Zondag 4 december
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman            Viering Heilig Avondmaal

LB 433,1.2.3.4.5 Kom tot ons, de wereld wacht
Ps.72,7
Wet van de HEER*
Ps.130,4
Gebed om de Heilige Geest
L: Hebreeën 2,10-18
Bediening van Gods Woord
LB157a
Viering HA
Formulier III
Na formuliergebed: Apostolische geloofsbelijdenis (melodie keuze organist)
Zingen tijdens viering: LB 440 Ga stillen in den lande
GK 176,2.3.4
Na dankzegging: LB 158a, 3 Gij zijt de stem der profetie
Inzameling gaven
GK 218,3.4 Lof aan het Lam, Gods metgezel

Zondag 27 november
10.00 uur: Ds. J. van den Bos (Groningen Oost)

Votum met Opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water
Zegengroet (gesproken door voorganger)
Zingen Psalm 80: 1 en 10 (Gkb)
Gebed (met verootmoediging in licht van 10 geboden)
Zingen Gezang 187 (nieuwe ger kerkboek): 1 t/m 5 Een engel zegt Maria aan
Bijbellezing Lucas 1,39-56
Preek
Zingen Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon
Gebed (door Hessel H)
Collecte
Slotlied Gezang 157a: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek 2013) Mijn ziel maakt groot de Heer

Zondag 20 november
10.00 uur: ds. C. Th. Basoski

Ps.102:13
Gebed
LB.314:1,2,3 (Here Jezus, om uw woord)
Lc.20,27-40
Preek Lc.20,38
Ps.36:2
LB.728:1,2,3 (De heiligen ons voorgegaan) [vers 1 en 2 wordt eerste gedeelte door een paar zangers gezongen, refrein door iedereen. Vers 3 helemaal door iedereen]
Herdenken overledenen
LB.727:1,2,4,10 (Voor al de heiligen)
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Gz.185:1,2,3,4 (Heer, wij loven en aanbidden U)

Zondag 13 november
10.00 uur: ds. E.T. van de Kamp

Zingen GK 254 (Kom laat ons vrolijk zingen)
Gebed
Lezen Ex.19:1-11 / 1Pt.2:9-12
Preek
Zingen Opw 710 (gebed om zegen)
Gods wet (Kol.3:12-15)
Zingen Opw 807 (God van licht). Alternatief: NLB 838 (O grote God die liefde zijt)
Gebed
Collecte
Zingen NLB 415:1,2 (Zegen ons algoede)
Zegen
Zingen NLB 415:3

Zondag 6 november
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman            Viering Heilig Avondmaal

LB 723 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
Wet van de HEER
Ps.130,2.4
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
L: 1Tessalonicenzen 1
Ps.63,2
T: 1Tes1,10
Bediening van Gods Woord
Opwekking 737 (U nodigt mij aan tafel om dicht bij U te zijn)
Lezen formulier heilig avondmaal III
Formuliergebed afsluiten met samen zingen het ‘Onze Vader’ (melodie Elly en Rikkert).
Zingen Apostolische Geloofsbelijdenis (melodie keuze organist)
Zingen tijdens viering: psalm 32,1.3 en 5 KB 189, 4.5 en 6.
Inzameling gaven
LB 675,1 (Geest van hierboven)

Zondag 30 oktober
10.00 uur: ds. L.S.K. Hogendoorn

GK-2017 ps. 71:8, 9
wetslezing
GK-2017 ps. 71:11, 14
gebed
lezen: Romeinen 3:21-31 (nb!: 3:21-26 preektekst): Alst Boven
GK-2017 237:1-5
preek: Romeinen 3:21-26
LB-2013 902:2, 5, 6
gebed (voorbeden evt.)
collecte
LB-2013 898:3, 4

Zondag 23 oktober
10.00 uur: Ds. J. van den Bos (Groningen Oost)

