Zondag 24 september
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

LB.23c:1,2,3,4,5 (The Lord is my shephard NL/ENG)
Wet
Opw.520:1,2,5 (Wees mijn verlangen NL/ENG)
Gebed
Ef.2,1-22 (Koreaans en NL)
LB.314:1,2,3 (Here Jezus om uw woord)
Preek Ef.2,19-22
LB.969:1,2,3,4 (In Christ there is no east or westENG/NL)
Geloofsbelijdenis
Christ is made the sure foundation (zie bijlage)
Gebed
Collecte
Psam 117 (Engels)

Zondag 17 september
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman

Stiltemoment
Votum: Onze hulp is de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vredegroet: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
LB 146a,1.2 Laat ons nu vrolijk zingen
Wet van de HEER
LB 146,4.5.6 Hij is de Heer, de trouwe
Gebed om de Heilige Geest
L: 1Petr.1,22 – 2,10
T: 1Petr.2,9.10
KB 211,2 die ons, gereinigd door uw bloed
Bediening van Gods Woord
Ps.56,4
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
Ps 150 Hallelulja, wereld kom (nieuwe psalmberijming – (beamsheet te downloaden van: www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-150).
Zegen: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.

Zondag 10 september
10.00 uur: ds. W.L. de Graaff

Votum en zegengroet
LB. 286: 1-2 (Waar de mensen dwalen in het donker)
Tien Woorden
LB. 302: 1-4 (God in de hoog’ alleen zij eer)
Gebed
(Start kinderclub)
L. Ezechiël 1
Ps. 104: 1 en 8
Verkondiging: Een kijkje in de hemel
Ps. 68: 8 en 13
Dankgebed en voorbede
Collecte
(Kinderen weer terug in de kerk)
GK. 232: 1-4 (Op bergen en in dalen)
Zegen

Zondag 3 september
10.00 uur: ds. N.W. Dijksterhuis

Zingen De Nieuwe Psalmberijming Psalm 100. (Juich, heel de aarde, voor de HEER)
Tien Woorden.
Zingen LB-2013 Gezang 838: 1, 4. (O grote God die liefde zijt)
Gebed.
Lezen Matteüs 10: 16-33.
Zingen Opwekking 687. (Heer, wijs mij uw weg)
Tekst: Matteüs 10: 32,33.
Korte verkondiging.
Zingen Psalm 146: 1, 3. (Ik wil zingen al mijn dagen)
Lezen Avondmaalsformulier 3. (www.ngk.nl -> Over de kerk -> Formulieren -> Avondmaalsformulier 3)
Na ‘Gebed’ : GKB Gezang 119: 1. (De kerk van alle tijden)
Na ‘Opwekking en uitnodiging’: GKB Gezang 119: 2, 3. (Uit ieder volk verkoren)
Zingen na de viering: GKB Gezang 119: 4, 5. (In rampspoed, moeit’ en zorgen)
Dankgebed en voorbede.
Collecten.
Slotlied: LB Gezang 868: 1, 2, 5. (Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere)

Zondag 27 augustus
10.00 uur: ds. C.Th. Basosoki

Gz.255:1,2,3 (God die alles maakte)
Schuldbelijdenis
LB.834:1,2,3 (Vernieuw Gij mij)
Genadeverkondiging
Gz.247:7 (Aan God de Vader)
Gebed
Hag.2,1-23
Ps.30:5 (Versie De Nieuwe Psalmberijming)
Preek Hag.2,23
Ps.72:6,9,10
Geloofsbelijdenis
Ps.89:1,7
Gebed
Collecte
LB.425 (Vervuld van uw zegen)

Zondag 6 augustus
10.00 uur: ds. H. Venema

Zingen: Gezang 163 : 1, 2
Wet van de HEER
Zingen: Psalm 86 : 4
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lezen: Obadja
Zingen: Psalm 55 : 5, 6
Bediening van Gods Woord
Zingen: Liedboek 1010
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Zingen: Psalm 48 : 1

Zondag 23 juli
10.00 uur: ds. H. Venema

Lied LB Gezang 912 :1 tm 6 Neem mijn leven (beurtzang: AVMVMA)
Gods verbond Gods liefde – onze liefde (samenvatting)
Lied a Psalm 42a Als een hert dat verlangt naar water
Lied b Psalm 42 :3 en 5 O mijn ziel, zozeer verslagen | Maar de Heer …
Lied c Psalm 42a Als een hert dat verlangt naar water
Gebed (om vergeving, vernieuwing, verlichting)
Woord & verkondiging
– Bijbellezing 2 Koningen 6:1-7
– Bijbellezing (NBV21) Johannes 9:1-7
– Preek
Geloofslied GK17 Gezang 177:1 tm 4 Heer, U bent mijn leven
Gebed (voorbeden, gebedspunten)
Collecte (Doel …)
Lied LB Gezang 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zondag 16 juli
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps.68:8,13
Wet
Het Woord van God (Sela)
Gebed
Hag.1,1-15
Mt.6,19-34
Opw.40:1,2 (Zoek eerst het koninkrijk van God)
Preek Hag.1
Opw.136:1,2 (Abba, Vader U alleen)
Gebed
Collecte
LB.835:1,2,3,4 (Jezus, ga ons voor)

