Banner schaduw

Erediensten

Kerkdiensten

zondag 21 juli
10.00 uur ds. C.Th. Basoski

Open kerk Columnakerk elke dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur

Wees welkom voor koffie, thee en ontmoeting
Zie ook de welkomst brochures in het Nederlands of English.

Nieuwsbrieven

Informatie over de Nieuwsbrieven vindt u hier. De eerstvolgende Nieuwsbrief komt uit op 15 augustus.

Wat wij geloven

Wil je meer weten over het christelijk geloof, kijk dan eens op www.vragenovergeloven.nl
of neem contact op met onze dominee of de pastoraal werker.
Contactgegevens vind je hier.

Kerkdiensten volgen via internet

Onze kerkdiensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en online opgeslagen.
U kunt ze live bekijken via de volgende link: Klik hier op videostream. Ook kunt u kerkdiensten van eerdere datum terugkijken.
Inloggen is niet nodig.
Op een tablet kunt u de diensten het best bekijken als u eerst de app van kerkdienstgemist.nl download.

Liturgie morgendienst

Zondag 21 juli
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Psalmen voor nu 84 (Wat hou ik van uw huis)
Schuldbelijdenis
Ps.42a (Als een hert dat verlangt naar water)
Genadeverkondiging
Gz.218:1,4 (Lof aan Gods Zoon, die als een Lam)
Gebed
2Kon.2,1-18
Opw.689 (Spreek o Heer door uw heilig Woord)
Preek
LB.727:1,2,4,10
Gebed
Collecte
Gz.250:1,2,3 (God is getrouw)

Zondag 14 juli
10.00 uur: ds. H. Zeilstra

Nieuw Liedboek Gezang 435, 1, 2 Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Wet
Opwekking 509 Zo lief had God de Vader ons
Gebed
Ezechiël 36,22-38
Psalm 130, 1, 2
Ezechiël 37,1-14
Preek
Psalm 33, 7, 8
Gebed
Collecte
Nieuw Liedboek 675, 1, 2 Geest van hierboven

Zondag 7 juli Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Opw.464:1,2,3 (Wees stil voor het aangezicht van God)
Wet
LB.886:1,2 (Nederlands + Engels) (Abba, Vader, U alleen)
Gebed
PSALM 67 (lezing in Koreaans en Nederlands)
Preek
Ps.67:1,2,3 (De Nieuwe Psalmberijming incl refrein na couplet 3)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal; Na geloofsbelijdenis zingen Ps.117 (ENG*); zingen tijdens viering Opw.520 (Wees mijn verlangen EN/NL*)
Collecte
To God be the glory

Zondag 30 juni
10.00 uur: ds. W.L. de Graaff

LB. 212: 1-5 | Laten wij zingend deze dag beginnen
Tien Woorden
NPB. 51: 1 en 3 | Heb medelijden God! Ik roep u aan
Gebed
Bijbelclub
Ps. 119: 1 en 4
L. Zacharia 3: 1-10
Ps. 119: 39 en 40
T. Jesaja 52: 1-6
GK. 246: 1-3 | Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
Dankgebed en voorbeden
Collecte/ Presentatie Bijbelclub
LB. 903: 1, 3 en 5 | Zou ik niet van harte zingen

Zondag 23 juni Doopdienst
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

LB.215:1,3,7 (Ontwaak, o mens, de dag breekt aan)
Wet
Het Woord van God (Sela) (Zie bijlage)
Gebed
Gn.32,2-33,11
Psalmen voor nu 130
Preek Gn.32,24-33
Opw.428 (Genade zo oneindig groot)
Bediening Heilige Doop. Zingen voor de vragen Ps.100:1; zingen na de doopbediening Ps.100:2; Zingen na het gebed Ps.100:3,4
Gebed
Collecte
LB.425 (Vervuld van uw zegen)

Zondag 16 juni
10.00 uur: ds. L.S.K. Hoogendoorn

GK-2017 psalm 72:1, 2 O God, wil aan de koning schenken
Tien Woorden
GK-2017 psalm 72:4 Oprechten zullen alom groeien
gebed
kinderen naar bijbelclub
lezen (voorlezer m/v): Spreuken 11:1-14
GK-2017 psalm 2:4 O machtigen, o koningen, wees wijs
preek: Spreuken 11:14
GK-2017 260:1-4 Heer, voor alle mensen roepen wij U aan
gebed (eventueel voorbeden)
kinderen uit bijbelclub
collecte
LB 871 1-4 Jezus zal heersen waar de zon

Zondag 9 juni
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Opw.733 (Tienduizend redenen)
Schuldbelijdenis
LB.834:1,2,3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)
Genadeverkondiging
LB.670:7 (Lof zij de Vader, lof de Heer)
Gn.22,1-19
LB.221:1,2,3 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)
Preek
Ps.18:1,9
Gebed
Collecte
LB.23c:1,2,3,4,5

Zondag 2 juni Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman

Ps.95,1.2.3
Wet van de HEER*
KB 237,1.2.3.4.5 God enkel licht
L: 1Johannes 1,1-2,2
KB 212 U, Lam van God, loven wij
Gebed om de Heilige Geest en voorbeden
1Joh.1,7
Bediening van Gods Woord
Ps.133,1
Viering HA
formuliergebed afsluiten met ‘Onze Vader’
Zingen voor tijdens en na viering:
Ps.18,1.8.9
LB 302
LB 653, 1.2.4.5.6
Na dankzegging formulier: Ps.56,4
Inzameling gaven
KB 218,1.4 Lof aan Gods Zoon, die als het LAm

Zondag 26 mei
10.00 uur: ds. Sauka en ds. C.Th. Basoski

Ps.100:1,2,3,4* (melodie Psalm 134)
Wet
Opwekking 687 (Heer, wijs mij de weg)
Gebed
Rom.1,16-32
Ps.42a:1,2,3* (As the deer pants)
Preek
LB.978:1,2,3,4 (Aan U behoort, o Heer der heren)
Geloofsbelijdenis
Ps.117 (2 coupletten 1e Nl 2e Eng)*
Gebed
Collecte
LB.103c:1,2,3,4,5* (Praise, my soul, the King of heaven)

Zondag 19 mei Pinksteren
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman

LB 683,1 ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest
Wet van de HEER
GK06 103,1.8.9 Kom, Schepper Geest, wóón in Uw kerk.
Gebed om de Geest
Kindmoment
Door de kracht Tekst & muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
L: Hand.2,14-24 & 32-40
LB 678, 4.6.7.9 (beurtzang zo mogelijk)
T: Hand.2,21
Bediening van Gods Woord
KB06 105,1.8.9 In vuur en vlam zet ons de Geest (Na eerste deel preek)
LB 675,1.2 (amenlied)
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
Opw. 334 Heer, Uw licht en uw liefde schijnen

Zondag 12 mei
10.00 uur: ds. D. Mak

Zingen: Psalm 98:1,4 – Zingt nu een nieuw lied voor de HERE
Leefregel
Opw 687 – Heer, wijs mij uw weg
Gebed
LB 8b – Zie de zon, zie de maan
Kinderen naar de bijbelclub
Bijbellezingen: Genesis 1:24-2:3 en Leviticus 25:1-7
LB 985 – Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
Verkondiging: De zegen van de zevende dag
Psalm 92:1,2,7,8 – ’t Is goed de HEER te loven
Dankgebed en voorbeden
Collecte
LB 834 – Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski

