Zondag 26 juni
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman

Liedboek 217: 1-5 (De dag gaat open voor het Woord des Heren)
Wet van de HEER
Psalm 144: 2,6
Gebed om de Heilige Geest
L+T Jakobus 1: 1-12 en 4: 11-17 (tekst vers 13-17)
Liedboek 797: 1,4,8 (Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig)
Bediening van Gods Woord
Liedboek 909 (Wat God doet, dat is welgedaan)
Inzameling gaven
Psalm 139: 1,2,8,11

Zondag 19 juni
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski            Doopdienst

Psalm 8a:1,2,3,4 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)
Wet
Gezang 168:1,2,3,4 (Vader, vol van vrees en schaamte)
Gebed
Doopbediening Roos Moorlag; Psalm 121:3,4
Ester 1
Liedboek 823:1,2,4,5 (Gij hebt, o Vader van het leven)
Preek
Opwekking 770 (Ik zal er zijn)
Gebed
Collecte
Liedboek 416:1,2,3,4 (Ga met God)

Zondag 12 juni
10.00 uur: Ds. M. Martinsons (Riga)/Rik Wisselink-Bijker

Openingslied: Psalm 100 (GK)
Gebed om de Heilige Geest
Wetslezing: Efeziërs 4: 1 – 6
Zingen: OPW 520 ‘Wees mijn verlangen’
Bijbellezing: Filippenzen 4:10-20
Preek
Zingen Psalm 67 DNP (couplet in wisselzang mannen, vrouwen, allen, en refrein steeds gezamenlijk)
Dankgebed & voorbeden
Collecte
Interview met ds. Martinsons (i.s.m. Froukje Johanna)
Slotlied: ‘Door de wereld gaat een woord’ LB 802

Zondag 5 juni Pinksteren
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski            Viering Heilig Avondmaal

Zingen: Liedboek 672 : 1, 3, 7 (Kom laat ons deze dag)
Wet
Zingen: Psalm 143 : 2, 9
Gebed
Lezen: Handelingen 2 : 1 t/m 13
Zingen: Liedboek 678 : 2, 3, 4, 5, 9 (De wijnstok bloeit)
Preek: Handelingen 2 : 17
Zingen: Liedboek 670 : 1, 3, 6, 7 (Kom Schepper God, o Heilige Geest)
Gebed / Viering Heilig Avondmaal
Zingen: Gezang 184 : 1, 2, 3 (Heer, wij komen vol verlangen)
Opwekking 167 : 1, 2, 3 (Samen in de naam van Jezus)
Dankzegging: DNP 138 : 1, 3
Collecte: Diaconie
Zingen: Liedboek 675 : 1, 2 (Geest van hierboven)

Zondag 29 mei
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman 

KB 8a Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam
Leefregels: Kolossenzen 3,1-4; 5-10;12-14
KB 243,1.2.3.4 Heer, ik kom tot U
Gebed om de Heilige Geest
L: 2Petrus 1,12-21 (tekst: vers 16-21) Alst Boven
Bediening van Gods Woord
Opwekking 689 Spreek o Heer door uw heilig woord
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
Opwekking 585 Er is een dag

Donderdag 26 mei hemelvaartsdag
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Gz.215:1,2,5 (De dag van onze Vorst brak aan)
Gebed
Lc.24,49-53
Ps.47:3
Opb.4
LB.405:1,2 (Heilig, Heilig, heilig)
Opb.5
Gz.218:2,4 (Dank aan de koning)
Preek
Opw.366 (Kroon Hem met gouden kroon)
Geloofsbelijdenis
Gz.211:1,3 (Wij knielen voor uw zetel neer)
Collecte
Ps.68:7,13

Zondag 22 mei
10.00 uur: ds. L.G. van der Heide

Psalm 92: 1,7,8 ‘t Is goed
Lezing van Gods Wet
Gezang 170 : 1,13 Gedenk, o volk
Gebed met schuldbelijdenis en om de opening van Gods Woord
L. Matteüs 17 : 1 – 8 (Alst Boven)
Liedboek 799 : 1,5,6 Komt kinderen
T. 2 Koningen 6 : 1-14 (Alst Boven)
Preek met als thema: “Geslachten gaan, geslachten zullen komen: /
Wij zijn in uw ontferming opgenomen”
Gzezang 225 : 1,4 Nu gaan de bloemen
Dank- en voorbeden
Collecten
Psalm 90 : 1 Gij zijt geweest

Zondag 15 mei
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Psalm 89: 1,3,7
Wet
Psalm 25: 3,5,6
Gebed
Johannes 15: 9 t/m 17
Opwekking 58 (Vrede zij U)
Preek Johannes 13: 34, 35
Opwekking 136 (Abba, Vader)
Gebed
Doopbediening Joran Dirk Dirkse
Opwekking 518 (Heer U doorgrondt en kent mij)
Collecte
Liedboek 704: 1,2,3 (Dank, dank nu allen God)

