934 01-11-1945 O.J. Douma 13-08-1970 17-01-1988
P.K. Keizer 18-10-1942 01-08-1972 C. Bijl 16-08-1972 26-09-1982
A. vd Ziel 10-10-1943 08-05-1961 J.B.K. de Vries 31-01-1975 27-11-1988
J.P. vd Stoel jr. 17-02-1946 15-07-1948 J.A. v/d Velden 17-08-1978 24-10-1982
J. Groen jr. 17-03-1946 08-05-1961 H. Venema 19-01-1979 01-01-2002
L.L. vd Vliet 26-09-1948 05-03-1966 A. Kamer 23-03-1983 12-06-1997
J. Smelik 20-02-1949 23-05-1960 G.J. v. Enk 01-02-1985 01-06-1993
A. Jagersma 16-09-1951 08-05-1961 J.G. vd Hoeven 01-11-1989 01-07-2004
C. Stam 30-09-1951 08-05-1961 H.S. v. Hemmen 26-02-1993 01-01-2000
A.H. Algra 27-08-1952 21-02-1957 M.A de Niet 03-07-1988 01-07-2012
J. v. Benthem 09-05-1957 12-12-1965 E.C. Luth 10-10-2010 17-06-2016
Ds. West In dienst Uit dienst
A.G. Versteeg 01-01-1977 01-03-1987
M.K. Drost 22-05-1977 27-11-1981
T.S. Huttenga 04-09-1988 30-06-2003
L.J. Joosse 25-02-1984 27-09-2009
C.Th. Basoski 10-05-2010
Ds. NoordWest In dienst Uit dienst
J.T. Tempelman 01-04-2021