Zondag 10 mei                        
ds. P. Groen                 online dienst

Psalm 19: 1 en 4 (Het ruime firmament)
Gebed
Opwekking 464 (Wees stil)
Lezen (en tekst) Exodus 3: 1 – 14
Verkondiging
Gezang 250: 1 – 3 (God is getrouw)
De 10 geboden. En: 1 Johannes 4: 11-21
Gebed
Collecte: Kerkverband
Liedboek 723: 1 en 2 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
Zegen
Liedboek 708: 1 Wilhelmus

Zondag 2 mei                         HEILIG AVONDMAAL
ds. J.H. Tempelman                online dienst

LB 287: 1, 2
Wet van de HEER
Ps. 32:1, 2
Gebed om de Heilige Geest
L: Joh. 15: 1 – 8
Gez. 242: 3, 4 Heer Gij wekt een mens een leven
T: Markus 14: 22
Bediening van Gods Woord
LB 360: 1, 4

Viering HA: Formulier III
         LB 302: 4 (na verwachten)
         Gez. 184: 1, 2 (na opwekking)
         Gez. 184: 3 (na dankzegging)
Collecte: Diaconie
Ps. 138: 1, 4

Zondag 25 april
ds. H. van Noort (Wetsinge-Sauwerd)                 online dienst

(Klik op de rode gedeelten om naar de bijbehorende tekst te gaan)
Votum en groet
Zingen DNP Psalm 34 : 1 en 5
Gebed
Kindmoment (intro)
Lezen Johannes 21
Kindmoment (vervolg)
Zingen Opwekking voor kinderen 297 – Samen met Jezus
Verkondiging
Zingen Opwekking 713 – Als U het huis niet bouwt
Gebed
Wetslezing
Zingen DNP Psalm 40 : 3
Collecte: de Open Hof, Groningen- opvang voor daklozen
Zingen DNP Psalm 40 : 1, 2 en 4
Zegen

Zondag 18 april
ds. W.L. de Graaff (Groningen Zuid/Helpman)                 online dienst

Votum en zegengroet
Ps. 113: 1 en 2
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Ps. 51: 1 en 4
L. Johannes 20: 11 – 29
Verkondiging n.a.v. Johannes 20: 16 – 18 en 29
LB. 902: 1 – 3
Gebed/ voorbeden
Collecte: Theologische Universiteit
Tien Woorden
GK. 231: 1, 3 en 4

Zondag 11 april
dhr. Jan ter Veen                 online leesdienst

Zingen: LB 218: 1 – 5; Dank U voor deze nieuwe morgen
Zingen: GK gez 170 : 1; Gedenk o volk met heilig beven
Wet
Zingen GK gez 170: 13; Geef dat wij trouw uw wet betrachten
Gebed = Zingend bidden GK Gez 171: 1 – 2; Hoor, trouwe Vader, ons gebed
Lezen bijbelgedeelte lezen Joh 20, 24 – 31;
Zingen: Ps 18: 1; Ik heb u lief, van ganser harte Here
Preek
Zingen Sela; een toekomst vol van hoop
Dankgebed
Collecte: Kerk
Slotzang; GK Gez 177 Heer U bent mijn leven
Zegen is GK Gez 261: De Heer zegene u.

Zondag 4 april                                                  PASEN, HEILIG AVONDMAAL
ds. J.H. Tempelman & ds. C.Th. Basoski                 online dienst

CThB           Ps. 98: 1, 2
                    Wet (Rom. 6, 8 – 11, 22 – 23)
                    LB. 632: 1, 2, 3 (Dit is de dag)
                    Gebed
                    Start van werk JHT. Ja-woord en zegenlied Gz. 261 (De Heer zegene U)

JHT               Joh. 20, 1 – 18
                    Kinderlied Elly/Rikkert https://www.youtube.com/watch?v=rE2Esf1SItk
                    Preek Joh. 20, 16 – 17
                    LB. 642: 1, 2, 5, 6, 8 (Ik zeg het allen, dat Hij leeft)
                    Gebed
                    Collecte: Diaconie
                    Viering Heilig Avondmaal (form.V)
                    LB. 634 (U zij de glorie)

Zondag 28 maart           bevestiging ambtsdragers
ds. C.Th. Basoski                 online dienst

Ps. 30: 1, 3
Schuldbelijdenis = Gz. 168: 1, 2, 3, 4 (Vader, vol van vrees en schaamte)
Genadeverkondiging
Gebed
Formulier – onderwijs (diakenen)
Joh. 12, 1 – 8
Filmpje intocht in Jeruzalem (Adriaan en Lieuwe)
LB. 556: 1, 2, 3, 4, 5 (Alles wat over ons geschreven staat)
Preek
LB. 578: 1, 2, 5, 6 (O kostbaar kruis, o wonder Gods)
Formulier – bevestiging
Ps. 134: 3
Formulier – opdracht
Formulier – gebed
Collecte: Evangelisatie
Geloofsbelijdenis
Gz. 185: 1, 2, 3, 4 (Heer, wij loven en aanbidden U)

Zondag 21 maart          
dhr. Rolf Hoving (leesdienst)                 online dienst

Psalm 25: 7
Gebed
1 Timoteüs 6: 6 – 19
Psalm 49: 2 en 5
Verkondiging
LB 902: 1, 2, 6 – Is God de Heer maar voor mij
Apostolische geloofsbelijdenis
GK 238: 1 – Ik bouw op U
Dankzegging en Voorbede
Collecte: Diaconie
Ps 36: 2