Zondag 9 juli
10.00 uur: ds. L.S.K. Hoogendoorn

GK-2006 psalm 34:5, 6 Hoor, kinderen, mijn woord God neemt oprechten aan
wetslezing
GK-2006 psalm 34: 7, 8 De Here God geneest Gods kind kan veilig gaan
gebed
lezen: Galaten 3:24-4:11; 5:1-6: voorlezer
LB-2013 gezang 611:1, 2 Wij zullen leven, God zij dank Niet meer zijn wij door angst geknecht
preek: Galaten 4:7
GK-2006 gezang 91 In het kruis zal ‘k eeuwig roemen
gebed (evt. voorbeden)
collecte
LB-2013 gezang 827:3, 4 Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven Ja, wij zijn allen kinderen der belofte

Zondag 2 juli
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski           Heilig Avondmaal

Ps.81:1,4,8
Wet
LB.1010:1,4 (Geef vrede, Heer, geef vrede)
Gebed
Filemon
Preek
Ps.131:1,2,3
Gebed
Viering Heilig Avondmaal; Na Geloofsbelijdenis zingen ‘Let us break bread together on our knees’ (zie bijlage); tijdens viering zingen Opw.428 (Genade zo oneindig groot) en Opw.167:1,2,3 (Samen in de naam van Jezus)
Collecte
Ps.98:1,2 (versie De Nieuwe Psalmberijming)

Zondag 25 juni
10.00 uur: dhr. Gert de Jonge

Na de groet: LB 328 Here Jezus om uw woord
Na de 10 woorden: psalm 93: 1,2,3
Lezen: genesis 3: 1-13
Na de preek: LB 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht
Slotzang: LB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zondag 18 juni
10.00 uur: ds. E. Meijer

Votum en vredegroet
Ps. 139: 1, 11 Heer, U doorgrondt mij van omhoog
Gebed
Kindmoment?
Schriftlezing Matteüs 4: 12 – 5: 16
Opw. 40        Zoek eerst het koninkrijk
Tekst Matteüs 5: 13
Verkondiging
LB 838 O grote God die liefde zijt
Wet (Romeinen 12: 1 – 18, 13: 8 – 10)
NPB 1 Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt
Gebed
Collecte
Opw. 167 Samen in de naam van Jezus
Zegen

Zondag 11 juni
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman/ds. Mathusela (India)           Heilig Avondmaal

Ps.98,1.2
Wet van de HEER*
Ps.32,1.5
Gebed om de Heilige Geest
L+T: joh.21,1-19
Ps.145,2.4
Bediening van Gods Woord door ds. Muthusela
KB 177 Heer, U bent mijn leven
Viering Heilig Avondmaal
Formulier 3
Formuliergebed afsluiten met gezamenlijk bidden Onze Vader
LB 184,1.2.3 Heer wij komen vol verlangen
Tijdens viering: LB 412
Inzameling gaven
Ps.103,1.2.9

Zondag 4 juni
10.00 uur: dhr. Jan ter Veen

Zingen PS 84 Psalmen voor nu (PvN) “Wat hou ik van Uw huis”.
Lezing van de wet.
Zingen Ps 62: 1 en 4 “Mijn ziel is stil voor God mijn Heer”.
Gebed.
Lezen marcus 10: 13-16, Mattheus 11: 28-30.
Lezen: Tekst: Ps 131.
Zingen: Ps 131 “O Heer, er is geen trots in mij”.
Preek.
Zingen: Psalm 16 Psalmen voor nu (PvN) “Ik val niet uit Zijn hand”.
Dankgebed.
Collecte.
Slotzang: LB 413: 1-3. “Grote God, wij loven U”.