Ps.47:1,2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Hnd.1,1-14
E&R1. 236 (Elk oog zal Hem zien als Hij komt)
Joh.14,27-31
Opw.58 (Vrede zij u)
Preek Joh.14,27
Gz.228:1,2 (Jezus leeft in eeuwigheid)
Gz.175b (=Geloofsbelijdenis)
Gebed
Collecte
LB.968:1,4,5 (De ware kerk des Heeren)

Zondag 5 mei Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. L.S.K. Hoogendoorn

(niet aankondigen!) GK 66:1,3
wetslezing
GK 66:5
gebed
lezen (voorlezer): Romeinen 8:1-4
GK 171:2
preek
GK 212
MvdH: -lezen: formulier 3: Instelling t/m Eén zijn
-na Eén zijn: GK 175b
-vervolg formulier 3: Verwachten, Gebed
-GK 184:1
-vervolg formulier 3: Opwekking en uitnodiging
-Viering: gaande
-tijdens de viering: GK 184:2,3
-afsluiting van de viering: GK 182:4
gebed (eventueel voorbeden)
collecte
GK 182:5,6

Zondag 21 april
10.00 uur: Ds. J.P.D. Groen

OGK 132:1, x, 6 (Dank U voor deze nieuwe morgen) *
Wet
Psalm 85:3, 4 (Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant)
Gebed
Kindermoment ?
Kinderlied: GK 152:1, 3, 4 (Het water steeg wel hoog)
Lezen: Genesis 8:1-19, Mattheus 3:13-17
Luisterfragment **
Preek
LB 904:1, 4, 5, 8 (Beveel gerust uw wegen) ***
Gebed
Collecte
Psalm 89:4, 6 (Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk?)

Zondag 21 april
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski

LB.405:1,2,3,4 (Heilig, heilig, heilig)
Wet
Het Woord van God (Sela) (Zie bijlage)
Gebed
Lc.24,13-49
LB.314:1,2,3 (Here Jezus, om uw woord)
Preek
Opw.34 (Hiney matov)
Ps.133:1,2 (Versie de Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Collecte
LB.939:1,2,3 (Op U alleen)

Zondag 14 april
10.00 uur: br. H. Holwerda

Psalm 71: 1, 2 en 9
Wet
LVK 838, 1 en 2 O Grote God die liefde is
Gebed
Lezen Marcus 6:6b-30, Lukas 23: 6-11 en 1 Johannes 2: 3-5
Zingen Psalm 1:1 en 2
Preeklezen
LVK 838 3 en 4
Gebed
Psalm 34: 6, 7 en 8

Zondag 7 april
10.00 uur: ds. W.L. de Graaff

Ps. 98: 1, 2 en 4
Tien Woorden
GK. 212 | U lam van God, wij loven U
Gebed
Kindernevendienst
L. 1 Korinthe 15: 12-28
Ps. 148: 1, 3 en 4
T. 1 Korinthe 15: 16-17, 32a
GK. 209: 1-3 | U zij de glorie
Dankgebed/ voorbeden
Collecte
Kinderen terug
LB. 657: 1, 2 en 4 | Zolang wij ademhalen

Zondag 31 maart Pasen en Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

LB.624:1,2,3 (Christus, onze Heer, verrees)
Wet
Ps.37:2,16
Gebed
Joh.20,1-18
Gz.208:1,2,3 (Nu graf en steen getuigen)
Preek Joh.20,6-10
Gz.228:1,2 (Jezus leeft in eeuwigheid)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal ‘Wees mijn brood en mijn beker’ (Cantorij + gemeente); Geloofsbelijdenis (samen opzeggen, zie tekst hieronder); tijdens viering zingen: Opwekking 392 (Mijn Jezus, ik houd van U)
Collecte
Projectlied van Bijbelclub op melodie van Daar juicht een toon, daar klinkt een stem (3 coupletten) tekst: zie mail Froukje Johanna
Gz.209:1,2,3 (U zij de glorie)

Zondag 24 maart
10.00 uur: ds. H. Zeilstra

GK2017 Psalm 8a, 1, 2, 3, 4 Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam
Wet
Opwekking 642 Al mijn zonden al mijn zorgen
Gebed
Marcus 10,32-45
Psalm 49, 2, 3, 5
Preek
Liedboek gezang 576b, 1, 2, 3 O hoofd vol bloed en wonden
Gebed
Moment voor de kinderen
Collecte
Opwekking 44 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

Zondag 17 maart
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps.130 (Psalmen voor nu)
Wet
LB.834:1,2,3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)
Gebed
Joh.12,20-26
LB.835:1,4 (Jezus, ga ons voor)
Joh.12,27-36
Ps.38:5,8,11
Preek Joh.12,27-36
Gz.238:1,2,3 (Ik bouw op U)
Gebed
Collecte
LB.415:1,2 (zegen ons Algoede)
Zegen
LB.415:3 (= gezongen amen)

Zondag 10 maart
10.00 uur: ds. A. Hoekman (CGK Winschoten)

Psalm 45:1
Wetslezing Exodus 20
Psalm 81:1,2,3
Gebed
Schriftlezing: Johannes 15:18-27
Psalm 69:1,2,3
Preek Joh 15:23-25
Kindermoment
Collecte
Psalm 22:3
Dankgebed
Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg

Zondag 3 maart Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Opw.407 (O Heer, mijn God)
Schuldbelijdenis
Ps.25:2
Genadeverkondiging
Ps.25:4,6
Joh.12,20-26
Preek
LB.542:1,2,3,4 (God roept de mens op weg te gaan)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal; Geloofsbelijdenis samen opzeggen (zie tekst hieronder); zingen tijdens de viering LB.575:1,3,4,6 (Jezus, leven van ons leven)
Collecte
Bijbelclub komt terug zij laten filmpje zien https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI
Ps.72:9,10

Zondag 25 februari
10.00 uur: Rolf Hoving

Psalm 111: 1.4.6
Psalm 51: 4
Lezing: Lucas 4,14-30
Gereformeerd Kerkboek lied 240: 3 en 5
preek
Opwekking 461
kindmoment
Opwekking 268
collecte
Gereformeerd Kerkboek lied 162: 1, 4, 5 en 9

Zondag 18 februari
10.00 uur: ds. E.J. van den Bos

Zingen: Gezang 163: 1, 2 en 3 (GK) Dit huis, een herberg onderweg
Moment van stilte (gemeente gaat staan)
Votum en groet
Zingen: Opwekking 689 Spreek o Heer door uw heilig Woord
Wet
Zingen Psalm 95:1, 2 en 3 Zing blij een loflied (dnp)
Bijbellezing: Matteüs 5,1-12
Verkondiging Matteüs 5,5
Zingen: Opwekking 638 Wie is als Hij
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotzang: Psalm 146: 1, 3 en 6 Halleluja, heel mijn leven (dnp)

