Zondag 16 april
16.30 uur: ds. J.H. Tempelman (leermoment)

Vrijdag 7 april Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps.71:1,4
Gebed
Mc.15,16-20
LB.576b:1,3 (O, hoofd vol bloed en wonden)
Mc.15,21-32
LB.577:1,3 (O wereld, zie uw leven)
Mc.15,33-39
LB.590:1,2,5 (Nu valt de nacht)
Preek Mc.14,49-52
Orgel: O Mensch, bewein dein Sünde groß
LB.247:3,4,5 (U heb ik nodig)
Geloofsbelijdenis (Allemaal samen opzeggen)
Gebed
Collecte
Ps.73:9,10

Zondag 12 maart
16.30 uur: G.B. Wijnalda – Spoelman (leermoment)

Woensdag 8 maart Biddag
19.30 uur: Rolf Hoving
Nieuwe Psalmberijming 111: 1 en 4 (Met heel mijn hart prijs ik de HEER)
Lezing: 2 Kronieken 1:7-13
Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg)
Preek
Opwekking 520:1-5 (Wees mijn verlangen)
Liedboek 905: 1-4 (Wie zich door God alleen laat leiden)

Zondag 12 februari
16.30 uur: ds. L.S.K. Hoogendoorn (leermoment)

Zondag 8 januari
16.30 uur: dr. H.R. van de Kamp – leermoment

Zaterdag 31 december Oudejaarsavond
19.30 uur: ds. C.Th. Basoski

LB.90a.:1,2,3,4,5,6 (O God die droeg ons voorgeslacht)
Gebed
Terugblik op het jaar 2022
Ps.31:6,8 (De Nieuwe Psalmberijming)
Lc.4,14-21
LB.316:1,4 (Het woord dat u ten leven riep)
Preek Lc.4,18a en 19
Ps.89:1,5 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
LB.769:1,6 (Eens als de bazuinen klinken)

Zondag 11 december
16.30 uur: Prof.dr. M. te Velde – leermoment

Zondag 13 november
16.30 uur: dr. Dolf te Velde (TU Kampen) – leermoment

Woensdag 2 november Dankdag
19.30 uur: ds. C.Th. Basoski

LB.220:1,2,3,4 (Zoals een bloem)
Gebed
PSALM 145
Opw.40 (Zoek eerst het koninkrijk van God)
Preek Ps.145,15-16
Ps.145:2,4
Geloofsbelijdenis
LB.978:1,2,3,4 (Aan U behoort, o Heer der heren)
Ps.50:7,11
Gebed
Ps.89:3,4,5 (De Nieuwe Psalmberijming)

Zondag 11 september
16.30 uur: Ds. C.Th. Basoski

Gz.172:1,2,3,4,5 (U, Vader van het licht)