Zondag 9 december, viering Heilig Avondmaal
16.30 uur: ds. G. Timmermans (Gron. Zuid/Helpman)

Na afloop van de middagdienst broodmaaltijd

Moment van stilte
Votum en zegengroet
Ps. 103 : 1, 6 en 7
Gebed
Viering Heilig Avondmaal
Ps. 33 : 8
Ps. 33 : 7
Lezen: Leviticus 17, 10-16
Ps. 139 : 6 en 7
Lezen: 2 Korintiërs 4, 16 – 5, 10
Ps. 116 : 2 en 8
Preek over ‘wat staat ons te wachten?’ (I)
Ps. 16 : 3 en 5
Gebeden
Collecte: Diaconie
NLB 769 : 1, 2, 4 en 5
Zegen

Zondag 2 december
16.30 uur: ds. C. van der Leest

Stiltemoment
Gezongen openingsbelijdenis/ Zegengroet
NLB 152: 1, 2, 7
Gebed
Lezen: Jesaja 8: 21- 9: 6
/ NLB 454
Lezen: Lucas 1: 30 – 33
/ NLB 189:1,2
Tekst: Jesaja 9: 1 – 6
Preek
NLB 433: 1 – 5 (s-s-m-v-s)
Geloofsbelijdenis
/ NLB 152: 9, 10
Gebed
NLB 439: 1, 2, 3
Zegen + Gezongen amen

Zondag 25 november
16.30 uur: ds. D. Noort (Zuidhorn)

Votum
Zegengroet
Lied                                 NLB 978: 1, 3, 4 (Aan U behoort, o Heer der heren)
Gebed                            Gez. 156 = NGK 243 (Heer, ik kom tot U)
Schriftlezing                  Rechters 13: 1 – 23
Lied                                 Ps 80: 1, 6 DNP (Hoor naar ons bidden…)
Preek
Amenlied                       NLB 422 (Laat de woorden die we hoorden)
Geloofsbelijdenis         Apostolicum
Lied                                Gez. 165 =NGK 167 (Machtig God, sterke Rots)
Dankgebed
Collecte:                         Diaconie ABC
Slotzang                         NLB 871 (Jezus zal heersen…)
Zegen

Zondag 18 november
16.30 uur: ds. L.S.K. Hoogendoorn (UIthuizermeeden)

stiltemoment
votum -groet-amen
GK Ps. 93: 1, 2, 3
gebed
lezen: Openbaring 4
GK Gez. 212 (U, lam van God, wij loven U)
tekst: Openbaring 5
preek
GK Gez. 211: 1 ,2 , 3 (Wij knielen voor uw zetel neer)
geloofsbelijdenis
GK Gez. 247: 1, 7 (Heer God, wij allen loven U)
gebed
collecte: Kerk
GK Gez. 167 (Machtig God, sterke Rots)
zegen

Zondag 11 november
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski

LB. 864: 1, 2, 5
Gz. 177: 1, 2 (=Gebed; Hoor, trouwe Vader, ons gebed)
Lc. 11, 1 – 13
Ps. 141: 1, 2
Preek Lc. 11, 9 – 13
Ps. 84: 4, 5, 6
Geloofsbelijdenis:
         1-Zingen Gz. 106: 1 en 2
         2-voorlezen Apostolische Geloofsbelijdenis gedeelte over de Zoon
         3-Zingen Gz. 106: 4
Gebed
Afsluiten met gezongen Onze Vader Gz. 181d
Collecte: Diaconie
LB. 247: 1, 2, 3, 4, 5 (Blijf mij nabij)

Woensdag 7 november -Dankdag
19.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Gz. 141: 1, 2, 3
Gebed
Lezen: Psalm 145
Ps. 147: 1, 3
Preek Psalm 145: 15 – 16
Ps. 145: 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis
Ps. 145: 4, 5
Gebed
Collecte: Diaconie: Dorcas
LB. 978: 1, 2, 3, 4 (Aan U behoort o Heer der heren)