Zondag 11 februari
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Opw.464:1,3 (Wees stil voor het aangezicht van God)
Wet
Zingen Het Woord van God (Sela)
Gebed
Joh.2,13-22
Ps.69:3,10,11
Preek
LB.653:1,6,7 (U kennen, uit en tot U leven)
Gebed
Collecte
LB.316:1,4 (Het woord dat u ten leven riep)

Zondag 4 februari Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman/strong>
DNP 84 :1.4
Wet van de HEER
DNP 50: 2.6
Gebed om de Heilige Geest
L: Johannes 1,29-40
GK 212 U, lam van God, wij loven U.j
T: Joh.1,36b
Bediening van Gods Woord
Ps.118,9.10
Viering Heilig Avondmaal
Formulier III
Gebed afsluiten met ‘Onze Vader’ (melodie keuze organist)
Belijdenis van geloof: Apostolische geloofsbelijdenis (melodie keuze organist)
DNP 138 tijdens viering
Inzameling gaven
GK 218 : 1.4 Lof aan Gods Zoon, die als het Lam

Zondag 28 januari
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski/strong>
Gz.132:1,2,3,4,5,6 (GK.2006) (Dank U voor deze nieuwe morgen)
Schuldbelijdenis
Ps.130:1
Genadeverkondiging
Opw.733 (Tienduizend redenen)
Gebed
Joh.8,1-11
Gz.163:1,2,3 (Dit huis, een herberg onderweg)
Preek
Opw.428 (Genade zo oneindig groot)
Gebed
Collecte
LB.146a:1,7 (Laat ons nu vrolijk zingen)

Zondag 21 januari
10.00 uur: ds. L.S.K. Hoogendoorn

GK psalm 67:1, 2 De Here God zij ons genadig
Dat alle volken U belijden
wetslezing
GK psalm 67:3 Dat alle volken, Heer, U prijzen
gebed
kinderen naar Bijbelclub
lezen (voorlezer(es)): Jesaja 42:1-9; Jesaja 49:5-6; Lucas 2:25-33
LB 459:6, 7 Hij is het eerste morgenlicht
De vorst der vorsten is een knecht
preek: Lucas 2:29-32
LB 159a:1, 2 Nu is het woord gezegd
Gij hebt het opgericht
gebed
collecte / kinderen terug uit Bijbelclub
LB 868:5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen

Zondag 14 januari
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps.122:1,2,3
Gz.168:1,2,3,4 (Vader, vol van vrees en schaamte)
Genadeverkondiging
Gz.247:7 (Aan God de Vader gloria)
Gebed
Joh.1,19-34
LB.314:1,2,3 (Here Jezus, om uw woord)
Preek Joh.1,35-42
Ps.139:1,2,8 (versie: De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Collecte
LB.425 (Vervuld van uw zegen)

Zondag 6 januari Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman

LB 217
Wet van de HEER
Ps.91,1.8
Gebed
L: psalm 91
Ps.91,5
T: psalm 91,1.2
Bediening van het Woord
LB 91a (kan goed gezongen worden op de melodie van psalm 98).
HA
Formulier 5
Formuliergebed afsluiten met ‘Onze Vader’ (melodie keuze organist)
Apostolische geloofsbelijdenis
tijdens viering: KB 182 Alles in allen zult Gij voor ons zijn
Inzameling gaven
Lb: 427,5.7.8

Zondag 31 december
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps.90:1,8
Wet
Opw.136:1,2 (Abba, Vader)
Gebed
Mt.2,1-12
LB.506:1,2,3,4 (Wij trekken in een lange stoet)
Mt.2,13-23
Jr.31,15-17
LB.221:3 (Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft)
Preek Mt.2,17-18
Ps.56:3,4
Ps.119:40
LB.348:1,9
LB.381:4,6
Geloofsbelijdenis
Toekomst vol van hoop (Sela)
Gebed
Collecte
LB.835:1,2,3,4 (Jezus, ga ons voor)

Maandag 25 december
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

‘Kerstklokken’ (instrumentaal door de jeugdband)
Zingen Opw.595 (Licht van de wereld) (door de jeugdband + refrein door de gemeente)
Muziek: Luid klokje
Votum en groet
LB.477:1,2,3,4,5 (Komt allen tezamen)
Gebed
Lc.2,1-7
LB.483:1,2,3 (Stille nacht)
Lc.2,8-20
Cantorij en kinderen: Kerstnacht boven Bethlehem
LB.468:1,2,3,4 (Prijs de Heer die herders prijzen)
Preek
LB.503:1,2,4 (Wij staan aan een kribbe)
Geloofsbelijdenis
Gz.50 (GK 2006) (Ere zij God)
Gebed
Collecte
LB.481:1,2,3 (Hoor de engelen zingen d’eer)
Cantorij: De zegen van God onze Vader

Zondag 24 december
10.00 uur: ds. H. Venema

02 Lied LB Gezang 439 Verwacht de komst des Heren (beurtzang: A-V-M-A)
03 Gods verbond Exodus 20:1-17 Gods liefde mondt uit in onze liefde voor Hem en naaste
04 Lied GK Psalm 68:8 Geloofd zij God met diep ontzag
05 Gebed
06 Bijbellezing 1 Jozua 1:1-9 (door …)
07 Lied GK Gezang 187:1 Een engel zegt Maria aan (+ refrein)
08 Bijbellezing 2 Lucas 1:26-33 (door …)
09 Lied GK Gezang 187:3 Maria heeft Gods Woord aanvaard (+ refrein)
10 Kindermoment (door …)
11 Preek Jozua 1:9
12 Lied GK Psalm 100:1, 4 Juich alle volken, prijs de HEER
13 Gebed
14 Collecte (doelen)
15 Lied LB Gezang 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zondag 17 december
10.00 uur: ds. R. Sietsma

00. 3e zondag Advent 17 dec. (Bijbelclub)
· Lezen (Egbert): Luc 1: 46 -55 (BGT) lofzang van Maria
· Aansteken kaarsen en ophangen kerstballen (Egbert en Lieke)
· Zingen Liedboek 157a: 1 en 3 Mijn ziel maakt groot de Heer
01.Votum groet
02.Zingen: Lb 439: 1,2 – Verwacht de komst des Heren
3.Verootmoediging en gebed
4.Zingen: Lb 439: 3,4 – Een hart dat wacht
5.Lezen: Lucas 1:26-38
6.Zingen: Lb 464: 3,4,5,6 – Een engel spreekt een meisje aan
7.Tekst: Johannes 3:3-5
8.Preek: Bijzondere geboorteaankondiging!
9.Zingen: Lb 687: 1,3 – Wij leven van de wind
10.Dankgebed en voorbeden
11.Herinnering aan de wet van God
12.Collecte
13.Zingen: Opwekking 379 – Heerlijk is uw naam (3 coupl.)

