Zondag 28 februari          
ds. D. Noort (Zuidhorn)           online dienst

Ps 95: 1, 3
Gebed
Inleiding           “God straft onmiddellijk!” – of toch (beter) niet?
LB 439: 1, 3
Tekst           Lukas 13: 1 – 9
Preek
Liedboek 1973: 296 Ik kom met haast
Geloofsbelijdenis Nicea
Dankgebed & voorbeden
Collecte: Mission
Opw 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Zegen

Zondag 21 februari          
ds. C.Th. Basoski           online dienst

Gz. 163: 1, 2, 3 (Dit huis, een herberg onderweg)
Schuldbelijdenis
Genadeverkondiging
Opw. 428 (Genade zo oneindig groot)
Gebed
Joh. 9, 35 – 41
Ps. 146: 6, 8
Preek
LB. 723: 1, 2 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
Gebed
Collecte: Kerk
LB. 146c: 3, 7 (Welgelukzalig is ieder te noemen)

Zondag 14 februari          
ds. C.Th. Basoski           online dienst

LB. 405: 1, 2, 3, 4 (Heilig, heilig, heilig)
Wet
Het Woord van God (Sela)
Joh. 6, 60 – 71
Ps. 19: 3, 4
Preek Joh. 6, 67 – 69
LB. 653: 1, 2, 7 (U kennen, uit en tot U leven)
Gebed
Collecte: Noodhulp Armenie
Ps. 63: 2, 3

Zondag 7 februari          
ds. C.Th. Basoski           online dienst

Ps. 145: 1, 2, 4
Wet
Opw. 687 (Heer wijs mij uw weg)
Gebed
Joh. 6, 1 – 15
LB. 215: 1, 2, 3, 7 (Ontwaak, o mens, de dag breekt aan)
Preek
LB. 23b: 1, 2, 3, 4, 5 (De Heer is mijn herder)
Gebed
LB. 425 (Vervuld van uw zegen)

Zondag 31 januari          
ds. C.Th. Basoski           Viering Heilig Avondmaal           online dienst

Opw. 464: 1, 3 (Wees stil voor het aangezicht van God)
Gz. 243: 1, 2, 3 (=schuldbelijdenis) (Heer, ik kom tot U)
Genadeverkondiging
Gz. 243: 4
Gebed
Joh. 2, 1 – 11
Preek
Ps. 36: 2
Collecte: Diaconie
Gebed
Viering Heilig Avondmaal; Ps. 43: 4, 5;
Gz. 185: 1, 2, 3, 4 (=Dankzegging) (Heer, wij loven en aanbidden U)

Zondag 24 januari          
ds. P. Groen

Psalm 33: 7, 8          Zingt vrolijk looft de naam des Heren; brengt God uw dank!
Gebed
Lucas 12: 22 – 34.
Tekst Lucas 12: 35 – 38
Preek
Liedboek 439: 1, 2, 3          Verwacht de komst des Heren
Liedboek 310 : 1 – 5          Eén is de Heer (Gods wet)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB 103c: 1, 2, 3          Loof de Koning heel mijn wezen
Zegen

Zondag 17 januari          
ds. W.L. de Graaff (Gron. Zuid/Helpman)

Ps. 146: 1 en 4
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
LB. 513: 1 – 4 (God heeft het eerste Woord)
Lezing: Genesis 1: 1 – 3 en Prediker 1: 1 – 11
Preek over Genesis 1: 2, Prediker 1: 2 en Johannes 1: 5
GK. 249: 1 – 4 (God die was en is en komt)
Dankgebed
Collecte: Diaconie
10 Woorden
GK 249: 5, 7 en 9