Vanaf zondag wordt de helft van de kerk weer uitgenodigd voor de dienst.
De ene zondag worden de wijkkringen 3, 4, 6, 10, Adelheid, Ranonkel, Jupiter/Mars/Spica en Pluto uitgenodigd.
De volgende zondag worden wijkkringen 2, 7, 8, 12, 14, Boteringe, Kapteyn/Korte, Ossehoeder en Venus uitgenodigd.