Zingen: DNP Psalm 8: 1(a), 3(m), 4(v), 6(a)
Gebed
Kindmoment
Zingen: Ik wens jou (Trinity)
Lezen: Romeinen 3: 19 t/m 26 (Bijbel in gewone taal)
Preek Romeinen 3: 23, 24
Zingen: Opwekking 805 (Maak ons hart onrustig, God.)
De 10 Groene/eerlijke verlangens (10 geboden in het licht van eerlijk/groen)
Gebed
Collecte: Diaconie
Zingen: Opwekking 407 (O Heer mijn God, wanneer ik…)

Zondag 16 oktober
10.00 uur: dhr. R. Wisselink

LvK 448: 1, 2, 3 ‘Soms groet een licht van vreugde’
Gebed
Mattheüs 20:1-16
Preek
LvK 838: 1, 3, 4 ‘O grote God die liefde zijt’
Voorbedegebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
GK psalm 33: 2, 8
Wet
Collecte
GK psalm 84: 3, 6

Zondag 9 oktober
10.00 uur: dhr. G. de Jonge

LB (2013) Gezang 868 vers 1,2,3,4,5 (Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere)
Psalm 42 vers 1 en 7
Lezing:
Ezechiël 47: 8 – 12
Johannes 7: 37-44
Openbaring 22: 1-2
LB (2013) Gezang 793 vers 1,3 (Bron van liefde, licht en leven)
Opwekking 334 (Heer uw licht en uw liefde schijnen)

Zondag 2 oktober
10.00 uur: Ds. P. Zuidema            Viering Heilig Avondmaal

Lied: Psalm 146: 1, 2, 3 en 6 (DNP)
Gebed
Schriftlezing: Lucas 16: 19-31
Lied: Opwekking 40 ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’
Verkondiging Lucas 16: 22a
Lied: GK’17 Gezang 182: 1, 2, 3 en 4 ‘Alles in allen, zult Gij voor ons zijn
Viering HA
Gebed
Lied: GK’17 Gezang 234 ‘Als je bidt zal Hij je geven’
Lied: Psalm 103: 1, 3 en 7 (DNP) www.denieuwepsalmberijming.nl
Voorbede OvD
Collecte
Lied: Opwekking 334 ‘Heer, uw licht en uw liefde’

Zondag 25 september
10.00 uur: ds. J.M. van Leeuwen

Zingen: Liedboek 23c (Mijn God, mijn herder zorgt ..)
Gebed
Lezen: Genesis 10
Openbaring 21 : 9 t/m 12, 21 t/m 24
Zingen: Opwekking 618 (Jezus, hoop van de volken)
Verkondiging
Zingen: DNP Psalm 24 : 1, 3, 5
Gebed
Collecte: Kerk
Lezen: Kolossenzen 3 : 5 t/m 14
Zingen: Opwekking 553 (Hoor ons loflied)

Zondag 18 september
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman

Ps.135,1.2.12
Wet van de HEER
Ps.119,24
Gebed om de Heilige Geest
Lied voor de kindren: Elly en Rikkert: Hand en voet (http://www.aanvullingspagina.nl/Teksten/hand%20en%20voet.htm)
L: 1korntiers 12,12-27 en Efeziers 4,15 en 16
Ps.133
T: 1Kor.12,27
Bediening van Gods Woord
Sela: Breng ons samen*
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
Opw.167 Samen in de Naam van Jezus

Zondag 11 september
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski            Openbare geloofsbelijdenis

Ps.100:1,2,3 (De Nieuwe Psalmberijming)
Wet
Gz.243:1,2,3,4 (Heer, ik kom tot U)
Gebed
Lezen 1Pe.5,1-11
Opw.717 (Stil, mijn ziel, wees stil)
Preek 1Pe.5,10-11
Ps.16a/Psalmen voor nu 16
Gebed
Openbare Geloofsbelijdenis
Gz.261 (De Heer zegene U)
Gz.177:1,2,3,4 (Heer, U bent mijn leven)
Dankwoord
Collecte
LB.968:1,2,5 (De ware kerk des Heren)

Zondag 4 september
10.00 uur: Ds. L.G. van der Heide            Viering Heilig Avondmaal