Zondag 10 december
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Aansteken adventskaarsen
Zingen Gz.187:1,3 (Een engel zegt Maria aan)
Votum en Groet
LB.444:1,2,3,4,5 (Nu daagt het in het oosten)
Schuldbelijdenis
Zingen Het Woord van God (Sela) zie bijlage
Genadeverkondiging
Ps.25:4,6
Gebed
Js.11,1-10
Ps.72:2,6,9,10
Preek
Lied van Sela met muziekgroep *** tekst komt later nog
Geloofsbelijdenis
Ps.52:6
Gebed
Collecte
Ps.146:2,3,6 (Versie De Nieuwe Psalmberijming)

Zondag 3 december Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman

LB 433,1.3.5 Kom tot ons, de wereld wacht
Wet van de HEER*
Ps.130,4
Gebed om de Heilige Geest
L: Jesaja 40,1-11
LB 654,4.6 zing nu de Heer, stem allen in
T: Jesaja 40,9 slot: ‘Ziehier jullie God!’
Bediening van Gods Woord (8-10min)
Ps.85,1.3.4
Viering en bediening Heilig Avondmaal
Formulier III
Gebed afsluiten met ‘Onze Vader’ (melodie voorkeur organist)
KB gezang 175a (geloofsbelijdenis na gebed)
LB 440,1.2.3.4 ga, stillen in den lande
Orgel: koraal Bach: Nun komm der heiden Heiland (organist: kan dat?)
LB 412,3.4.5
Tijdens viering:
Tijdens gebruik brood: LB 440,1.2.3.4 ga, stillen in den lande
Tijdens gebruik wijn: LB 412,3.4.5 U, God loven wij
Dankzegging
LB 441,5,9.10 niets dreef U uit den hoge
Inzameling gaven
Opwekking 430 Heer, ik prijs Uw grote naam

Zondag 26 november
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

LB.90a:1,3,6 (O God, die droeg ons voorgeslacht)
Schuldbelijdenis
Ps.51:2
Genadeverkondiging
LB.705:1,4 (Ere zij aan God, de Vader)
Gebed
1Tess.4,13-5,11
Preek 1Tess.4,13-18
Gz.114:4,5,7 (GK 2006: Als een mens die sterflijk is…)
Cantorij ‘De mensen die we missen’
Herdenken overledenen
Cantorij (Onze Vader)
Gedicht – Fluistering in de nacht
LB.727:1,2,4,10 (Voor alle heiligen)
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Opw.770 (Ik zal er zijn)

Zondag 19 november
10.00 uur: ds. H. Zeilstra

Opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water
Wet
Psalm 84, 3, 4 Welzalig hij die al zijn kracht
Gebed
Matteüs 24,36-44
Openbaring 3,1-6
Opwekking 350 Vader vol van vrees en schaamte
Preek
Psalm 139, 1, 2, 11 Heer, U doorgrond mij van omhoog
Gebed
Collecte
GK Gezang 211,1, 2, 3 Wij knielen voor uw zetel neer

Zondag 12 november
10.00 uur: dhr. G. de Jonge

Zingen: Psalm 127: 1,2
De 10 woorden
Zingen: Psalm 119:31,33
Lezen: Prediker 1
Preek
Zingen: Liedboek 871 Jezus zal heersen waar de zon
Gebed
Collecte
Zingen: Liedboek 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zondag 5 november
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Gz.220:1,2 (O, God en Heer almachtig)
Moment van Stilte
Votum en zegengroet
Ps.42:1,3,5
Wet
LB.836:1,4 (O Heer die onze Vader zijt)
Gebed
Mt.25,31-46
Preek
LB.769:1,2,3,6 (Eens als de bazuinen klinken)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal (Geloofsbelijdenis samen opzeggen: tekst zie onder aan deze mail); tijdens gaande viering zingen: Gz.184:1,2,3 (Heer, wij komen vol verlangen) en Opw.136:1,2 (Abba, Vader).
Collecte
LB.835:1,2,3,4 (Jezus, ga ons voor)

Zondag 29 oktober
10.00 uur: ds. L.S.K. Hoogendoorn

GK-2017 ps. 46:1, 2 God is een toevlucht en een sterkte
wetslezing
GK-2017 gezang 169:1, 2, 3.
gebed
preek: deel 1: inleiding en belofte
GK-2017 ps. 97:5 U, die de HEER bemint
preek: deel 2: lezen (lector/lectrix; zie bijlage): 1 Koningen 22:19-23, gevolgd door preekdeel
Daniël 10:12-14; 10:20 – 11:2; 12:1, gevolgd door preekdeel
Openbaring 12:7-12; 20:7-10, gevolgd door preekdeel
LB 898:1, 2 Een vaste burcht is onze God
Al onze macht is ijdelheid
lezen (lector/lectrix; zie bijlage): Romeinen 8:38-39
(achtereenvolgens) Efeziërs 1:20-22a
1 Petrus 3:21b-22
Kolossenzen 1:16-17; 2:8-10; 2:15
Hebreeën 1:13
preek: deel 3: God en Christus boven alles
GK-2017 228 Jezus leeft in eeuwigheid
gebed (evt. voorbeden)
collecte
Opwekking 354: Glorie aan God.

Zondag 22 oktober
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman
Ps.36 : 2.
Wet van de HEER
Ps.143,1.7.8.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
L: Ezechiël 36, 25-32 en 37,1-14 & HC zondag 3
Ps.104,8
Bediening van Gods Woord
LB 654,1.2.5.6
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
LB 670,3.6.7

Zondag 15 oktober
10.00 uur: ds. J.P.D. Groen
Liedboek 906:1 (God is tegenwoordig) [verzoek aan de organist: liefst rustig, in niet hoog tempo, zoals ik ergens meemaakte, evenals vers 3 na lezen van de wetsgedeelten…]
Lezen van de wet: Ex. 19:16-17, 20:1-17; Mt 22:37-40
Liedboek 906:3 (Gaarne laat ik varen)
Gebed
Kinderlied: Elly & Rikkert: wees niet bang https://youtu.be/CmAaODui9ZQ
Inleiding op de Bijbellezing
Lezen: 1 Samuel 7
Ps 18:3, 4, 5 (Hij daalde neer in wind en wilde luister)
Preek (1 Samuel 7:12)
Weerklank 121 (= Ev.Liedbundel 362) : 1, 2, 4 (God in ons midden, Heer wij aanbidden)
Gebed
Collectemoment
Ps 145:2, 4, 5 (Ik zal o Heer die ik mijn Koning noem)

Zondag 8 oktober
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Gz.254:1,2,3 (Kom, laat ons vrolijk zingen)
Schuldbelijdenis
Opw.687 (Heer wijs mij uw weg)
Genadeverkondiging
Gz.218:4 (Aanbid de Vader)
Gebed
Hebr.11,1-16
LB.221:1,2,3 (Zo vriendelijke en veilig als het licht)
Preek Heb.11,1-3
Toekomst vol van hoop (Sela)
Gebed
LB.146c:1,3,7 (Alles wat adem heeft)

