Zondag 9 december, viering Heilig Avondmaal
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

De eerstvolgende Bijbelclub is op 16 december

Ps. 97: 1, 2, 5
Wet
Gz. 164 (Jezus vol liefde)
Gebed
Jes. 63, 7 – 64, 11
Ps. 144: 3, 5, 6
Preek Jes. 63, 19b – 64, 2
LB. 433: 1, 2, 3, 4, 5 (Kom tot ons, de wereld wacht)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal. Lezen form. V; Zingen Opw. 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Collecte: Diaconie
LB. 466: 2, 3, 7 (O kom, die Heer en meester zijt)

Zondag 2 december
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Deze morgen is er weer Bijbelclub

Ps. 122: 1, 2, 3
Wet
Gz. 156: 1, 2, 3, 4 (Heer, ik kom tot U)
Gebed
Mt. 11, 2 – 24
LB. 534: 1, 2, 3, 4 (Hij die de blinden weer liet zien)
Preek Mt. 11, 16 – 17
LB. 439: 1, 2, 3 (Verwacht de komst des Heren)
Gebed
Collecte: Diaconie
Ps. 24: 4, 5

Zondag 25 november
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
         herdenken overledenen
De eerstvolgende Bijbelclub is op 2 december

Voor de dienst: Ps. 121: 1
LB. 513: 1, 2, 3, 4 (God heeft het eerste woord)
Wet
Ps. 19: 3, 4
Gebed
Openb. 1, 1 – 8
LB. 405: 1, 2, 3, 4 (Heilig, heilig, heilig)
Preek
Gz. 111
Cantorij -Gij die weet
Cantorij – LB. 1005 Zoekend naar licht
Herdenken overleden broeders en zusters
LB. 728: 1 (Cantorij, refrein: alleen), 2 (Cantorij, refrein: allen), 3 (Allen)
Gebed
Collecte: Diaconie ABC
Ps. 102: 6, 13

Zondag 18 november
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Deze morgen is er weer Bijbelclub

Opw. 334 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)
Wet
Gz. 157: 1, 2, 3, 4
Gebed
Openb. 1: 1 – 8
LB. 801: 1, 5, 7, 8 (Door de nacht van strijd en zorgen)
Preek Openb. 1:3
LB. 655: 1, 4, 5 (Zing voor de Heer een nieuw gezang)
Gebed
Collecte: Kerk
Ps.68: 2, 13

Zondag 11 november
09:30 uur: N. Dijksterhuis

De eerstvolgende Bijbelclub is op 18 november

Stiltemoment.
Votum en zegen.
Zingen Psalm 63: 1,2,3.
Tien belangrijke regels.
Zingen Psalm 127: 1,2.
Gebed.
Lezen Lucas 4: 31-44.
Zingen Psalm 9: 1,7,8.
Tekst Lucas 5: 1-11.
Preek.
Zingen GKB Gezang 145 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam).
Gebeden.
Collecte: Diaconie
Zingen GKB Gezang 111 (Jezus leeft in eeuwigheid).
Zegen.

Zondag 4 november
09:30 uur: ds. A.M. Postma (Veendam)

Deze morgen is er weer Bijbelclub

Psalm 139: 1 & 2
Gezang 155: 1, 2 & 3
Genadeverkondiging: Hebreeën 4: 14 – 16
Gezang 155: 4 & 5
Gebed
Dopen
      Opwekking 136: 1 & 2- Abba Vader
      kinderlied: Hoger dan de blauwe luchten
      Opwekking 602 – Vrede van God
Lezen: Psalm 139: 1 – 14
Zingen: Psalm 63: 2 & 3
Tekst: Psalm 139: 13 & 14
Verkondiging en gebed
Opwekking 518 – Heer u doorgrondt en kent mij
Collecte: Diaconie
Liedboek 868: 1, 2, 3

Zondag 28 oktober
09:30 uur: dhr. N. Dijksterhuis

De eerstvolgende Bijbelclub is op 4 november

Stiltemoment.
Votum en groet.
Zingen GKB Gezang 146: Komt, laat ons vrolijk zingen.
Wet van God.
Zingen Psalm 100.
Gebed.
Lezen/tekst: Marcus 10: 46 – 52.
Zingen LB 314: Here Jezus, om uw woord.
Preek.
Zingen Opwekking 430: Heer, ik prijs uw grote naam. (2x)
Dankzegging en voorbede.
Collecte: Kerk
Zingen Psalm 146: 1, 3, 6.
Zegen.