1. Ps 111 : 1. 2 GK Looft halleluja; Des Heren
Lezing van de Tien Woorden Exodus 20
2. Ld 562 : 2. 3 LB Hoe sloeg; Mijn Heer die
Gebed om vergeving en om opening van het Woord
L. Rechters 6 : 11 – 24; 33 – 40
Preek
3. Ld 240 : 2. 4 LB Geef ons; Blijf Heer
H.A. formulier 3 GK blz 698
4. Ld 195 GK Ik ben het levensbrood (1, 2, 3)
Gaande viering, met zingen én musiceren:
5. Ld 125 OPW Heer, ik kom (1, 2, 3, 4)
Dank- en voor-beden
Collecte
6. Ps 111 : 3. 6 GK De Heer heeft; ’t Begin van

Zondag 28 augustus
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski

Zingen: Liedboek 146a : 1, 3, 7 (Laat ons nu vrolijk zingen)
Wet
Zingen: Opwekking 136 : 1, 2 (Abba, Vader)
Gebed
Lezen: Psalm 78 : 1 t/m 8
Zingen: DNP Psalm 78 : 1, 2
Preek:
Zingen: Gezang 246 : 1, 2, 3 (Nu bidden wij met ootmoed en..)
Gebed
Collecte: Kerkverband
Zingen: Liedboek 885 : 1, 2 (Groot is uw trouw, o Heer)

Zondag 21 augustus
10.00 uur: ds. Jan Tempelman

Ps.19,1.2 (Nieuwe psalmberijming)
Wet van de HEER (Ex.20)
Ps.19, 3.4 (DNP) (of GK 19,5)
Gebed om de Heilige Geest
Kindmoment (evt.)
E&R: Elke morgen als ik wakker wordt*
L: Psalm 84
LB 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
T: Psalm 84,12
Bediening van Gods Woord
Ps.84,1.4 (DNP) (of GK 184,1.6)
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
Opw.334

Zondag 7 augustus
10.00 uur: ds. Jan Tempelman

Psalm 92: 1
Wet van de HEER
Liedboek 885 (Groot is uw trouw o Heer)
Gebed om de Heilige Geest
Lezen: Prediker 9: 1 – 12
Opwekking 770 (Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwig Naam (alternatief: Psalm 19: 4))
Tekst: Prediker 9: 7 – 9
Bediening van Gods Woord: Levenskunst voor iedereen: geniet van het leven!
Psalm 147: 1
Dankgebed en voorbedes
Inzameling gaven: voor INLIA (moment van overdenking dankbaarheid)
Psalm 90: 1 en 8

Zondag 24 augustus
10.00 uur: ds. L.S.K. Hogendoorn

ps. 36:2 U goedheid, Heer, is hemelhoog
wetslezing
ps. 36:3 Bij U, Heer, is de levensbron
gebed
lezen: Marcus 6:6b-13; 30-44
ps. 104:8 Al wat er in uw grote schepping leeft
preek: Marcus 6:31
LB 979: 12, 13, 14 (Wat zullen wij dan slaven)
gebed
collecte
Lied van de zondag:3, 6 (Hans Werkman; melodie: psalm 8)

Dag van het Woord, dag van het samen bidden,
dag van de hoge stite in ons midden,
de stilte in mijn hoofd en in mijn hand,
dag dat ik adem schep en God ontvang.

Dag die zich uitstrekt over alle dagen
van hoop en vrees, geluk en tegenslagen.
Dag van genezing, dag van het begin,
dag van bevrijding: Christus overwint.

Zondag 17 juli
10.00 uur: Jan ter Veen

Gezang 167 (Machtig God, sterke rots)
Schuldbelijdenis = Gezang 237: 1, 2 (God, enkel licht)
Genadeverkondiging
Gezang 237: 3, 4, 5 (Heer, waar dan heen?)
Gebed
1 Koningen 4: 20 – 5: 14
Preek 1 Koningen 5: 5
Opwekking 520 (Wees mijn verlangen)
Wet
Liedboek 912: 1, 5, 6 (Neem mijn leven, laat het Heer)
Gebed
Collecte
Psalm 72: 2, 4, 9, 10

