Op deze pagina vind je de belangrijkste contactgegevens van onze gemeente:
-voor de geestelijke verzorging: de dominee, de kerkelijk werker en de studentenpastor
-voor contact met de diaconie: de secretaris van de diaconie
-voor de kerkelijke organisatie: de secretaris van het moderamen
-voor gebruik van het kerkgebouw en zaalhuur: adres kerk en kosters
-voor informatievoorziening: kerkblad en webredactie

Secretaris moderamen
Alle stukken bestemd voor kerkenraad en/of-wijkraden gaan naar de secretaris.
Ook kunt u hier terecht voor:
– aanvragen en inleveren van attestaties
– aanvragen van huwelijksbevestigingen
– aanvragen van doopsbedieningen
– doorgeven van verhuizingen
– aangiften van geboorten en overlijden

W. Helmholt
Paulus Potterstraat 2
9718 TJ Groningen.
Tel. 050-5352148
Mail: .img@.img

Kerkgebouw
Paulus Potterstraat 2
9718 TJ Groningen
050-3181860

Kosters
J.H. en C. Dirkse
Paulus Potterstraat 4
9718 TJ Groningen
Tel: 050-8552510 of 06-17159978
Mail: .img@.img

GEESTELIJKE VERZORGING:

Aanvragen voorbede:
via de scriba: .img@.img of 050-2044380
of bij uw ouderling

Predikant
Ds. C.Th. Basoski
Acacialaan 56
9741 KZ Groningen
Tel: 06-57636609
Mail: .img@.img

Kerkelijk werker
Ds. Pieter Groen
Rotstergaastweg 32a
8452 LA Nieuweschoot
Tel: 06-21943752
Mail: .img@.img

Studentenpastor
Op dit moment is er geen speciale studentenpastor.
Klik hier voor de website van het studentenpastoraat.

DIACONIE:
Secretaris van de diaconie: .img@.img

INFORMATIEVOORZIENING:

Redactie kerkblad
Kopij: .img@.img

Webredactie
Voor een vraag aan de webredactie: .img@.img