Zondag 11 december
16.30 uur: Prof.dr. M. te Velde – leermoment

Zondag 13 november
16.30 uur: dr. Dolf te Velde (TU Kampen) – leermoment

Woensdag 2 november Dankdag
19.30 uur: ds. C.Th. Basoski

LB.220:1,2,3,4 (Zoals een bloem)
Gebed
PSALM 145
Opw.40 (Zoek eerst het koninkrijk van God)
Preek Ps.145,15-16
Ps.145:2,4
Geloofsbelijdenis
LB.978:1,2,3,4 (Aan U behoort, o Heer der heren)
Ps.50:7,11
Gebed
Ps.89:3,4,5 (De Nieuwe Psalmberijming)

Zondag 11 september
16.30 uur: Ds. C.Th. Basoski

Gz.172:1,2,3,4,5 (U, Vader van het licht)