Zondag 29 november           1e adventszondag; doopdienst
ds. C.Th. Basoski

Ps. 25: 1, 2
Wet
Ps. 25: 5, 6
Gebed
Js. 8, 23 – 9, 7
Zingen: Wonderbare Raadsman (Vrolijk kerstfeest iedereen!)
Preek Js. 9, 5
Psalmen voor nu 145
          Doop; na doop zegenlied
Gebed
Collecte: Kerk
LB. 482: 1, 3 (Er is uit ’s werelds duistere wolken)

Zondag 22 november           laatste zondag van het kerkelijk jaar
ds. C.Th. Basoski

Ps. 68: 8, 13
Wet
Ps. 50: 7, 11
Gebed
Opb. 3, 7 – 13
Preek Opb. 3, 12
LB. 727:1, 2, 3, 4
Herdenken overledenen
Gz. 180d   (Onze Vader)
LB. 728: 1, 2, 3 (De heiligen ons voorgegaan)
Gebed
Collecte:
Gz. 185: 1, 2, 3, 4 (Heer, wij loven en aanbidden U)

Zondag 15 november          
NB 10.00 uur:
ds. C.Th. Basoski

LB 769: 1, 6 =LvK (1973) 300: 1, 6 (Eens als de bazuinen klinken)

Ps. 19: 1, 2
Wet
Ps. 19: 3, 4
Gebed
Kol. 3, 1 – 17
LB. 834: 1, 2, 3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)
Preek Kol. 3, 3b
LB. 835: 1, 2, 3, 4 (Jezus, ga ons voor)
Gebed
Huwelijksbevestiging +gebed + zegenlied Ps.121 (Psalmen voor nu?)
Collecte: Diaconie
LB. 215: 1, 3, 4, 7

Zondag 8 november          
NB 10.00 uur:
ds. P. Groen

Votum en zegengroet
LB 413: 1 – 3                     Grote God wij loven U
Gebed
Wet
Psalm 130 : 1 en 3           Uit diepten van ellende
Rechters 8: 18 – 32
Verkondiging
Gezang 250: 1 en 3          God is getrouw
Gebed
Collecte: Kerkverband
Gezang 209: 1 – 3             U zij de glorie
Zegen

Zondag 1 november          
NB 10.00 uur:
ds. L.S.K. Hoogendoorn

Ps. 93: 1, 2, 3 De Heer regeert
Tien Woorden
Ps. 119a Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad
gebed
Openbaring 9:13-21; 16:8-11 en 17-21
Ps. 97: 1, 2 De Heer alleen regeert
preek
Ps. 97: 3, 4, 5 De hemel wijd en zijd
gebed
Ps. 92: 7, 8 De vromen zullen bloeien
collecte: kerk
Gez. 222: 1, 2 ,3 ,5 Die dag zal komen, brandend als een oven
zegen

Zondag 25 oktober          
NB 10.00 uur:
ds. C.Th. Basoski

Gz. 255: 1, 2, 3 (God die alles maakte)
Wet
Het Woord van God (Sela)
Gebed
Neh. 8
Gz. 163: 1, 2, 3 (Dit huis, een herberg onderweg)
Preek
Opw. 770 (Ik zal er zijn)
Gebed
Collecte: Diaconie
Ps. 84: 3, 6

Zondag 18 oktober          
NB 10.00 uur:
ds. C.Th. Basoski

LB. 405: 1, 2, 3, 4 (Heilig, heilig, heilig)
Wet
Gz. 243: 1, 2, 3, 4 (Heer, ik kom tot U)
Genadeverkondiging
Opw. 331 (Breng dank aan de eeuwige)
Gebed
Ef. 3, 14 – 21
Preek
Gz. 246: 1, 2, 3 (Nu bidden wij met ootmoed en ontzag)
Gebed
Collecte: Diaconie
Ps. 103: 1, 9

Zondag 11 oktober          
NB 10.00 uur:
ds. W. Jagersma (Assen-Zuid)

