De kerkenraad wil de gemeente informeren en bemoedigen via Nieuwsbrieven. Gemeenteleden krijgen de Nieuwsbrief om de 14 dagen per mail of via hun kring. Na inloggen kunnen gemeenteleden de Nieuwsbrieven ook vinden op de kerkbladpagina van de website.

.