Zondag 28 mei           Pinksteren
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski Openbare geloofsbelijdenis

Gz.103:1,5,6,9 (O Schepper, Geest, woon in uw kerk) (Gereformeerd Kerkboek 2006!!)
Wet
Opw.687 (Heer wijs mij uw weg)
Gebed
Hnd.2,1-13 (Allard)
Rom.8,12-17 (Jelger)
Opw.614 (Uw genade is mij genoeg)
Preek Rom.8,12-17
LB.675:1,2 (Geest van hierboven)
Openbare Geloofsbelijdenis; Gz.261(De Heer zegene u)
Gz.175b = Apostolische Geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte
LB.704:1,2,3 (Dank, dank nu allen God)

Zondag 21 mei
10.00 uur: dhr. Rolf Hoving

Zingen: Votum en groet (Sela)
Zingen: Breng ons samen (Opwekking 797)
Luisteren: Psalmen voor Nu 130
Gebed
Zingen: Lichtstad met uw paarlen poorten, vers 1 en 4 (inc. 2x refrein) (Evangelische Liedbundel 413)
Lezen: Kolossenzen 3:1-17
Zingen: Welkom thuis (Sela)
Preek
Zingen: Geest van hierboven (Liedboek 675)
Dankgebed
Zingen: Onze vader (Opwekking 436)
Collecte
Zingen: Er is een dag (Opwekking 585)

Donderdag 18 mei           Hemelvaartsdag
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps.98:1,2 (versie: De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Hnd.1,1-14
Gz.211:1,2,3 (Wij knielen voor uw zetel neer)
Preek
Ps.68:8,13
Geloofsbelijdenis
Gz.214:1,4 (Ik heb de vaste grond gevonden)
Gebed
Collecte
Gz.250:1,2,3 (God is getrouw)

Zondag 14 mei
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman           Heilig Avondmaal

Ps.62,3
Ps.122,1.2.3
Geloofsbelijdenis van Nicea
Hereningingslied Klaas van Hoek*
Gebed om de heilige Geest
L:1Tim.3,14-4,10
Preek: wij geloven één katholieke kerk (geloofsbelijdenis van Nicea)
Ps.48,1.3.4
Wet: MAtteus 22,37-40
Ps.87,4
Viering HA formulier IV
Tijdens viering: psalm 133
inzameling gaven
GK226,1.2.3.4.5

Zondag 7 mei
10.00 uur: dhr. Rik Wisselink-Bijker

Psalm 133:1
Wetslezing
Gebed
Lezen: Leviticus 13:1-3,45-46; 14:1-9
Lezen: Marcus 1:39-45
Psalm 38:1,2,5,11
Preek
Psalm 51:4,5
Gebed
Collecte
Gezang 68

Zondag 30 april
10.00 uur: ds. J.P.D. Groen

Psalm 95:1, 3 (Komt laat ons juichen voor de HEER)
Lezen van de wet
Psalm 119:65, 66 (Al uw geboden zijn gerechtigheid)
Gebed
Kindermoment: filmpje
Kinderlied: Jezus is de goede Herder (Elly & Rikkert, bundel Weerklank 612)
Lezen: Ezechiël 34:1-16; Johannes 10:1-5, 11-15 (Ineke Heerema)
Psalm 23:1, 2, 3
Inleiding op de preek
Lezen van de tekst: Lukas 15:1-7
Preek
GK 209:2, 3 (Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer)
Gebed
Collecte
Opwekking 790 (God is mijn Herder die mij weidt)

Zondag 23 april
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski Bevestiging Ambsdragers

Ps.122:1,2
Wet
Ps.143:1,5 (versie De Nieuwe Psalmberijming)
Formulier – inleiding
Gebed
Formulier – onderwijs
Gz.246:1,2,3 (Nu bidden wij met ootmoed en ontzag)
1Tim.3,1-16
Preek 1Tim.3,16
Gz.249:1,2,3 (God, die was en is en komt)
Gz.249:4,5,6
Formulier – bevestiging
Gz.261 (De Heer zegene u)
Formulier – opdracht
Gz.249:7,8,9
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Ps.150:1,2

Zondag 16 april
10.00 uur: ds. P. Groen

Psalm 25: 2 en 7 GK
Gebed
opwekking 464 wees stil voor het aangezicht van God.
Lezen Johannes 20: 19 – 29
Tekst Johannes 20: 24-29.
Preek: hoe ontmoeten wij Jezus?
liedboek 675 Geest van hierboven. beide coupletten.
Gods wet
Psalm 33: 8 GK
Gebed
Collecte
Liedboek 913 (alle coupletten) wat de toekomst brengen moge

Zondag 9 april
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman            Pasen Heilig Avondmaal

LB 624
Wet van de HEER
LB 641
Gebed om de Heilige Geest
Kindmoment
Op toonhoogte 432 Klap in je handen van blijdschap
L: Marcus 16,1-16
GK 206 Beurtzang
T:Marcus 16,1-8
Bediening van Gods Woord
Opwekking 354 Glorie aan God
Viering HA
Formulier V
Tijdens viering: psalm 21,1.3.7
Ps.98,1.2 (dankzegging)
Dankzegging en voorbeden
LB 642,1.4.5.8
Zegen
LB 634 U zij de glorie

Zondag 2 april
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski            Bediening Heilig Doop

