Voorlopig zijn er geen middagdiensten

woensdag 3 november       DANKDAG
19.30 ds. C.Th. Basoski          

LB. 704: 1, 2, 3 (Dank, dank nu allen God)
Gebed
1Tim. 3, 13 – 4, 10
Ps. 65: 1, 2 (Versie De Nieuwe Psalmberijming)
Preek 1 Tim. 4, 4 – 5
Ps. 8a: 1, 2, 3, 4 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)
Gebed
Collecte: DORCAS VOEDSELACTIE
Geloofsbelijdenis
Gz. 231: 1, 2, 3, 4 (Maak muziek voor God de Vader)