Zondag 8 mei
10.00 uur: Gert de Jonge

Psalm 93: 1,2,3 De Heer regeert
Gebed
Wet
Lied 772 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien
Lezen: Jesaja 11:1-10
Preek
Lied 360: 1,4,5,6 Kom Schepper Geest
Gebed
Collecte
Lied 675 Geest van hierboven

Zondag 1 mei
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman            Viering Heilig Avondmaal

Psalm 84: 1,2
Wet van de HEER*
Gezang 243 Heer ik kom tot U
Effeziërs 3: 14-21
Psalm 63: 2
Gebed om de Heilige Geest
Tekst: Effeziërs 2: 16-17
Bediening van Gods Woord
Liedboek 95 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
HA Formulier III
Na gebed: Liedboek 400 Voordat ik kan ontvangen brood en wijn
Tijdens viering: LB 377 Zoals ik ben, kom ik nabij en Gezang 176, ‘k Geloof in God de Vader
Na dankzegging: Gezang 182: 5,6
Inzameling gaven
Liedboek 103a: 1 Loof nu mijn ziel, de Here

Zondag 24 april
10.00 uur: Ds. S. de Jong

Zingen: Opwekking 715 (Wat hou ik van uw huis)
Zingen: Gezang 155: 1-5 (God enkel licht)
Gebed
Bijbellezing: Matteüs 5: 42- 45; 6: 1-4; 25-34; 7: 7-11
Zingen: lied Ria Borkent (Melodie van Psalm 119)
Preek
Zingen: Psalm 141: 1, 2, 6-8
Gebed
Collecte
Zingen 10 duizend redenen
Zegen

Zondag 17 april            Pasen
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski            Viering Heilig Avondmaal

Zingen: Liedboek 624: 1(C), 2(C), 3(Allen) (Christus, onze Heer, …)
Gebed
Kinderen: Jezus ik wil U bedanken en/of Weet je dat de lente komt…
Lezen: Matteüs 28: 1 t/m 15
Zingen: Opwekking 464: 1(C), 2(C), 3(Allen) (wees stil voor het …)
Preek
Zingen: Liedboek 641: 1, 4 (Jezus leeft en ik met Hem)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal
Cantorij: Toen Jezus Christus in de nacht
Gebed Geloofsbelijdenis
Zingen: Liedboek 604: 1, 2 (De eerste dag der week)
Collecte: Diaconie
Zingen: Liedboek 634: 1, 2 (U zij de glorie)

Vrijdag 15 april            Goede vrijdag
19.30 uur: Ds. C.Th. Basoski

Liedboek 247: 1,5 (lied na afkondiging overlijden)
Liedboek 578: 1,2,6 (O kostbaar kruis)
Gebed
Blokfluiten – Trio van Matthias Maute
Matteüs 27: 27 t/m 66
Liedboek 587: 3,6,7 (Hemelse koning)
Preek Matteüs 27: 52 t/m 53
Liedboek 769: 2,4 (Scheurt het voorhang van de wolken)
Geloofsbelijdenis
Toekomst vol van hoop (Sela) (Zie tekst onder deze mail)
Gebed
Collecte
Liedboek 575: 1,5,6 (Jezus, leven van ons leven)

Zondag 10 april
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman            Bevestiging ambtsdragers

Opwekking 268 (schoollied)
Schuldbelijdenis
LvK (liedboek 1973) 175,1.2.4 (o wij arme zondaars, bedelaars onrein)
Genadeverkondiging
Ps.32,1
Gebed om de Heilige Geest
L: Lukas 19,29-44
Gez.40
L: Lukas 23,26-32
LvK (liedboek 1973) 181,1.2.3.4 (Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt)
T: Lukas 23,31
Gez.106,3,4.
Wet van de HEER
Ps.86,4
Dankzegging en voorbeden
Bevestiging ambtsdragers
GK 162,3.6
Formulier bevestiging (gedeelte diakenen)
Psalm 121: alle ambtsdragers vers 1 en 3
Gemeenteleden vers 2 en 4
Gebed afsluiten met gezamenlijk zingen van het ‘Onze Vader’.
Inzameling gaven
GK 189,3.4.5 melodie ‘Valet will ich dir geben’

Zondag 3 april
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman            Viering Heilig Avondmaal

Psa;m 19: 1
Wet van de HEER
Psalm 19: 5, 6
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
L: Psalm 104
Psalm 136: 4-8
T: Psalm 104: 31-35
Opwekking 70
Bediening van Gods Woord
Psalm 104: 9, 10
Bediening van het Heilig Avondmaal Formulier V
Zingen Apostolische Geloofsbelijdenis
Viering
Zingen tijdens viering: Gezang 183
Formulier V
Dankzegging (en voorbeden)
Inzameling gaven/avondmaalscollecte
Liedboek 146c: 1, 4, 7

Zondag 27 maart
10.00 uur: Ds. R. Telgenhof

Psalm 16: 1, 3
Jesaja 35: 1 t/m 7
Matteüs 22: 36 t/m 40
Liedboek 833
Gebed
Johannes 12: 17 t/m 33
Psalm 16: 5
Overdenking
Liedboek 978: 1, 2
Voorbedegebed
Collecte: Evangelisatie
Liedboek ’73 78: 1, 2, 4 (Laat me in U blijven, groeien…)