Ps.89:1,5
Schuldbelijdenis/verootmoediging
LB.558:1,3,5,9,10 (Jezus, om uw lijden groot)
Gebed
Mc.14,3-9
LB.556:1,2,3,4,5 (Alles wat over ons geschreven is)
Preek
LB.912:1,4,6 (Neem mijn leven, laat het, Heer)
Doop Simcha Ebbe Hoving; Na doop zingen Doop (Sela)
Gebed
Collecte
Ps.121:1,2,3,4

zondag 26 maart
10.00 uur: ds. L.G. van der Heide

1. GK Ps. 43:1
Wet van de 10 geboden Ex.20
2. Ps 51:3
Gebed van schuldbelijdenis en zegen
Lezen. Joh. 19: 1 -16A (zr. Roelie Smith-Hakvoort)
3. GK 204: 1, 2, 3, 4
Tekst. Zd.15 HC
Preek met thema en verdeling: Héél Jezus’ levenstijd was lijdenstijd
I Al vanaf zijn geboorte
II Ook voor de rechtbank
III Tot dood en verdoemenis toe
4. LB 558:1, 9
Dank- en voorbeden
Collecte
5. LB 558: 1, 9 ivm 60 j huwl jub. fam. Kwant-Spoelstra 28-3

Zondag 19 maart
10.00 uur: ds. W.L. de Graaff

Ps. 47: 1 en 3
Tien Woorden
Ps. 111: 5 en 6
Gebed
Lezingen: 1 Korinthe 15: 50-58/ 1 Tessalonicenzen 5: 14-24
Lb. 513: 1-4 (God heeft het eerste woord)
Verkondiging
Lb. 769: 1, 4 en 6 (Eens als de bazuinen)
Dankgebed en voorbeden
Collecte
GK. 228: 1 en 2 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zondag 12 maart
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman

DNP 84,1.2
Gebed
L+T: Matteus 13.24-30 en 36-43
DNP 81,5
Bediening van Gods Woord
LB 766,1.3
Wet van de HEER
GK 254,3
Dankzeggingen voorbede
Inzameling gaven
DNP 91,1.3

Zondag 5 maart
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski            Viering Heilig Avondmaal

Ps.42a (Als een hert dat verlangt naar water)
Schuldbelijdenis
Ps.32;1,2 (=Genadeverkondiging)
Gebed
Mc.1,21-38
Ps.43:2,3 (versie De Nieuwe Psalmberijming)
Preek Mc.1,39-45
Opw.167:3 (Prijs de Heer, de weg is open)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal; na Geloofsbelijdenis zingen Opw.167:1 (Samen in de naam van Jezus); tijdens gaande viering zingen: Gz.243:1,2,3,4 (Heer, ik om tot U) en LB.575:1,2,6 (Jezus, leven van ons leven)
Collecte
Ps.138:1,2,3 (versie De Nieuwe Psalmberijming)

Zondag 26 februari
10.00 uur: ds. P. Groen

Stiltemoment (eerst aankondigen en uitnodigen om te gaan staan
Votum en zegengroet
Liedboek 886
Abba Vader (Eerst het NL couplet, daarna het Engelse)
Gebed
Lezen Marcus 10: 32- 45
Psalm 42: 1 en 3
Tekst voor de verkondiging: Marcus 10: 46-52
Preek over: Jezus geneest de blinde Bartimeüs.
Opwekking 311 K heb geloofd en daarom zing ik (3 coupletten)
De wet. Svp bijgaande dia hierbij projecteren
GK 250 alle coupletten , 1, 2, en 3. God is getrouw, zijn plannen…
Gebed
Collecte
Gezang 416 (geheel) Ga met God en Hij zal …
Zegen

Zondag 19 februari
10.00 uur: dhr. Gert de Jonge

Psalm 121: 1,2,3,4
Psalm 63: 1,2
Lezing: Psalm 63:2-9
Preek
Gezang 158 Als een hert
Psalm 119: 66

Zondag 12 februari
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman            Viering Heilig Avondmaal

Ps.36:2
Wet van de HEER *
GK 168 Vader vol van vrees en schaamte
Gebed om de Heilige Geest
L: Lukas 5,27-32
Opw.369 Door uw genade Vader
T: Lukas 5,32
Bediening van Gods Woord
Ps.103:1.3
Viering HA
Formulier III
Gebed afsluiten met zingen ‘Onze Vader’ (melodie Elly en Rikkert of keuze organist?)
GK 182 Alles in allen zult Gij voor ons zijn (na gebed)
Tijdens viering: zingen Apostolische Geloofsbelijdenis (melodie keuze organist)
Dankzegging GK 214 Ik heb de vaste grond gevonden
Inzameling gaven
GK 212 U. Lam van God, wij loven U

