Op deze pagina vind je de belangrijkste contactgegevens van onze gemeente:
-voor de geestelijke verzorging: de dominee, de kerkelijk werker en de studentenpastor
-voor contact met de diaconie: de secretaris van de diaconie
-voor de kerkelijke organisatie: de secretaris van het moderamen
-voor gebruik van het kerkgebouw en zaalhuur: adres kerk en koster
-voor informatievoorziening: kerkblad en webredactie
-bankrekening en ANBI

Secretaresse moderamen kerkenraad
Wienie Helmholt-Jansma
tel.nr. 050-5352148
Mail: .img@.img

Kerkgebouw
Paulus Potterstraat 2
9718 TJ Groningen
050-3181860

Koster
Hermien Haaksema/Jan Drijfhout
Tel: 050-3181860
Mail: .img@.img
Voor verhuur van (vergader-) zalen kunt u contact opnemen via bovenstaande gegevens van de koster

GEESTELIJKE VERZORGING:

Aanvragen voorbede:
via de scriba: .img@.img of 050-2044380
of bij uw ouderling

Predikanten
Ds. C.Th. Basoski
Tel: 06-57636609
Mail: .img@.img !!Nieuw emailadres ivm samengaan met NGK!!

Ds. J.H. Tempelman
Tel:0512-370399
Mail: .img@.img

Studentenpastor
Per 1 maart 2021 is ds. Theo Basoski naast zijn werk als gemeentepredikant aangesteld als studentenpastor. Adresgegevens zie hierboven of kijk op studentenpastoraatgroningen.nl

DIACONIE:
Secretaris van de diaconie: .img@.img

INFORMATIEVOORZIENING:

Redactie kerkblad
Kopij: .img@.img

Webredactie
Voor een vraag aan de webredactie: .img@.img

Bankrekening en ANBI
Giften kunt u overmaken naar NL29 INGB 0001 1734 89
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen-Noord-West.
Vermeld a.u.b. duidelijk het doel van uw gift.
De ANBI status van de Columnakerk vindt u hier.