Zondag 23 januari
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski

Psalm 84: 1, 3
Schuldbelijdenis
Opwekking 378 (Ik wil jou van harte dienen)
Gebed
Matteüs 4: 12 t/m 25
Psalm 36: 2 (versie De Nieuwe Psalmberijming)
Preek Matteüs 4: 12 t/m 17
Liedboek 498: 2, 3, 4 (In het ondoordringbaar duister)
Gebed
Collecte
Psalm 72: 1, 2, 7 (versie De Nieuwe Psalmberijming)

Zondag 16 januari
10.00 uur: Gert de Jonge

Psalm 81 : 1,8,9
10 woorden
Liedboek 838 : 1,2 (O grote God die liefde zijn)
Gebed
Lezen: Psalm 20
Preek
Liedboek 675 : 1,2 (Geest van hierboven)
Gebed
Collecte
Liedboek 909 (wat God doet dat is welgedaan)

Zondag 9 januari
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Liedboek 405 : 1, 2, 3, 4 (Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig)
Wet
Het woord van God (Sela) (zie bijlage)
Gebed
Matteüs 4: 1 t/m 11
Psalm 91: 3, 4 (versie De Nieuwe Psalmberijming)
Preek
Opwekking 121 (De Heer is mijn herder)
Gebed
Collecte
Liedboek 316: 1, 4 (Het woord dat u ten leven riep)

Zondag 2 januari
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman            Viering Heilig Avondmaal

Psalm 93: 1, 2, 3
Wet van de Heer
Psalm 91: 1, 8
Gebed voor de opening van het Woord
Hebreën 13
Liedboek 412: 4, 6 (U Christus onze Heer bekleed met majesteit)
Hebreën 13: 20, 21
Bediening van Gods Woord
Liedboek 835: 1, 2, 3, 4 (Jezus, ga ons voor)
Viering heilig avondmaal
Geloofsbelijdenis
Weerklank 374 melodie LvK 255: Ere zij aan God de Vader
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
Psalm 121: 1, 2, 3, 4

Vrijdag 31 december     Oudejaarsavond
19.30 uur: Jan ter Veen

Psalm 90: 1, 2
Gebed
Terugblik op het jaar 2021
Liedboek 885: 1, 2 (Groot is uw trouw, o Heer)
Lucas 4: 14 t/m 21
Preek Lucas 4: 21
Opwekking 428 (Genade zo oneindig groot)
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Liedboek 769 :1, 6 (Eens als de bazuinen klinken)

Zondag 26 december     2e kerstdag
10.00 uur: ds. P. Groen

Liedboek 483 : 1, 2, 3 (Stille nacht)
Gebed
Lucas 2 : 1 t/m 20
Liedboek 487 : 1, 2, 3 (Ere zij God in onze dagen)
Lucas 2 : 9 t/m 11
Preek
Liedboek 478 : 1, 2, 4 (Komt verwondert u hier mensen)
Geloofsbelijdenis Zondag 14
Psalm 98 : 2
Gebed
Collecte
’06 Gezang 50 (Ere zij God)

Zaterdag 25 december     1e kerstdag
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

LB. 477: 1,2,3,4,5 (Komt allen tezamen)
Gebed
Bijdrage van/voor de kinderen via filmpje
Lucas 2: 1 t/m 20
The first Noel
O holy night
Preek
LB. 498: 1,2,3,4 (Betlehem, o uitverkoren stad)
Geloofsbelijdenis
LB. 488: 1(A),2(V),3(M),4(V),5(A) (Beurtzang) (In den beginne was het woord)
Gebed
Collecte
LB. 481: 1,2,3 (Hoor de engelen)

Zondag 19 december     4e zondag van advent
10.00 uur: ds. L.G. Boonstra           

Luc 1 : 57 – 66; adventskaars aansteken; LB 158a : 1 en 2

LB ’73 Lied 125: 1, 4 (O kom, o kom Immanuel)
Wet
Psalm 86. 4
Gebed
Genesis 38: 12 t/m 30
LB ’73 Lied 126: 1, 2 (Verwacht de komst des Heren)
Ruth 4: 13 t/m 17
Psalm 89: 1
Mattheüs 1: 1 t/m 11
Psalm 89: 7
Preek: Mattheüs 1: 3, 5
Psalm 145: 1
Gebed
Collecte: Kerk
GK ’06 gezang 111 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zondag 12 december     3e zondag van advent
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski            

Luc 1 : 39 – 45; adventskaars aansteken; LB 157a : 1 en 2 (Mijn ziel maakt groot de Heer)

Ps. 24: 5
Wet
LB. 1010: 1, 2, 3, 4 (Geef vrede, Heer, geef vrede)
Gebed
Marcus 9: 30 – 37
Preek Marcus 9: 33 – 37
LB. 157a: 3, 4 (Lofzang van Maria)
Gebed
Collecte: Diaconie
Geloofsbelijdenis
DNP Ps. 72: 1, 6, 7 (versie De Nieuwe Psalmberijming)