Ivm de persconferentie van dinsdag 15 februari komt de uitnodiging voor de helft van de gemeente per zondag te vervallen.
De 1,5 meter afstand en het mondkapje op tijdens verplaatsingen blijft nog wel van kracht.