Zondag 10 juli
10.00 uur: Jan ter Veen

Zingen Opw. 40 : Zoek eerst het koninkrijk van God
Lezing van de wet (10 woorden van Gods verbond)
Zingen Ps. 19 : 5, 6 (het woord van Uw vermaan)
Gebed
Zingen: Sela Jezus’ liefde voor mij
Bijbellezen, is ook tekst Marcus 10: 13-31
Zingen Ps. 103 : 1, 3, 5 (zegen mijn ziel de grote naam des Heren)
Preek
Zingen Opw. 575 Jezus alleen
Dank – Gebed en evt. voorbede.
Collecte
Zingen Ps. 89 : 1 en 6 (Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied)

Zondag 3 juli
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski            Viering Heilig Avondmaal

Zingen: Gezang 255 : 1, 2, 3 (God die alle maakte)
Wet
Zingen: Psalm 51 : 2, 5
Gebed
Lezen: 1 Samuël 21
Psalm 34
Preek: Psalm 34 : 9
Zingen: DNP 34 : 1, 2
Gebed / Viering Heilig Avondmaal
Zingen: Gezang 163 : 1, 2, 3 (Ik bouw op U)
Opwekking 428 (Genade zo oneindig groot)
Dankzegging: Psalm 56 : 4
Collecte: Diaconie
Zingen: Liedboek 939 : 1, 2, 3 (Op U alleen)

Zondag 26 juni
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman

Liedboek 217: 1-5 (De dag gaat open voor het Woord des Heren)
Wet van de HEER
Psalm 144: 2,6
Gebed om de Heilige Geest
L+T Jakobus 1: 1-12 en 4: 11-17 (tekst vers 13-17)
Liedboek 797: 1,4,8 (Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig)
Bediening van Gods Woord
Liedboek 909 (Wat God doet, dat is welgedaan)
Inzameling gaven
Psalm 139: 1,2,8,11

Zondag 19 juni
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski            Doopdienst

Psalm 8a:1,2,3,4 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)
Wet
Gezang 168:1,2,3,4 (Vader, vol van vrees en schaamte)
Gebed
Doopbediening Roos Moorlag; Psalm 121:3,4
Ester 1
Liedboek 823:1,2,4,5 (Gij hebt, o Vader van het leven)
Preek
Opwekking 770 (Ik zal er zijn)
Gebed
Collecte
Liedboek 416:1,2,3,4 (Ga met God)

Zondag 12 juni
10.00 uur: Ds. M. Martinsons (Riga)/Rik Wisselink-Bijker

Openingslied: Psalm 100 (GK)
Gebed om de Heilige Geest
Wetslezing: Efeziërs 4: 1 – 6
Zingen: OPW 520 ‘Wees mijn verlangen’
Bijbellezing: Filippenzen 4:10-20
Preek
Zingen Psalm 67 DNP (couplet in wisselzang mannen, vrouwen, allen, en refrein steeds gezamenlijk)
Dankgebed & voorbeden
Collecte
Interview met ds. Martinsons (i.s.m. Froukje Johanna)
Slotlied: ‘Door de wereld gaat een woord’ LB 802

Zondag 5 juni Pinksteren
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski            Viering Heilig Avondmaal

Zingen: Liedboek 672 : 1, 3, 7 (Kom laat ons deze dag)
Wet
Zingen: Psalm 143 : 2, 9
Gebed
Lezen: Handelingen 2 : 1 t/m 13
Zingen: Liedboek 678 : 2, 3, 4, 5, 9 (De wijnstok bloeit)
Preek: Handelingen 2 : 17
Zingen: Liedboek 670 : 1, 3, 6, 7 (Kom Schepper God, o Heilige Geest)
Gebed / Viering Heilig Avondmaal
Zingen: Gezang 184 : 1, 2, 3 (Heer, wij komen vol verlangen)
Opwekking 167 : 1, 2, 3 (Samen in de naam van Jezus)
Dankzegging: DNP 138 : 1, 3
Collecte: Diaconie
Zingen: Liedboek 675 : 1, 2 (Geest van hierboven)

