Lid worden van de gemeente Groningen-NoordWest

Lidmaatschap NoordWest

Wil je lid worden van onze gemeente, dan ben je natuurlijk van harte welkom!

  • Ben je al lid bent van een andere kerk uit ons kerkverband (de NGK)?
    Dan kun je bij de scriba van je eigen gemeente een attestatie opvragen en deze bij onze scriba inleveren. Geef dan ook direct je emailadres en telefoonnummer door, zodat we je goed kunnen bereiken.
  • Als je geen lid bent van een kerkelijke gemeente van de Nederlandse Gereformeerde Kerk, maar je bent wel geïnteresseerd in het christelijk geloof? Of wil je graag lid te worden van onze gemeente?
    Dan kun je het beste contact opnemen met onze predikant: Ds. Theo Basoski.
Gastlidmaatschap

Wil je graag gastlid worden in Groningen-NoordWest, dan ben je van harte welkom! De (landelijke) afspraak is dat je gedurende 1 jaar gastlid bent van een gemeente. Je blijft tegelijkertijd lid in je thuisgemeente.

Wil je het gastlidmaatschap verlengen, geef dat dan even door aan de secretaris van je thuiskerk. Ga je (eerder) weg? Laat dat dan weten aan je gastkerk én je thuiskerk.

Lidmaatschap en kring

Als lid van onze gemeente word je automatisch ingedeeld bij een kring. Dit is een kleine groep mensen die tot doel heeft om naar elkaar om te zien en samen te groeien in geloof. De wijkouderling brengt hier minimaal eens per jaar een bezoek om te informeren naar het wel en wee binnen de kring.