Zondag 5 februari
10.00 uur: br. Jan ter Veen

Zingen: opw 369: Door uw genade Vader,..
Zingen: GK gez 170: 1 Gedenk o volk met heilig beven
Wet: 10 woorden van het verbond.
Zingen: GK gez 170:13 Geef dat wij trouw uw wet betrachten.
Gebed
Bijbellezing: Jesaja 8: 1 – 9: 6
Zingen: Psalm 2: 1,2 DNP ‘Wat willen al die wereldleiders toch?
Preek over jesaja 8 en 9
Zingen: Opw 167 Samen in de naam van Jezus
Gebed, en voorbede
Collecte mededeling, en kinderen terug uit de creche/kinderclub
Zingen: NLB 416: 1-4 ‘Ga met God’
Zegen: is samen gezongen: GK gez 261 De Heer zegene u.

Zondag 29 januari
10.00 uur: br. Rik Wisselink

Psalm 84: 1, 5, 6
Gebed
Lezen: Psalm 84 (tekst Psalm 84:12-13)
Preek (thema: onbevangen op weg)
Voorbedegebed (ingeleid met DNP 141:1)
Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen)
Collecte
Opwekking 710 (‘Zegen mij op de weg die ik moet gaan’)

Zondag 22 januari
10.00 uur: ds. H.S. van Hemmen

zingen: GK8a – Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
levensregels van God via Ex 20 – lezer
zingen: DNP 19:3,4 – Volkomen is Gods wet
gebed
kindermoment
zingen: LB8b:1,2,3,4,coda (Gez 148) – Zie de zon, zie de maan
zingen: LB 13a:1,2,3 – Hoe lang vergeet U mij, oh God
lezen tekst: Psalm 13 – lezer
preek
zingen: Sela – Een toekomst vol van hoop
gebed
collecte
zingen: LB 263:1,2,3 – Wees Gij mijn toevlucht

Zondag 15 januari
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman

GK163,1.3
Wet van God Ex.20
Ps.86,4
Gebed om de Heilige GEest
L:Joh.5,1-18
Ps.146,3.5.6
T:Joh.5,17
Bediening van Gods Woord
Ps.68,8
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
Ps.72,10

Zondag 8 januari
10.00 uur: ds. C. Th. Basoski

Ps.121:3 (versie De Nieuwe Psalmberijming) [na afkondiging overlijden]
Gz.163:1,2,3 (Dit huis, een herberg onderweg)
Wet
Ps.51:2,5
Gebed
Mc.1,1-15
Ps.25:2,6 (versie: De Nieuwe Psalmberijming)
Preek Mc.1,14-15
Opw.687 (Heer, wijs mij uw weg)
Gebed
Collecte
LB.512:1,2,6,7 (O Jezus, hoe vertrouwd en goed)

Zondag 1 januari
10.00 uur: ds. L.G. van der Heide            Viering Heilig Avondmaal

1. GK Ps. 90 : 1. 6. 8 (Gij zijt geweest)
Voorgelezen Wet van God (Ex. 20)
2. GK Ps. 90 : 5 (Heer, onze daden)
Schuldbelijdenis en zegenbede; + voorbeden (nu reeds ivm. HA)
Vertrek basisschoolkinderen
L + T Psalm 121
Preek
3. GK Ps. 121 : 1. 2. 3. 4 (Ik sla mijn ogen))
HA-formulier 4
-4. GK Gez. 175B (Geloofsb) / gaande viering / 5. LB. 513: 1,2,3,4 (God heeft)
Kollekte
6. GK Ps. 134 : 3 (Uit Sion)

Zondag 24 december 1e kerstdag
10.00 uur: ds. C. Th. Basoski

Gz.193:1A, 2M, 3A, 4V, 5A, 6M, 7V, 8A (Dit is de dag die God ons schenkt) [beurtzang]
Gebed
Lc.2,1-21
LB.498:1A,2C,3A,4C,5A (Betlehem, o uitverkoren stad) [met cantorij]
Cantorij met kinderen -Kerstnacht boven Bethlehem
-Midden in de winternacht
-verhaal
Mt.2,1-12
Preek
LB.496:1,3 (Een ster ging op uit Israël)
Geloofsbelijdenis
LB.487:1,2,3 (Eer zij God in onze dagen)
Joy to the world [cantorij]
Gebed
Collecte
LB.506:1,2,3,4 (Wij trekken in een lange stoet)

Zondag 18 december
10.00 uur: ds. F. Rinkema (Mussel)

LB Ps. 24: 1 en 3 De aarde is, met al wat leeft
Gebed
De Tien Woorden vanuit Lev. 19 (BGT)
GK17 Gez. 168 Vader, vol van vrees en schaamte
Lezen: Lucas 1, 26 – 38
GK17 Gez. 187 Een engel zegt Maria aan: ‘Nu breekt Gods koninkrijk zich aan’
Verkondiging – Verrast door Gods liefde
Opw. Lied 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker;
Gebed
Inzameling gaven
LB Ps. 146c: 1 en 3 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Iersels God!