Zondag 20 maart
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski

Psalm 150: 1,2 (versie De Nieuwe Psalmberijming)
Wet
Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg)
Gebed
Kolossenzen 3: 1-17
Liedboek 314: 1,2,3 (Here Jezus, om uw woord)
Preek Kolossenzen 3: 16, 17
Opwekking 136: 1,2 (Abba, Vader)
Gebed
Collecte
Liedboek 425 (Vervuld van uw zegen)

Zondag 13 maart
10.00 uur: Ds. C. van Dusseldorp

Psalm 9: 5,6,9,15,7 (let op volgorde)
wetslezing
Gezang 167 Machtig God, sterke rots
gebed
lezen: Johannes 14:1-14
lezen: 2 Korintiërs 4:7-12
ELB 91 Weest blij te allen tijde (melodie ‘De kerk van alle tijden’)
preek Johannes 14:12-14
Psalm 22:10,11
gebed
collecte
Opwekking 689 Spreek o Heer, door uw heilig woord

Woensdag 9 maart            Biddag
19.30 uur: Ds. C.Th. Basoski

Psalm 42a (Als een hert dat verlangt naar water)
Gebed
PSALM 138
Preek Ps.138,8b
Psalm 138: 1,4
Geloofsbelijdenis
Psalm 145: 1,4
Gebed
Collecte
Liedboek 248: 1,2,3,4 (De dag door uwe gunst ontvangen)

Zondag 6 maart
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman            Viering Heilig Avondmaal

Psalm 146: 3, 4
Wet
Psalm 86: 4
Gebed
Matteüs 24: 1 t/m 14
2 Timoteüs 3: 1 t/m 5
Zingen: Hoe kan er in de oorlog vrede zijn?
Preek: Matteüs 24 : 13
Psalm 138: 3, 4
Avondmaal
Psalm 103: 1, 3, 8, 9
Collecte: Diaconie
Liedboek 726: 2, 3

Dinsdag 1 maart            Bidstond Oekraïne
19.30 uur: Ds. C.Th. Basoski

Liedboek 1001 : 1, 2, 3, 4 (Geef vrede, Heer, geef vrede)
Gebed
Filmpjes
Gebed
Tekst: Genesis 4 : 1 t/m 16
Psalm 2 : 1, 4
Preek: Genesis 4 : 10b
Gezang 200 : 1, 2 (O, God en Heer almachtig)
Gebed
Collecte: Noodhulp Oekraïne
Liedboek 263 : 1, 2, 3 (Wees Gij mijn toevlucht)

Zondag 27 februari
10.00 uur: Ds. T.P. Nap

Liedboek 1005 (Zoekend naar licht)
Gebed
Levenswijding
Liedboek 119a: 1, 2, 4 (Uw woord omvat mijn leven)
Bijbellezing Matteüs 14: 22 t/m 33
Psalm 62: 1, 3 (Voorwaar, ik keer mij stil tot God)
Preek
Gezang 240: 1, 2, 5 (Van God nooit losgekomen)
Gebed
Inzameling van de gaven
Liedboek 425 (Vervuld van uw zegen)

Zondag 20 februari
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski

Opwekking 464 : 1, 3 (Wees stil voor het aangezicht…)
Wet
Psalm 25 : 3, 4, 5
Gebed
Matteüs 14 : 1 t/m 12
Liedboek 939 : 1, 3 (Op U alleen, mijn licht, mijn…)
Preek
Liedboek 247 : 3, 4, 5 (Blijf mij nabij, wanneer het…)
Gebed
Collecte: Kerk
Liedboek 146c : 1, 3, 7 (Alles wat adem heeft)

Zondag 13 februari
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman

Psalm 105,2
Wet van de HEER Exodus.20
Ps.103,4
Gebed om de Heilige Geest
L: Genesis 7,11-8,14
Ps.104,2
L: 1Petrus 3,18-22
T: 1Petr.3,20b-21
Bediening van Gods Woord
GK gezang 238 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Doopformulier I
Jezus is de Goede Herder (na de tekst in het formulier dat Jezus de kinderen zegent – onder het kopje kinderdoop)
Dooplied Sela: in het water van de doop (na gebed voor de doop)
Ps.105,5 na doop
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Weerklank 443/Opw.770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam

Zondag 6 februari
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski

Psalm 49: 1
Wet
Opwekking 136: 1, 2 (Abba, Vader)
Gebed
Matteüs 9: 35 t/m 10: 4
Preek Matteüs 9: 35- 38
Gezang 240: 2, 3, 5 (Op U kan ik vertrouwen)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal; zingen na Geloofsbelijdenis Liedboek 23b :1, 2, 3 (De Heer is mijn herder)
Collecte
Liedboek 418: 1, 2, 3, 4 (God, schenk ons de kracht)