Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. J.H. Tempelman

GK 176:2.3
Gebed om de Heilige Geest
Jezus in Getsemane (Paasoratorium)
L: Johannes 19,16b-42
Doven Paaskaars
Ps.34,7.8
T: Joh.19,36-37
Bediening van Gods Woord
O Gedaagde (Paasoratorium, na inleiding preek)
LvK 182,4.6 (alle leed hebt Gij geleden)
Dankgebed
Inzameling gaven
Hij is de weg gegaan (Paasoratorium)

Zondag 24 maart Vesper
16.30 uur: ds. J.H. Tempelman

Zingen: LB 248 De dag door uwe gunst ontvangen
Psalmgebed Psalm 22 (NBV21)
Zingen: psalm 118: 1, 2, 6, 7 (Nieuwe psalmberijming).
Psalmgebed Psalm 73
Lezen: Filippenzen 2:5-11
Lezen: Lukas 1: 46-55 Lofzang van Maria
Gebeden
Zingen: LB 838 O grote God die liefde zijt

Woensdag 13 maart Biddag
19.30 uur: ds. J.H. Tempelman

Ps.145,3 en 4
Gebed (afsluiten met: Lied Ria Borkent*)
L: Pred.5,9-19
Ps.127,1.2
T: psalm 127,1.2; Spreuken 10,22
Bediening van Gods Woord
LB 905,1.2.3.4
GK 181,1.5 (ter inleiding op gebed)
Gebed
Collecte
GK Gez.227,1.2.3.4.5

Zondag 28 januari
16.30 uur: ds. J.H. Tempelman Vesper

Zingen: LB 263 Wees Gij mijn toevlucht
Psalmgebed
Lezen: Psalm 134 (NBV21)
Stilte
Zingen: psalm 93
Psalmgebed Psalm 111
Stilte
Lezen: Marcus 1:21-28
Stilte
Lezen: Lukas 1: 46-55 Lofzang van Maria
Gebeden
Zingen: LB 413 Grote God wij loven U

Woensdag 1 november Dankdag
19.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps.65:1,4,5 (versie: De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
PSALM 100
Ps.100:1,2,3,4
Preek Ps.100
LB.885:1,2 (Groot is uw trouw, o Heer)
Geloofsbelijdenis
Gz.177:1,4 (Heer, U bent mijn leven)
Gz.181:1 (Hoor, onze Vader, hoor ons aan) (=inleiding op gebed)
Gebed
Gz.181:8 (Want van U is het koninkrijk) (=afsluiting van het gebed)
Collecte
LB.248:1,2,3,4 (De dag door uwe gunst ontvangen)

Zondag 11 juni
16.30 uur: dhr. Alfred Brink (leermoment)

Zondag 16 april
16.30 uur: ds. J.H. Tempelman (leermoment)

Vrijdag 7 april Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps.71:1,4
Gebed
Mc.15,16-20
LB.576b:1,3 (O, hoofd vol bloed en wonden)
Mc.15,21-32
LB.577:1,3 (O wereld, zie uw leven)
Mc.15,33-39
LB.590:1,2,5 (Nu valt de nacht)
Preek Mc.14,49-52
Orgel: O Mensch, bewein dein Sünde groß
LB.247:3,4,5 (U heb ik nodig)
Geloofsbelijdenis (Allemaal samen opzeggen)
Gebed
Collecte
Ps.73:9,10

Zondag 12 maart
16.30 uur: G.B. Wijnalda – Spoelman (leermoment)

Woensdag 8 maart Biddag
19.30 uur: Rolf Hoving

Nieuwe Psalmberijming 111: 1 en 4 (Met heel mijn hart prijs ik de HEER)
Lezing: 2 Kronieken 1:7-13
Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg)
Preek
Opwekking 520:1-5 (Wees mijn verlangen)
Liedboek 905: 1-4 (Wie zich door God alleen laat leiden)

Zondag 12 februari
16.30 uur: ds. L.S.K. Hoogendoorn (leermoment)

Zondag 8 januari
16.30 uur: dr. H.R. van de Kamp – leermoment

Zaterdag 31 december Oudejaarsavond
19.30 uur: ds. C.Th. Basoski

LB.90a.:1,2,3,4,5,6 (O God die droeg ons voorgeslacht)
Gebed
Terugblik op het jaar 2022
Ps.31:6,8 (De Nieuwe Psalmberijming)
Lc.4,14-21
LB.316:1,4 (Het woord dat u ten leven riep)
Preek Lc.4,18a en 19
Ps.89:1,5 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
LB.769:1,6 (Eens als de bazuinen klinken)

Zondag 11 december
16.30 uur: Prof.dr. M. te Velde – leermoment

Zondag 13 november
16.30 uur: dr. Dolf te Velde (TU Kampen) – leermoment

Woensdag 2 november Dankdag
19.30 uur: ds. C.Th. Basoski

LB.220:1,2,3,4 (Zoals een bloem)
Gebed
PSALM 145
Opw.40 (Zoek eerst het koninkrijk van God)
Preek Ps.145,15-16
Ps.145:2,4
Geloofsbelijdenis
LB.978:1,2,3,4 (Aan U behoort, o Heer der heren)
Ps.50:7,11
Gebed
Ps.89:3,4,5 (De Nieuwe Psalmberijming)

Zondag 11 september
16.30 uur: Ds. C.Th. Basoski

Gz.172:1,2,3,4,5 (U, Vader van het licht)