Zondag 11 december
10.00 uur: ds. C. Th. Basoski

Gz.254:1,2,3 (Kom, laat ons vrolijk zingen)
Jakobus 2,19-27
Opw.136 (Abba, Vader)
Gebed
Jakobus 5,1-11
Opw.378 (Ik wil jou van harte dienen)
Preek Jakobus 5,7-11
Ps.72:1,4,7 (versie: De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Collecte
Gz.189:1,6 (Hoe zal ik Hem bezingen)

Zondag 4 december
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman            Viering Heilig Avondmaal

LB 433,1.2.3.4.5 Kom tot ons, de wereld wacht
Ps.72,7
Wet van de HEER*
Ps.130,4
Gebed om de Heilige Geest
L: Hebreeën 2,10-18
Bediening van Gods Woord
LB157a
Viering HA
Formulier III
Na formuliergebed: Apostolische geloofsbelijdenis (melodie keuze organist)
Zingen tijdens viering: LB 440 Ga stillen in den lande
GK 176,2.3.4
Na dankzegging: LB 158a, 3 Gij zijt de stem der profetie
Inzameling gaven
GK 218,3.4 Lof aan het Lam, Gods metgezel

Zondag 27 november
10.00 uur: Ds. J. van den Bos (Groningen Oost)

Votum met Opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water
Zegengroet (gesproken door voorganger)
Zingen Psalm 80: 1 en 10 (Gkb)
Gebed (met verootmoediging in licht van 10 geboden)
Zingen Gezang 187 (nieuwe ger kerkboek): 1 t/m 5 Een engel zegt Maria aan
Bijbellezing Lucas 1,39-56
Preek
Zingen Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon
Gebed (door Hessel H)
Collecte
Slotlied Gezang 157a: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek 2013) Mijn ziel maakt groot de Heer

Zondag 20 november
10.00 uur: ds. C. Th. Basoski

Ps.102:13
Gebed
LB.314:1,2,3 (Here Jezus, om uw woord)
Lc.20,27-40
Preek Lc.20,38
Ps.36:2
LB.728:1,2,3 (De heiligen ons voorgegaan) [vers 1 en 2 wordt eerste gedeelte door een paar zangers gezongen, refrein door iedereen. Vers 3 helemaal door iedereen]
Herdenken overledenen
LB.727:1,2,4,10 (Voor al de heiligen)
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Gz.185:1,2,3,4 (Heer, wij loven en aanbidden U)

Zondag 13 november
10.00 uur: ds. E.T. van de Kamp

Zingen GK 254 (Kom laat ons vrolijk zingen)
Gebed
Lezen Ex.19:1-11 / 1Pt.2:9-12
Preek
Zingen Opw 710 (gebed om zegen)
Gods wet (Kol.3:12-15)
Zingen Opw 807 (God van licht). Alternatief: NLB 838 (O grote God die liefde zijt)
Gebed
Collecte
Zingen NLB 415:1,2 (Zegen ons algoede)
Zegen
Zingen NLB 415:3

Zondag 6 november
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman            Viering Heilig Avondmaal

LB 723 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
Wet van de HEER
Ps.130,2.4
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
L: 1Tessalonicenzen 1
Ps.63,2
T: 1Tes1,10
Bediening van Gods Woord
Opwekking 737 (U nodigt mij aan tafel om dicht bij U te zijn)
Lezen formulier heilig avondmaal III
Formuliergebed afsluiten met samen zingen het ‘Onze Vader’ (melodie Elly en Rikkert).
Zingen Apostolische Geloofsbelijdenis (melodie keuze organist)
Zingen tijdens viering: psalm 32,1.3 en 5 KB 189, 4.5 en 6.
Inzameling gaven
LB 675,1 (Geest van hierboven)

Zondag 30 oktober
10.00 uur: ds. L.S.K. Hogendoorn

GK-2017 ps. 71:8, 9
wetslezing
GK-2017 ps. 71:11, 14
gebed
lezen: Romeinen 3:21-31 (nb!: 3:21-26 preektekst): Alst Boven
GK-2017 237:1-5
preek: Romeinen 3:21-26
LB-2013 902:2, 5, 6
gebed (voorbeden evt.)
collecte
LB-2013 898:3, 4

Zondag 23 oktober
10.00 uur: Ds. J. van den Bos (Groningen Oost)