Zondag 1 oktober
10.00 uur: ds. A. de Braak

Stiltemoment
Vooraf aan Votum en Zegengroet zingen Opwekking 331 (Breng dank aan de Eeuwige)
Gesproken Votum/Zegengroet / Gesproken Amen
Zingen GK 2017 Gezang 184 vers 1 (Heer wij komen vol verlangen)
Gods geboden (wet en apost.onderwijs)
Zingen GK 2017 Gezang 184 vers 2 en 3 (Sterk ons wankelend vertrouwen)
Gebed
Schriftlezingen: Hand.2:46 en 47 (hoe de vieringen begonnen) en Openb.19:1-10 (visioen over gelovigen die zich vastklemmen aan Jezus en van Hem getuigen)
Zingen GK 2017 Psalm 34:3 (Des HEREN Engel schaart zich als een grote legermacht…)
Tekst: Zondag 25 v/a 65 en 66
Preek
Zingen Liedboek 2013 gezang 352 vers 1,6 en 7 (Jezus, Meester aller dingen…)
Viering H. Avondmaal (we gebruiken onderdelen van Formulier 4)
Vooraf aan uitdelen brood en wijn zingen we Zingen Liedboek 2013 gezang 377:1,2,6 en 7
(Zoals ik ben, kom ik nabij)
Tijdens de gaande viering worden passende liederen gespeeld…
Dankzegging en voorbeden
Collecten
Zingen: GK 2017 Gezang 246:3 (Hem nu die in ons werkt en ons geleidt…)
Zegen / Gezongen Amen

Zondag 24 september
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

LB.23c:1,2,3,4,5 (The Lord is my shephard NL/ENG)
Wet
Opw.520:1,2,5 (Wees mijn verlangen NL/ENG)
Gebed
Ef.2,1-22 (Koreaans en NL)
LB.314:1,2,3 (Here Jezus om uw woord)
Preek Ef.2,19-22
LB.969:1,2,3,4 (In Christ there is no east or westENG/NL)
Geloofsbelijdenis
Christ is made the sure foundation (zie bijlage)
Gebed
Collecte
Psam 117 (Engels)

Zondag 17 september
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman

Stiltemoment
Votum: Onze hulp is de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vredegroet: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
LB 146a,1.2 Laat ons nu vrolijk zingen
Wet van de HEER
LB 146,4.5.6 Hij is de Heer, de trouwe
Gebed om de Heilige Geest
L: 1Petr.1,22 – 2,10
T: 1Petr.2,9.10
KB 211,2 die ons, gereinigd door uw bloed
Bediening van Gods Woord
Ps.56,4
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
Ps 150 Hallelulja, wereld kom (nieuwe psalmberijming – (beamsheet te downloaden van: www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-150).
Zegen: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.

Zondag 10 september
10.00 uur: ds. W.L. de Graaff

Votum en zegengroet
LB. 286: 1-2 (Waar de mensen dwalen in het donker)
Tien Woorden
LB. 302: 1-4 (God in de hoog’ alleen zij eer)
Gebed
(Start kinderclub)
L. Ezechiël 1
Ps. 104: 1 en 8
Verkondiging: Een kijkje in de hemel
Ps. 68: 8 en 13
Dankgebed en voorbede
Collecte
(Kinderen weer terug in de kerk)
GK. 232: 1-4 (Op bergen en in dalen)
Zegen

Zondag 3 september
10.00 uur: ds. N.W. Dijksterhuis

Zingen De Nieuwe Psalmberijming Psalm 100. (Juich, heel de aarde, voor de HEER)
Tien Woorden.
Zingen LB-2013 Gezang 838: 1, 4. (O grote God die liefde zijt)
Gebed.
Lezen Matteüs 10: 16-33.
Zingen Opwekking 687. (Heer, wijs mij uw weg)
Tekst: Matteüs 10: 32,33.
Korte verkondiging.
Zingen Psalm 146: 1, 3. (Ik wil zingen al mijn dagen)
Lezen Avondmaalsformulier 3. (www.ngk.nl -> Over de kerk -> Formulieren -> Avondmaalsformulier 3)
Na ‘Gebed’ : GKB Gezang 119: 1. (De kerk van alle tijden)
Na ‘Opwekking en uitnodiging’: GKB Gezang 119: 2, 3. (Uit ieder volk verkoren)
Zingen na de viering: GKB Gezang 119: 4, 5. (In rampspoed, moeit’ en zorgen)
Dankgebed en voorbede.
Collecten.
Slotlied: LB Gezang 868: 1, 2, 5. (Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere)

Zondag 27 augustus
10.00 uur: ds. C.Th. Basosoki

Gz.255:1,2,3 (God die alles maakte)
Schuldbelijdenis
LB.834:1,2,3 (Vernieuw Gij mij)
Genadeverkondiging
Gz.247:7 (Aan God de Vader)
Gebed
Hag.2,1-23
Ps.30:5 (Versie De Nieuwe Psalmberijming)
Preek Hag.2,23
Ps.72:6,9,10
Geloofsbelijdenis
Ps.89:1,7
Gebed
Collecte
LB.425 (Vervuld van uw zegen)

Zondag 6 augustus
10.00 uur: ds. H. Venema

Zingen: Gezang 163 : 1, 2
Wet van de HEER
Zingen: Psalm 86 : 4
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lezen: Obadja
Zingen: Psalm 55 : 5, 6
Bediening van Gods Woord
Zingen: Liedboek 1010
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Zingen: Psalm 48 : 1

Zondag 23 juli
10.00 uur: ds. H. Venema

Lied LB Gezang 912 :1 tm 6 Neem mijn leven (beurtzang: AVMVMA)
Gods verbond Gods liefde – onze liefde (samenvatting)
Lied a Psalm 42a Als een hert dat verlangt naar water
Lied b Psalm 42 :3 en 5 O mijn ziel, zozeer verslagen | Maar de Heer …
Lied c Psalm 42a Als een hert dat verlangt naar water
Gebed (om vergeving, vernieuwing, verlichting)
Woord & verkondiging
– Bijbellezing 2 Koningen 6:1-7
– Bijbellezing (NBV21) Johannes 9:1-7
– Preek
Geloofslied GK17 Gezang 177:1 tm 4 Heer, U bent mijn leven
Gebed (voorbeden, gebedspunten)
Collecte (Doel …)
Lied LB Gezang 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zondag 16 juli
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps.68:8,13
Wet
Het Woord van God (Sela)
Gebed
Hag.1,1-15
Mt.6,19-34
Opw.40:1,2 (Zoek eerst het koninkrijk van God)
Preek Hag.1
Opw.136:1,2 (Abba, Vader U alleen)
Gebed
Collecte
LB.835:1,2,3,4 (Jezus, ga ons voor)

Zondag 9 juli
10.00 uur: ds. L.S.K. Hoogendoorn

GK-2006 psalm 34:5, 6 Hoor, kinderen, mijn woord God neemt oprechten aan
wetslezing
GK-2006 psalm 34: 7, 8 De Here God geneest Gods kind kan veilig gaan
gebed
lezen: Galaten 3:24-4:11; 5:1-6: voorlezer
LB-2013 gezang 611:1, 2 Wij zullen leven, God zij dank Niet meer zijn wij door angst geknecht
preek: Galaten 4:7
GK-2006 gezang 91 In het kruis zal ‘k eeuwig roemen
gebed (evt. voorbeden)
collecte
LB-2013 gezang 827:3, 4 Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven Ja, wij zijn allen kinderen der belofte

