Omdat er de komende zondagen geen kerkdiensten zijn in de Columnakerk houdt de kerkenraad de gemeente op de hoogte via Nieuwsbrieven. De bedoeling is dat er elke week een nieuwsbrief komt. Gemeenteleden krijgen de Nieuwsbrief via hun kring. Na inloggen kunnen gemeenteleden de brief ook vinden op de kerkbladpagina van de website.

Geef een reactie