Zingen: DNP Psalm 8: 1(a), 3(m), 4(v), 6(a)
Gebed
Kindmoment
Zingen: Ik wens jou (Trinity)
Lezen: Romeinen 3: 19 t/m 26 (Bijbel in gewone taal)
Preek Romeinen 3: 23, 24
Zingen: Opwekking 805 (Maak ons hart onrustig, God.)
De 10 Groene/eerlijke verlangens (10 geboden in het licht van eerlijk/groen)
Gebed
Collecte: Diaconie
Zingen: Opwekking 407 (O Heer mijn God, wanneer ik…)

Zondag 16 oktober
10.00 uur: dhr. R. Wisselink

LvK 448: 1, 2, 3 ‘Soms groet een licht van vreugde’
Gebed
Mattheüs 20:1-16
Preek
LvK 838: 1, 3, 4 ‘O grote God die liefde zijt’
Voorbedegebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
GK psalm 33: 2, 8
Wet
Collecte
GK psalm 84: 3, 6

Zondag 9 oktober
10.00 uur: dhr. G. de Jonge

LB (2013) Gezang 868 vers 1,2,3,4,5 (Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere)
Psalm 42 vers 1 en 7
Lezing:
Ezechiël 47: 8 – 12
Johannes 7: 37-44
Openbaring 22: 1-2
LB (2013) Gezang 793 vers 1,3 (Bron van liefde, licht en leven)
Opwekking 334 (Heer uw licht en uw liefde schijnen)

Zondag 2 oktober
10.00 uur: Ds. P. Zuidema            Viering Heilig Avondmaal

Lied: Psalm 146: 1, 2, 3 en 6 (DNP)
Gebed
Schriftlezing: Lucas 16: 19-31
Lied: Opwekking 40 ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’
Verkondiging Lucas 16: 22a
Lied: GK’17 Gezang 182: 1, 2, 3 en 4 ‘Alles in allen, zult Gij voor ons zijn
Viering HA
Gebed
Lied: GK’17 Gezang 234 ‘Als je bidt zal Hij je geven’
Lied: Psalm 103: 1, 3 en 7 (DNP) www.denieuwepsalmberijming.nl
Voorbede OvD
Collecte
Lied: Opwekking 334 ‘Heer, uw licht en uw liefde’

Zondag 25 september
10.00 uur: ds. J.M. van Leeuwen

Zingen: Liedboek 23c (Mijn God, mijn herder zorgt ..)
Gebed
Lezen: Genesis 10
Openbaring 21 : 9 t/m 12, 21 t/m 24
Zingen: Opwekking 618 (Jezus, hoop van de volken)
Verkondiging
Zingen: DNP Psalm 24 : 1, 3, 5
Gebed
Collecte: Kerk
Lezen: Kolossenzen 3 : 5 t/m 14
Zingen: Opwekking 553 (Hoor ons loflied)

Zondag 18 september
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman

Ps.135,1.2.12
Wet van de HEER
Ps.119,24
Gebed om de Heilige Geest
Lied voor de kindren: Elly en Rikkert: Hand en voet (http://www.aanvullingspagina.nl/Teksten/hand%20en%20voet.htm)
L: 1korntiers 12,12-27 en Efeziers 4,15 en 16
Ps.133
T: 1Kor.12,27
Bediening van Gods Woord
Sela: Breng ons samen*
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
Opw.167 Samen in de Naam van Jezus

Zondag 11 september
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski            Openbare geloofsbelijdenis

Ps.100:1,2,3 (De Nieuwe Psalmberijming)
Wet
Gz.243:1,2,3,4 (Heer, ik kom tot U)
Gebed
Lezen 1Pe.5,1-11
Opw.717 (Stil, mijn ziel, wees stil)
Preek 1Pe.5,10-11
Ps.16a/Psalmen voor nu 16
Gebed
Openbare Geloofsbelijdenis
Gz.261 (De Heer zegene U)
Gz.177:1,2,3,4 (Heer, U bent mijn leven)
Dankwoord
Collecte
LB.968:1,2,5 (De ware kerk des Heren)

Zondag 4 september
10.00 uur: Ds. L.G. van der Heide            Viering Heilig Avondmaal

1. Ps 111 : 1. 2 GK Looft halleluja; Des Heren
Lezing van de Tien Woorden Exodus 20
2. Ld 562 : 2. 3 LB Hoe sloeg; Mijn Heer die
Gebed om vergeving en om opening van het Woord
L. Rechters 6 : 11 – 24; 33 – 40
Preek
3. Ld 240 : 2. 4 LB Geef ons; Blijf Heer
H.A. formulier 3 GK blz 698
4. Ld 195 GK Ik ben het levensbrood (1, 2, 3)
Gaande viering, met zingen én musiceren:
5. Ld 125 OPW Heer, ik kom (1, 2, 3, 4)
Dank- en voor-beden
Collecte
6. Ps 111 : 3. 6 GK De Heer heeft; ’t Begin van