Zondag 29 mei
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman 

KB 8a Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam
Leefregels: Kolossenzen 3,1-4; 5-10;12-14
KB 243,1.2.3.4 Heer, ik kom tot U
Gebed om de Heilige Geest
L: 2Petrus 1,12-21 (tekst: vers 16-21) Alst Boven
Bediening van Gods Woord
Opwekking 689 Spreek o Heer door uw heilig woord
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
Opwekking 585 Er is een dag

Donderdag 26 mei hemelvaartsdag
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Gz.215:1,2,5 (De dag van onze Vorst brak aan)
Gebed
Lc.24,49-53
Ps.47:3
Opb.4
LB.405:1,2 (Heilig, Heilig, heilig)
Opb.5
Gz.218:2,4 (Dank aan de koning)
Preek
Opw.366 (Kroon Hem met gouden kroon)
Geloofsbelijdenis
Gz.211:1,3 (Wij knielen voor uw zetel neer)
Collecte
Ps.68:7,13

Zondag 22 mei
10.00 uur: ds. L.G. van der Heide

Psalm 92: 1,7,8 ‘t Is goed
Lezing van Gods Wet
Gezang 170 : 1,13 Gedenk, o volk
Gebed met schuldbelijdenis en om de opening van Gods Woord
L. Matteüs 17 : 1 – 8 (Alst Boven)
Liedboek 799 : 1,5,6 Komt kinderen
T. 2 Koningen 6 : 1-14 (Alst Boven)
Preek met als thema: “Geslachten gaan, geslachten zullen komen: /
Wij zijn in uw ontferming opgenomen”
Gzezang 225 : 1,4 Nu gaan de bloemen
Dank- en voorbeden
Collecten
Psalm 90 : 1 Gij zijt geweest

Zondag 15 mei
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Psalm 89: 1,3,7
Wet
Psalm 25: 3,5,6
Gebed
Johannes 15: 9 t/m 17
Opwekking 58 (Vrede zij U)
Preek Johannes 13: 34, 35
Opwekking 136 (Abba, Vader)
Gebed
Doopbediening Joran Dirk Dirkse
Opwekking 518 (Heer U doorgrondt en kent mij)
Collecte
Liedboek 704: 1,2,3 (Dank, dank nu allen God)

Zondag 8 mei
10.00 uur: Gert de Jonge

Psalm 93: 1,2,3 De Heer regeert
Gebed
Wet
Lied 772 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien
Lezen: Jesaja 11:1-10
Preek
Lied 360: 1,4,5,6 Kom Schepper Geest
Gebed
Collecte
Lied 675 Geest van hierboven

Zondag 1 mei
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman            Viering Heilig Avondmaal

Psalm 84: 1,2
Wet van de HEER*
Gezang 243 Heer ik kom tot U
Effeziërs 3: 14-21
Psalm 63: 2
Gebed om de Heilige Geest
Tekst: Effeziërs 2: 16-17
Bediening van Gods Woord
Liedboek 95 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
HA Formulier III
Na gebed: Liedboek 400 Voordat ik kan ontvangen brood en wijn
Tijdens viering: LB 377 Zoals ik ben, kom ik nabij en Gezang 176, ‘k Geloof in God de Vader
Na dankzegging: Gezang 182: 5,6
Inzameling gaven
Liedboek 103a: 1 Loof nu mijn ziel, de Here

Zondag 24 april
10.00 uur: Ds. S. de Jong

Zingen: Opwekking 715 (Wat hou ik van uw huis)
Zingen: Gezang 155: 1-5 (God enkel licht)
Gebed
Bijbellezing: Matteüs 5: 42- 45; 6: 1-4; 25-34; 7: 7-11
Zingen: lied Ria Borkent (Melodie van Psalm 119)
Preek
Zingen: Psalm 141: 1, 2, 6-8
Gebed
Collecte
Zingen 10 duizend redenen
Zegen

Zondag 17 april            Pasen
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski            Viering Heilig Avondmaal