Zondag 2 juli
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski           Heilig Avondmaal

Ps.81:1,4,8
Wet
LB.1010:1,4 (Geef vrede, Heer, geef vrede)
Gebed
Filemon
Preek
Ps.131:1,2,3
Gebed
Viering Heilig Avondmaal; Na Geloofsbelijdenis zingen ‘Let us break bread together on our knees’ (zie bijlage); tijdens viering zingen Opw.428 (Genade zo oneindig groot) en Opw.167:1,2,3 (Samen in de naam van Jezus)
Collecte
Ps.98:1,2 (versie De Nieuwe Psalmberijming)

Zondag 25 juni
10.00 uur: dhr. Gert de Jonge

Na de groet: LB 328 Here Jezus om uw woord
Na de 10 woorden: psalm 93: 1,2,3
Lezen: genesis 3: 1-13
Na de preek: LB 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht
Slotzang: LB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zondag 18 juni
10.00 uur: ds. E. Meijer

Votum en vredegroet
Ps. 139: 1, 11 Heer, U doorgrondt mij van omhoog
Gebed
Kindmoment?
Schriftlezing Matteüs 4: 12 – 5: 16
Opw. 40        Zoek eerst het koninkrijk
Tekst Matteüs 5: 13
Verkondiging
LB 838 O grote God die liefde zijt
Wet (Romeinen 12: 1 – 18, 13: 8 – 10)
NPB 1 Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt
Gebed
Collecte
Opw. 167 Samen in de naam van Jezus
Zegen

Zondag 11 juni
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman/ds. Mathusela (India)           Heilig Avondmaal

Ps.98,1.2
Wet van de HEER*
Ps.32,1.5
Gebed om de Heilige Geest
L+T: joh.21,1-19
Ps.145,2.4
Bediening van Gods Woord door ds. Muthusela
KB 177 Heer, U bent mijn leven
Viering Heilig Avondmaal
Formulier 3
Formuliergebed afsluiten met gezamenlijk bidden Onze Vader
LB 184,1.2.3 Heer wij komen vol verlangen
Tijdens viering: LB 412
Inzameling gaven
Ps.103,1.2.9

Zondag 4 juni
10.00 uur: dhr. Jan ter Veen

Zingen PS 84 Psalmen voor nu (PvN) “Wat hou ik van Uw huis”.
Lezing van de wet.
Zingen Ps 62: 1 en 4 “Mijn ziel is stil voor God mijn Heer”.
Gebed.
Lezen marcus 10: 13-16, Mattheus 11: 28-30.
Lezen: Tekst: Ps 131.
Zingen: Ps 131 “O Heer, er is geen trots in mij”.
Preek.
Zingen: Psalm 16 Psalmen voor nu (PvN) “Ik val niet uit Zijn hand”.
Dankgebed.
Collecte.
Slotzang: LB 413: 1-3. “Grote God, wij loven U”.

Zondag 28 mei           Pinksteren
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski Openbare geloofsbelijdenis

Gz.103:1,5,6,9 (O Schepper, Geest, woon in uw kerk) (Gereformeerd Kerkboek 2006!!)
Wet
Opw.687 (Heer wijs mij uw weg)
Gebed
Hnd.2,1-13 (Allard)
Rom.8,12-17 (Jelger)
Opw.614 (Uw genade is mij genoeg)
Preek Rom.8,12-17
LB.675:1,2 (Geest van hierboven)
Openbare Geloofsbelijdenis; Gz.261(De Heer zegene u)
Gz.175b = Apostolische Geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte
LB.704:1,2,3 (Dank, dank nu allen God)

Zondag 21 mei
10.00 uur: dhr. Rolf Hoving

Zingen: Votum en groet (Sela)
Zingen: Breng ons samen (Opwekking 797)
Luisteren: Psalmen voor Nu 130
Gebed
Zingen: Lichtstad met uw paarlen poorten, vers 1 en 4 (inc. 2x refrein) (Evangelische Liedbundel 413)
Lezen: Kolossenzen 3:1-17
Zingen: Welkom thuis (Sela)
Preek
Zingen: Geest van hierboven (Liedboek 675)
Dankgebed
Zingen: Onze vader (Opwekking 436)
Collecte
Zingen: Er is een dag (Opwekking 585)

Donderdag 18 mei           Hemelvaartsdag
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps.98:1,2 (versie: De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Hnd.1,1-14
Gz.211:1,2,3 (Wij knielen voor uw zetel neer)
Preek
Ps.68:8,13
Geloofsbelijdenis
Gz.214:1,4 (Ik heb de vaste grond gevonden)
Gebed
Collecte
Gz.250:1,2,3 (God is getrouw)

Zondag 14 mei
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman           Heilig Avondmaal

Ps.62,3
Ps.122,1.2.3
Geloofsbelijdenis van Nicea
Hereningingslied Klaas van Hoek*
Gebed om de heilige Geest
L:1Tim.3,14-4,10
Preek: wij geloven één katholieke kerk (geloofsbelijdenis van Nicea)
Ps.48,1.3.4
Wet: MAtteus 22,37-40
Ps.87,4
Viering HA formulier IV
Tijdens viering: psalm 133
inzameling gaven
GK226,1.2.3.4.5

Zondag 7 mei
10.00 uur: dhr. Rik Wisselink-Bijker

Psalm 133:1
Wetslezing
Gebed
Lezen: Leviticus 13:1-3,45-46; 14:1-9
Lezen: Marcus 1:39-45
Psalm 38:1,2,5,11
Preek
Psalm 51:4,5
Gebed
Collecte
Gezang 68

Zondag 30 april
10.00 uur: ds. J.P.D. Groen

Psalm 95:1, 3 (Komt laat ons juichen voor de HEER)
Lezen van de wet
Psalm 119:65, 66 (Al uw geboden zijn gerechtigheid)
Gebed
Kindermoment: filmpje
Kinderlied: Jezus is de goede Herder (Elly & Rikkert, bundel Weerklank 612)
Lezen: Ezechiël 34:1-16; Johannes 10:1-5, 11-15 (Ineke Heerema)
Psalm 23:1, 2, 3
Inleiding op de preek
Lezen van de tekst: Lukas 15:1-7
Preek
GK 209:2, 3 (Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer)
Gebed
Collecte
Opwekking 790 (God is mijn Herder die mij weidt)

Zondag 23 april
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski Bevestiging Ambsdragers

Ps.122:1,2
Wet
Ps.143:1,5 (versie De Nieuwe Psalmberijming)
Formulier – inleiding
Gebed
Formulier – onderwijs
Gz.246:1,2,3 (Nu bidden wij met ootmoed en ontzag)
1Tim.3,1-16
Preek 1Tim.3,16
Gz.249:1,2,3 (God, die was en is en komt)
Gz.249:4,5,6
Formulier – bevestiging
Gz.261 (De Heer zegene u)
Formulier – opdracht
Gz.249:7,8,9
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Ps.150:1,2