• Welkom
• Moment van stilte
• Votum en groet
• GKB 168: 1 – 3 (Vader, vol van vrees en schaamte)
• Gebed
• Lezen: Genesis 29: 31 – 30: 24
• Preek deel 1
• NLB 1010: 2 en 3 (‘Geef vrede, geef vrede’)
• Preek deel 2
• NLB 885: 1, 2 (‘Groot is Uw trouw o Heer’)
• Wet van God
• Gebed
• Collecte: Mission
• Psalm 147: 1 en 7
• Zegen

Zondag 4 oktober          
NB 10.00 uur:
ds. C.Th. Basoski

Ps. 92: 1, 2, 7, 8
Gz. 170: 1, 2 (Gedenk, o volk)
Wet
Gz. 170: 13
Gebed
2 Kor. 4, 7 – 18
Gz. 252: 1, 7 (Wie mat de wateren)
Preek 2 Kor. 4, 16 – 18
LB. 247: 3, 4, 5 (U heb ik nodig)
Gebed
Collecte: Diaconie
Gz. 238: 1, 2, 3 (Ik bouw op U)

Zondag 27 september          Belijdenisdienst en Viering Heilig Avondmaal
NB 10.00 uur:

ds. C.Th. Basoski

LB. 221: 1, 2, 3 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)
Wet
Opw.488 (Heer ik kom tot U, neem mijn hart)
Gebed
Joh. 15, 1 – 17
Preek Joh. 15, 15b
Ps. 25: 6, 7
Openbare Geloofsbelijdenis;
            Opw.602 (Vrede van God)
Viering Heilig Avondmaal
            Geloofsbelijdenis
            LB. 885: 1, 2 (Groot is uw trouw, o Heer))
Gebed
Dankwoord
Collecte: Kerk
Opw. 454 (Eeuwige God)

Zondag 20 september          
NB 10.00 uur:
dhr. J. ter Veen (leesdienst)

LB 216: Dit is een morgen als ooit de eerste
GK, PS 90: 1 Gij zijt geweest o Heer en Gij zult wezen…
Prediker 3: 1 – 8
Zingen Ps 23: 1 De Here wil mijn trouwe Herder wezen
Tekst Spreuken 27: 1
Preek
Zingen Sela: Geen Zorgen
Dankgebed
Collecte: voor A Rocha Nederland
Zang en Slotzegen: GKB 261: De Heer zegene u

Zondag 13 september          Viering Heilig Avondmaal
NB 10.00 uur:
ds. C.Th. Basoski

Ps. 121: 1, 4

Ps. 65: 1, 3
Schuldbelijdenis
Gz. 168: 1, 2, 3, 4 (Vader, vol van vrees en schaamte)
Genadeverkondiging
Opw. 428 (Genade zo oneindig groot)
Gebed
Matt. 13: 44
Preek
Opw. 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Viering Heilig Avondmaal
      lezen form. IV
      geloofsbelijdenis
      Gz. 214: 1, 2 (Ik heb de vaste grond gevonden);
Collecte: Diaconie
Ps. 138: 1, 4

Zondag 6 september
NB 10.00 uur:
ds. H. van Noort (Wetsinge-Sauwerd)

Stilte
Votum en groet
Zingen NLB 868 – Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Gebed
Lezen Exodus 14: 5 – 31
Zingen DNP Psalm 77: 5, 6, 7
Verkondiging
Zingen Opwekking 789 – Lopen op het water
Wetslezing
Gebed
Collectedoel: Bibliotheekfonds TU
Zingen Ik zal er zijn (Sela)
Zegen

Zondag 30 augustus
NB 10.00 uur:
ds. H. van Noort (Wetsinge-Sauwerd)

Stilte
Votum en groet
Zingen Psalm 98: 1, 3 en 4
Gebed
Lezen Exodus 11:1-10, 12:11-14 en 12:29-33
Luisterlied Opwekking voor kinderen 241 – Mozes ging langs bij de farao
Verkondiging
Zingen Psalm 103: 1, 2 en 9
Wetslezing
Gebed
Collectedoel: Kerkverband
Zingen DNP Psalm 96: 1-5
Zegen