Zingen: Liedboek 624: 1(C), 2(C), 3(Allen) (Christus, onze Heer, …)
Gebed
Kinderen: Jezus ik wil U bedanken en/of Weet je dat de lente komt…
Lezen: Matteüs 28: 1 t/m 15
Zingen: Opwekking 464: 1(C), 2(C), 3(Allen) (wees stil voor het …)
Preek
Zingen: Liedboek 641: 1, 4 (Jezus leeft en ik met Hem)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal
Cantorij: Toen Jezus Christus in de nacht
Gebed Geloofsbelijdenis
Zingen: Liedboek 604: 1, 2 (De eerste dag der week)
Collecte: Diaconie
Zingen: Liedboek 634: 1, 2 (U zij de glorie)

Vrijdag 15 april            Goede vrijdag
19.30 uur: Ds. C.Th. Basoski

Liedboek 247: 1,5 (lied na afkondiging overlijden)
Liedboek 578: 1,2,6 (O kostbaar kruis)
Gebed
Blokfluiten – Trio van Matthias Maute
Matteüs 27: 27 t/m 66
Liedboek 587: 3,6,7 (Hemelse koning)
Preek Matteüs 27: 52 t/m 53
Liedboek 769: 2,4 (Scheurt het voorhang van de wolken)
Geloofsbelijdenis
Toekomst vol van hoop (Sela) (Zie tekst onder deze mail)
Gebed
Collecte
Liedboek 575: 1,5,6 (Jezus, leven van ons leven)

Zondag 10 april
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman            Bevestiging ambtsdragers

Opwekking 268 (schoollied)
Schuldbelijdenis
LvK (liedboek 1973) 175,1.2.4 (o wij arme zondaars, bedelaars onrein)
Genadeverkondiging
Ps.32,1
Gebed om de Heilige Geest
L: Lukas 19,29-44
Gez.40
L: Lukas 23,26-32
LvK (liedboek 1973) 181,1.2.3.4 (Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt)
T: Lukas 23,31
Gez.106,3,4.
Wet van de HEER
Ps.86,4
Dankzegging en voorbeden
Bevestiging ambtsdragers
GK 162,3.6
Formulier bevestiging (gedeelte diakenen)
Psalm 121: alle ambtsdragers vers 1 en 3
Gemeenteleden vers 2 en 4
Gebed afsluiten met gezamenlijk zingen van het ‘Onze Vader’.
Inzameling gaven
GK 189,3.4.5 melodie ‘Valet will ich dir geben’

Zondag 3 april
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman            Viering Heilig Avondmaal

Psa;m 19: 1
Wet van de HEER
Psalm 19: 5, 6
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
L: Psalm 104
Psalm 136: 4-8
T: Psalm 104: 31-35
Opwekking 70
Bediening van Gods Woord
Psalm 104: 9, 10
Bediening van het Heilig Avondmaal Formulier V
Zingen Apostolische Geloofsbelijdenis
Viering
Zingen tijdens viering: Gezang 183
Formulier V
Dankzegging (en voorbeden)
Inzameling gaven/avondmaalscollecte
Liedboek 146c: 1, 4, 7

Zondag 27 maart
10.00 uur: Ds. R. Telgenhof

Psalm 16: 1, 3
Jesaja 35: 1 t/m 7
Matteüs 22: 36 t/m 40
Liedboek 833
Gebed
Johannes 12: 17 t/m 33
Psalm 16: 5
Overdenking
Liedboek 978: 1, 2
Voorbedegebed
Collecte: Evangelisatie
Liedboek ’73 78: 1, 2, 4 (Laat me in U blijven, groeien…)

Zondag 20 maart
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski

Psalm 150: 1,2 (versie De Nieuwe Psalmberijming)
Wet
Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg)
Gebed
Kolossenzen 3: 1-17
Liedboek 314: 1,2,3 (Here Jezus, om uw woord)
Preek Kolossenzen 3: 16, 17
Opwekking 136: 1,2 (Abba, Vader)
Gebed
Collecte
Liedboek 425 (Vervuld van uw zegen)