Zondag 16 april
10.00 uur: ds. P. Groen

Psalm 25: 2 en 7 GK
Gebed
opwekking 464 wees stil voor het aangezicht van God.
Lezen Johannes 20: 19 – 29
Tekst Johannes 20: 24-29.
Preek: hoe ontmoeten wij Jezus?
liedboek 675 Geest van hierboven. beide coupletten.
Gods wet
Psalm 33: 8 GK
Gebed
Collecte
Liedboek 913 (alle coupletten) wat de toekomst brengen moge

Zondag 9 april
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman            Pasen Heilig Avondmaal

LB 624
Wet van de HEER
LB 641
Gebed om de Heilige Geest
Kindmoment
Op toonhoogte 432 Klap in je handen van blijdschap
L: Marcus 16,1-16
GK 206 Beurtzang
T:Marcus 16,1-8
Bediening van Gods Woord
Opwekking 354 Glorie aan God
Viering HA
Formulier V
Tijdens viering: psalm 21,1.3.7
Ps.98,1.2 (dankzegging)
Dankzegging en voorbeden
LB 642,1.4.5.8
Zegen
LB 634 U zij de glorie

Zondag 2 april
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski            Bediening Heilig Doop

Ps.89:1,5
Schuldbelijdenis/verootmoediging
LB.558:1,3,5,9,10 (Jezus, om uw lijden groot)
Gebed
Mc.14,3-9
LB.556:1,2,3,4,5 (Alles wat over ons geschreven is)
Preek
LB.912:1,4,6 (Neem mijn leven, laat het, Heer)
Doop Simcha Ebbe Hoving; Na doop zingen Doop (Sela)
Gebed
Collecte
Ps.121:1,2,3,4

zondag 26 maart
10.00 uur: ds. L.G. van der Heide

1. GK Ps. 43:1
Wet van de 10 geboden Ex.20
2. Ps 51:3
Gebed van schuldbelijdenis en zegen
Lezen. Joh. 19: 1 -16A (zr. Roelie Smith-Hakvoort)
3. GK 204: 1, 2, 3, 4
Tekst. Zd.15 HC
Preek met thema en verdeling: Héél Jezus’ levenstijd was lijdenstijd
I Al vanaf zijn geboorte
II Ook voor de rechtbank
III Tot dood en verdoemenis toe
4. LB 558:1, 9
Dank- en voorbeden
Collecte
5. LB 558: 1, 9 ivm 60 j huwl jub. fam. Kwant-Spoelstra 28-3

Zondag 19 maart
10.00 uur: ds. W.L. de Graaff

Ps. 47: 1 en 3
Tien Woorden
Ps. 111: 5 en 6
Gebed
Lezingen: 1 Korinthe 15: 50-58/ 1 Tessalonicenzen 5: 14-24
Lb. 513: 1-4 (God heeft het eerste woord)
Verkondiging
Lb. 769: 1, 4 en 6 (Eens als de bazuinen)
Dankgebed en voorbeden
Collecte
GK. 228: 1 en 2 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zondag 12 maart
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman

DNP 84,1.2
Gebed
L+T: Matteus 13.24-30 en 36-43
DNP 81,5
Bediening van Gods Woord
LB 766,1.3
Wet van de HEER
GK 254,3
Dankzeggingen voorbede
Inzameling gaven
DNP 91,1.3

Zondag 5 maart
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski            Viering Heilig Avondmaal

Ps.42a (Als een hert dat verlangt naar water)
Schuldbelijdenis
Ps.32;1,2 (=Genadeverkondiging)
Gebed
Mc.1,21-38
Ps.43:2,3 (versie De Nieuwe Psalmberijming)
Preek Mc.1,39-45
Opw.167:3 (Prijs de Heer, de weg is open)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal; na Geloofsbelijdenis zingen Opw.167:1 (Samen in de naam van Jezus); tijdens gaande viering zingen: Gz.243:1,2,3,4 (Heer, ik om tot U) en LB.575:1,2,6 (Jezus, leven van ons leven)
Collecte
Ps.138:1,2,3 (versie De Nieuwe Psalmberijming)

Zondag 26 februari
10.00 uur: ds. P. Groen

Stiltemoment (eerst aankondigen en uitnodigen om te gaan staan
Votum en zegengroet
Liedboek 886
Abba Vader (Eerst het NL couplet, daarna het Engelse)
Gebed
Lezen Marcus 10: 32- 45
Psalm 42: 1 en 3
Tekst voor de verkondiging: Marcus 10: 46-52
Preek over: Jezus geneest de blinde Bartimeüs.
Opwekking 311 K heb geloofd en daarom zing ik (3 coupletten)
De wet. Svp bijgaande dia hierbij projecteren
GK 250 alle coupletten , 1, 2, en 3. God is getrouw, zijn plannen…
Gebed
Collecte
Gezang 416 (geheel) Ga met God en Hij zal …
Zegen

Zondag 19 februari
10.00 uur: dhr. Gert de Jonge

Psalm 121: 1,2,3,4
Psalm 63: 1,2
Lezing: Psalm 63:2-9
Preek
Gezang 158 Als een hert
Psalm 119: 66

Zondag 12 februari
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman            Viering Heilig Avondmaal

Ps.36:2
Wet van de HEER *
GK 168 Vader vol van vrees en schaamte
Gebed om de Heilige Geest
L: Lukas 5,27-32
Opw.369 Door uw genade Vader
T: Lukas 5,32
Bediening van Gods Woord
Ps.103:1.3
Viering HA
Formulier III
Gebed afsluiten met zingen ‘Onze Vader’ (melodie Elly en Rikkert of keuze organist?)
GK 182 Alles in allen zult Gij voor ons zijn (na gebed)
Tijdens viering: zingen Apostolische Geloofsbelijdenis (melodie keuze organist)
Dankzegging GK 214 Ik heb de vaste grond gevonden
Inzameling gaven
GK 212 U. Lam van God, wij loven U

Zondag 5 februari
10.00 uur: br. Jan ter Veen

Zingen: opw 369: Door uw genade Vader,..
Zingen: GK gez 170: 1 Gedenk o volk met heilig beven
Wet: 10 woorden van het verbond.
Zingen: GK gez 170:13 Geef dat wij trouw uw wet betrachten.
Gebed
Bijbellezing: Jesaja 8: 1 – 9: 6
Zingen: Psalm 2: 1,2 DNP ‘Wat willen al die wereldleiders toch?
Preek over jesaja 8 en 9
Zingen: Opw 167 Samen in de naam van Jezus
Gebed, en voorbede
Collecte mededeling, en kinderen terug uit de creche/kinderclub
Zingen: NLB 416: 1-4 ‘Ga met God’
Zegen: is samen gezongen: GK gez 261 De Heer zegene u.