Zondag 28 augustus
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski

Zingen: Liedboek 146a : 1, 3, 7 (Laat ons nu vrolijk zingen)
Wet
Zingen: Opwekking 136 : 1, 2 (Abba, Vader)
Gebed
Lezen: Psalm 78 : 1 t/m 8
Zingen: DNP Psalm 78 : 1, 2
Preek:
Zingen: Gezang 246 : 1, 2, 3 (Nu bidden wij met ootmoed en..)
Gebed
Collecte: Kerkverband
Zingen: Liedboek 885 : 1, 2 (Groot is uw trouw, o Heer)

Zondag 21 augustus
10.00 uur: ds. Jan Tempelman

Ps.19,1.2 (Nieuwe psalmberijming)
Wet van de HEER (Ex.20)
Ps.19, 3.4 (DNP) (of GK 19,5)
Gebed om de Heilige Geest
Kindmoment (evt.)
E&R: Elke morgen als ik wakker wordt*
L: Psalm 84
LB 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
T: Psalm 84,12
Bediening van Gods Woord
Ps.84,1.4 (DNP) (of GK 184,1.6)
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
Opw.334

Zondag 7 augustus
10.00 uur: ds. Jan Tempelman

Psalm 92: 1
Wet van de HEER
Liedboek 885 (Groot is uw trouw o Heer)
Gebed om de Heilige Geest
Lezen: Prediker 9: 1 – 12
Opwekking 770 (Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwig Naam (alternatief: Psalm 19: 4))
Tekst: Prediker 9: 7 – 9
Bediening van Gods Woord: Levenskunst voor iedereen: geniet van het leven!
Psalm 147: 1
Dankgebed en voorbedes
Inzameling gaven: voor INLIA (moment van overdenking dankbaarheid)
Psalm 90: 1 en 8

Zondag 24 augustus
10.00 uur: ds. L.S.K. Hogendoorn

ps. 36:2 U goedheid, Heer, is hemelhoog
wetslezing
ps. 36:3 Bij U, Heer, is de levensbron
gebed
lezen: Marcus 6:6b-13; 30-44
ps. 104:8 Al wat er in uw grote schepping leeft
preek: Marcus 6:31
LB 979: 12, 13, 14 (Wat zullen wij dan slaven)
gebed
collecte
Lied van de zondag:3, 6 (Hans Werkman; melodie: psalm 8)

Dag van het Woord, dag van het samen bidden,
dag van de hoge stite in ons midden,
de stilte in mijn hoofd en in mijn hand,
dag dat ik adem schep en God ontvang.

Dag die zich uitstrekt over alle dagen
van hoop en vrees, geluk en tegenslagen.
Dag van genezing, dag van het begin,
dag van bevrijding: Christus overwint.

Zondag 17 juli
10.00 uur: Jan ter Veen

Gezang 167 (Machtig God, sterke rots)
Schuldbelijdenis = Gezang 237: 1, 2 (God, enkel licht)
Genadeverkondiging
Gezang 237: 3, 4, 5 (Heer, waar dan heen?)
Gebed
1 Koningen 4: 20 – 5: 14
Preek 1 Koningen 5: 5
Opwekking 520 (Wees mijn verlangen)
Wet
Liedboek 912: 1, 5, 6 (Neem mijn leven, laat het Heer)
Gebed
Collecte
Psalm 72: 2, 4, 9, 10

Zondag 10 juli
10.00 uur: Jan ter Veen

Zingen Opw. 40 : Zoek eerst het koninkrijk van God
Lezing van de wet (10 woorden van Gods verbond)
Zingen Ps. 19 : 5, 6 (het woord van Uw vermaan)
Gebed
Zingen: Sela Jezus’ liefde voor mij
Bijbellezen, is ook tekst Marcus 10: 13-31
Zingen Ps. 103 : 1, 3, 5 (zegen mijn ziel de grote naam des Heren)
Preek
Zingen Opw. 575 Jezus alleen
Dank – Gebed en evt. voorbede.
Collecte
Zingen Ps. 89 : 1 en 6 (Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied)

Zondag 3 juli
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski            Viering Heilig Avondmaal

Zingen: Gezang 255 : 1, 2, 3 (God die alle maakte)
Wet
Zingen: Psalm 51 : 2, 5
Gebed
Lezen: 1 Samuël 21
Psalm 34
Preek: Psalm 34 : 9
Zingen: DNP 34 : 1, 2
Gebed / Viering Heilig Avondmaal
Zingen: Gezang 163 : 1, 2, 3 (Ik bouw op U)
Opwekking 428 (Genade zo oneindig groot)
Dankzegging: Psalm 56 : 4
Collecte: Diaconie
Zingen: Liedboek 939 : 1, 2, 3 (Op U alleen)