Zondag 13 maart
10.00 uur: Ds. C. van Dusseldorp

Psalm 9: 5,6,9,15,7 (let op volgorde)
wetslezing
Gezang 167 Machtig God, sterke rots
gebed
lezen: Johannes 14:1-14
lezen: 2 Korintiërs 4:7-12
ELB 91 Weest blij te allen tijde (melodie ‘De kerk van alle tijden’)
preek Johannes 14:12-14
Psalm 22:10,11
gebed
collecte
Opwekking 689 Spreek o Heer, door uw heilig woord

Woensdag 9 maart            Biddag
19.30 uur: Ds. C.Th. Basoski

Psalm 42a (Als een hert dat verlangt naar water)
Gebed
PSALM 138
Preek Ps.138,8b
Psalm 138: 1,4
Geloofsbelijdenis
Psalm 145: 1,4
Gebed
Collecte
Liedboek 248: 1,2,3,4 (De dag door uwe gunst ontvangen)

Zondag 6 maart
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman            Viering Heilig Avondmaal

Psalm 146: 3, 4
Wet
Psalm 86: 4
Gebed
Matteüs 24: 1 t/m 14
2 Timoteüs 3: 1 t/m 5
Zingen: Hoe kan er in de oorlog vrede zijn?
Preek: Matteüs 24 : 13
Psalm 138: 3, 4
Avondmaal
Psalm 103: 1, 3, 8, 9
Collecte: Diaconie
Liedboek 726: 2, 3

Dinsdag 1 maart            Bidstond Oekraïne
19.30 uur: Ds. C.Th. Basoski

Liedboek 1001 : 1, 2, 3, 4 (Geef vrede, Heer, geef vrede)
Gebed
Filmpjes
Gebed
Tekst: Genesis 4 : 1 t/m 16
Psalm 2 : 1, 4
Preek: Genesis 4 : 10b
Gezang 200 : 1, 2 (O, God en Heer almachtig)
Gebed
Collecte: Noodhulp Oekraïne
Liedboek 263 : 1, 2, 3 (Wees Gij mijn toevlucht)

Zondag 27 februari
10.00 uur: Ds. T.P. Nap

Liedboek 1005 (Zoekend naar licht)
Gebed
Levenswijding
Liedboek 119a: 1, 2, 4 (Uw woord omvat mijn leven)
Bijbellezing Matteüs 14: 22 t/m 33
Psalm 62: 1, 3 (Voorwaar, ik keer mij stil tot God)
Preek
Gezang 240: 1, 2, 5 (Van God nooit losgekomen)
Gebed
Inzameling van de gaven
Liedboek 425 (Vervuld van uw zegen)

Zondag 20 februari
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski

Opwekking 464 : 1, 3 (Wees stil voor het aangezicht…)
Wet
Psalm 25 : 3, 4, 5
Gebed
Matteüs 14 : 1 t/m 12
Liedboek 939 : 1, 3 (Op U alleen, mijn licht, mijn…)
Preek
Liedboek 247 : 3, 4, 5 (Blijf mij nabij, wanneer het…)
Gebed
Collecte: Kerk
Liedboek 146c : 1, 3, 7 (Alles wat adem heeft)

Zondag 13 februari
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman

Psalm 105,2
Wet van de HEER Exodus.20
Ps.103,4
Gebed om de Heilige Geest
L: Genesis 7,11-8,14
Ps.104,2
L: 1Petrus 3,18-22
T: 1Petr.3,20b-21
Bediening van Gods Woord
GK gezang 238 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Doopformulier I
Jezus is de Goede Herder (na de tekst in het formulier dat Jezus de kinderen zegent – onder het kopje kinderdoop)
Dooplied Sela: in het water van de doop (na gebed voor de doop)
Ps.105,5 na doop
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Weerklank 443/Opw.770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam

Zondag 6 februari
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski

Psalm 49: 1
Wet
Opwekking 136: 1, 2 (Abba, Vader)
Gebed
Matteüs 9: 35 t/m 10: 4
Preek Matteüs 9: 35- 38
Gezang 240: 2, 3, 5 (Op U kan ik vertrouwen)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal; zingen na Geloofsbelijdenis Liedboek 23b :1, 2, 3 (De Heer is mijn herder)
Collecte
Liedboek 418: 1, 2, 3, 4 (God, schenk ons de kracht)