Zondag 3 oktober     Heilig Avondmaal; preek thema 2
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski
           

Gz. 163: 1, 2, 3 (Gods huis, een herberg onderweg)
Verootmoediging/schuldbelijdenis
Genadeverkondiging
Ps. 95: 3
Gebed
Ef. 4, 1 – 16
LB. 314: 1, 2, 3 (Here Jezus, om uw Woord)
Preek Ef. 4, 16
Gz.233 (Jezus vol liefde)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal;
      na geloofsbelijdenis zingen Gz.214: 1, 4 (Ik heb de vaste grond gevonden);
      LB. 704: 1 (Dank, dank nu allen God) (=Dankzegging)
Collecte: Diaconie
Gz.185:1,2,3,4 (Heer wij loven en aanbidden U)

Zondag 29 augustus            
ds. G. Meijer (Zuidlaren)
           online + kerk (60 bezoekers)

LB 978: 1, 3, 4     Aan u behoort, o Heer der Heren
DNP 104:1, 8      Met diep ontzag prijs ik u, hoogste Heer
Lezen: Psalmen 8
GK Ps. 8a             Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
GK Gz 175a         Ik geloof in God de Vader
Gebed
Collecte: Kerkverband
Opw. 407             Hoe groot zijt gij

Zondag 22 augustus            
ds. J.H. Tempelman
           online + kerk (60 bezoekers)

GK Ps.84,1.3.4 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!
GK06 Gez.171,1.2/Opw.464 Wees stil voor het aangezicht van God
Lezen: Genesis 15
GK Ps.105,6.11.20
Tekst: Genesis 15,17
GK Ps.90,1.7.8
Collecte: Diaconie
LB 864,1.4.5 Laat ons de Heer lofzingen

Zondag 11 juli            
kand. N. Dijksterhuis
           online + kerk (60 bezoekers)

Het thema is: Gastvrijheid.

• Votum en groet.
• Zingen Psalm 23. (De HERE wil mijn trouwe herder wezen)
• Wet van God.
• Zingen LB Gezang 903: 1, 6. (Zou ik niet van harte zingen)
• Gebed voor de opening van het Woord.
• Lezen Genesis 18: 1-15.
• Zingen LB Gezang 803: 1, 3, 6. (Uit Oer is hij getogen)
• Tekst Hebreeën 13: 2.
• Verkondiging.
• Zingen Opwekking 378. (Ik wil jou van harte dienen)
• Dankgebed en voorbede.
• Collecte: Groningen Mission
• Zingen Opw. 167. (Samen in de naam van Jezus)
• Zegen.

Zondag 27 juni            
ds. J.Th. Rozemuller (Oldehove)
           online + kerk (60 bezoekers)

Liturgie morgendienst. Thema: Waar ruik jij naar?
Votum en groet
Lied: LB 146c: 1, 3, 7 (Alles wat adem heeft, love de Here)
Kindermoment
Lezen uit de Bijbel: 2 Kor. 2: 1 – 17
Zingen: LB 871: 1, 2, 3, 4 (Jezus zal heersen waar de zon)
Preek
Lied: Opw. 124 (Ik bouw op U)
Lezing van Gods geboden
Zingen: Ps. 34: 5, 6, 7 (Hoor, kinderen, mijn woord)
Dankgebed en voorbeden
Collecte: Diaconie
Lied: Gez. 214: 1, 4 (Ik heb een vaste grond gevonden)
Zegengroet

Zondag 20 juni            
ds. C.Th. Basoski
           online + kerk (60 bezoekers)

LB. 216: 1, 2, 3 (Dit is een morgen)
Wet
Opw.428 (Genade zo oneindig groot)
Gebed
2 Sam. 7:12 – 16
1 Kon. 6:1 – 10
Gz. 246: 1, 2, 3 (Nu bidden wij met ootmoed en ontzag)
Preek 1Kon. 6: 11 – 13
LB. 912: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Neem mijn leven, laat het Heer)
Gebed
Collecte: Stichting Bartimeus
Ps. 118: 1, 5, 7 (De Nieuwe Psalmberijming). Klik hier voor de tekst.

Zondag 13 juni            
ds. T. Waalewijn (Leek)
           online + kerk (60 bezoekers)

Lied Opw. 688
Gebed
Lezen Mat 18: 21 – 35
kindermoment
Kidsopwekking 159 vergeven
Lezen Rom 12: 1 – 2
Preek
Lied Opw. 629
Wetslezing Rom 12: 3 – 21
Lied Samen in de naam van Jezus
Gebed
Collecte: Kerk
Lied Neem mijn leven laat het Heer: 1,2,5

Zondag 30 mei            
ds. P.K. van de Kamp (Grijpskerk)
           online + kerk (30 bezoekers)

LB. 975 ‘Jezus roept hier mensen samen’
Het evangelie van Gods wet
Psalm 131 (GK)
Gebed
Lezen: 1 Timoteüs 6: 2b – 19
Psalm 108: 1 en 2 (GK)
Preek
Psalmen voor Nu, Psalm 23 ‘Uw rust in mijn wereld’ (link naar youtube)
Voorbede- en Dankgebed
Inzameling van de Gaven: voor de Kerk
LB. 1005: 1, 2 en 5 ‘Zoekend naar licht’

Zondag 23 mei             Pinksteren
ds. C.Th. Basoski
           online + kerk (30 bezoekers)

LB. 23b: 1, 5

Opw. 334 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)
Gods wil voor ons leven
Het Woord van God (Sela)
Gebed
Hand. 2: 1 – 13
LB. 360: 1, 4, 6
Preek Joh. 14: 26
Ps. 25: 2, 4, 6 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 675: 1, 2 (Geest van hierboven)

Zondag 16 mei    
MISSION-dienst    online uitzending van Groningen-Mission

Donderdag 13 mei       Hemelvaartsdag
ds. C.Th. Basoski                 online dienst

Gz. 211: 1, 2, 3 (Wij knielen voor uw zetel neer)
Gebed
Hand. 1: 1 – 14
Opw. 366 (Kroon Hem met gouden kroon)
Preek
Ps. 63: 1, 2 (De Nieuwe Psalmberijming (=DNP))
           Klik hier voor de tekst van DNP psalm 63
Gebed
Collecte: Diaconie
Geloofsbelijdenis
Gz. 228: 1, 2 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zondag 10 mei                        
ds. P. Groen                 online dienst

Psalm 19: 1 en 4 (Het ruime firmament)
Gebed
Opwekking 464 (Wees stil)
Lezen (en tekst) Exodus 3: 1 – 14
Verkondiging
Gezang 250: 1 – 3 (God is getrouw)
De 10 geboden. En: 1 Johannes 4: 11-21
Gebed
Collecte: Kerkverband
Liedboek 723: 1 en 2 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
Zegen
Liedboek 708: 1 Wilhelmus

Zondag 2 mei                         HEILIG AVONDMAAL
ds. J.H. Tempelman                online dienst

LB 287: 1, 2
Wet van de HEER
Ps. 32:1, 2
Gebed om de Heilige Geest
L: Joh. 15: 1 – 8
Gez. 242: 3, 4 Heer Gij wekt een mens een leven
T: Markus 14: 22
Bediening van Gods Woord
LB 360: 1, 4

Viering HA: Formulier III
         LB 302: 4 (na verwachten)
         Gez. 184: 1, 2 (na opwekking)
         Gez. 184: 3 (na dankzegging)
Collecte: Diaconie
Ps. 138: 1, 4