Zondag 29 januari
10.00 uur: br. Rik Wisselink

Psalm 84: 1, 5, 6
Gebed
Lezen: Psalm 84 (tekst Psalm 84:12-13)
Preek (thema: onbevangen op weg)
Voorbedegebed (ingeleid met DNP 141:1)
Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen)
Collecte
Opwekking 710 (‘Zegen mij op de weg die ik moet gaan’)

Zondag 22 januari
10.00 uur: ds. H.S. van Hemmen

zingen: GK8a – Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
levensregels van God via Ex 20 – lezer
zingen: DNP 19:3,4 – Volkomen is Gods wet
gebed
kindermoment
zingen: LB8b:1,2,3,4,coda (Gez 148) – Zie de zon, zie de maan
zingen: LB 13a:1,2,3 – Hoe lang vergeet U mij, oh God
lezen tekst: Psalm 13 – lezer
preek
zingen: Sela – Een toekomst vol van hoop
gebed
collecte
zingen: LB 263:1,2,3 – Wees Gij mijn toevlucht

Zondag 15 januari
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman

GK163,1.3
Wet van God Ex.20
Ps.86,4
Gebed om de Heilige GEest
L:Joh.5,1-18
Ps.146,3.5.6
T:Joh.5,17
Bediening van Gods Woord
Ps.68,8
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
Ps.72,10

Zondag 8 januari
10.00 uur: ds. C. Th. Basoski

Ps.121:3 (versie De Nieuwe Psalmberijming) [na afkondiging overlijden]
Gz.163:1,2,3 (Dit huis, een herberg onderweg)
Wet
Ps.51:2,5
Gebed
Mc.1,1-15
Ps.25:2,6 (versie: De Nieuwe Psalmberijming)
Preek Mc.1,14-15
Opw.687 (Heer, wijs mij uw weg)
Gebed
Collecte
LB.512:1,2,6,7 (O Jezus, hoe vertrouwd en goed)

Zondag 1 januari
10.00 uur: ds. L.G. van der Heide            Viering Heilig Avondmaal

1. GK Ps. 90 : 1. 6. 8 (Gij zijt geweest)
Voorgelezen Wet van God (Ex. 20)
2. GK Ps. 90 : 5 (Heer, onze daden)
Schuldbelijdenis en zegenbede; + voorbeden (nu reeds ivm. HA)
Vertrek basisschoolkinderen
L + T Psalm 121
Preek
3. GK Ps. 121 : 1. 2. 3. 4 (Ik sla mijn ogen))
HA-formulier 4
-4. GK Gez. 175B (Geloofsb) / gaande viering / 5. LB. 513: 1,2,3,4 (God heeft)
Kollekte
6. GK Ps. 134 : 3 (Uit Sion)

Zondag 24 december 1e kerstdag
10.00 uur: ds. C. Th. Basoski

Gz.193:1A, 2M, 3A, 4V, 5A, 6M, 7V, 8A (Dit is de dag die God ons schenkt) [beurtzang]
Gebed
Lc.2,1-21
LB.498:1A,2C,3A,4C,5A (Betlehem, o uitverkoren stad) [met cantorij]
Cantorij met kinderen -Kerstnacht boven Bethlehem
-Midden in de winternacht
-verhaal
Mt.2,1-12
Preek
LB.496:1,3 (Een ster ging op uit Israël)
Geloofsbelijdenis
LB.487:1,2,3 (Eer zij God in onze dagen)
Joy to the world [cantorij]
Gebed
Collecte
LB.506:1,2,3,4 (Wij trekken in een lange stoet)

Zondag 18 december
10.00 uur: ds. F. Rinkema (Mussel)

LB Ps. 24: 1 en 3 De aarde is, met al wat leeft
Gebed
De Tien Woorden vanuit Lev. 19 (BGT)
GK17 Gez. 168 Vader, vol van vrees en schaamte
Lezen: Lucas 1, 26 – 38
GK17 Gez. 187 Een engel zegt Maria aan: ‘Nu breekt Gods koninkrijk zich aan’
Verkondiging – Verrast door Gods liefde
Opw. Lied 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker;
Gebed
Inzameling gaven
LB Ps. 146c: 1 en 3 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Iersels God!

Zondag 11 december
10.00 uur: ds. C. Th. Basoski

Gz.254:1,2,3 (Kom, laat ons vrolijk zingen)
Jakobus 2,19-27
Opw.136 (Abba, Vader)
Gebed
Jakobus 5,1-11
Opw.378 (Ik wil jou van harte dienen)
Preek Jakobus 5,7-11
Ps.72:1,4,7 (versie: De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Collecte
Gz.189:1,6 (Hoe zal ik Hem bezingen)

Zondag 4 december
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman            Viering Heilig Avondmaal

LB 433,1.2.3.4.5 Kom tot ons, de wereld wacht
Ps.72,7
Wet van de HEER*
Ps.130,4
Gebed om de Heilige Geest
L: Hebreeën 2,10-18
Bediening van Gods Woord
LB157a
Viering HA
Formulier III
Na formuliergebed: Apostolische geloofsbelijdenis (melodie keuze organist)
Zingen tijdens viering: LB 440 Ga stillen in den lande
GK 176,2.3.4
Na dankzegging: LB 158a, 3 Gij zijt de stem der profetie
Inzameling gaven
GK 218,3.4 Lof aan het Lam, Gods metgezel

Zondag 27 november
10.00 uur: Ds. J. van den Bos (Groningen Oost)

Votum met Opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water
Zegengroet (gesproken door voorganger)
Zingen Psalm 80: 1 en 10 (Gkb)
Gebed (met verootmoediging in licht van 10 geboden)
Zingen Gezang 187 (nieuwe ger kerkboek): 1 t/m 5 Een engel zegt Maria aan
Bijbellezing Lucas 1,39-56
Preek
Zingen Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon
Gebed (door Hessel H)
Collecte
Slotlied Gezang 157a: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek 2013) Mijn ziel maakt groot de Heer

Zondag 20 november
10.00 uur: ds. C. Th. Basoski

Ps.102:13
Gebed
LB.314:1,2,3 (Here Jezus, om uw woord)
Lc.20,27-40
Preek Lc.20,38
Ps.36:2
LB.728:1,2,3 (De heiligen ons voorgegaan) [vers 1 en 2 wordt eerste gedeelte door een paar zangers gezongen, refrein door iedereen. Vers 3 helemaal door iedereen]
Herdenken overledenen
LB.727:1,2,4,10 (Voor al de heiligen)
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Gz.185:1,2,3,4 (Heer, wij loven en aanbidden U)

Zondag 13 november
10.00 uur: ds. E.T. van de Kamp

Zingen GK 254 (Kom laat ons vrolijk zingen)
Gebed
Lezen Ex.19:1-11 / 1Pt.2:9-12
Preek
Zingen Opw 710 (gebed om zegen)
Gods wet (Kol.3:12-15)
Zingen Opw 807 (God van licht). Alternatief: NLB 838 (O grote God die liefde zijt)
Gebed
Collecte
Zingen NLB 415:1,2 (Zegen ons algoede)
Zegen
Zingen NLB 415:3

Zondag 6 november
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman            Viering Heilig Avondmaal

LB 723 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
Wet van de HEER
Ps.130,2.4
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
L: 1Tessalonicenzen 1
Ps.63,2
T: 1Tes1,10
Bediening van Gods Woord
Opwekking 737 (U nodigt mij aan tafel om dicht bij U te zijn)
Lezen formulier heilig avondmaal III
Formuliergebed afsluiten met samen zingen het ‘Onze Vader’ (melodie Elly en Rikkert).
Zingen Apostolische Geloofsbelijdenis (melodie keuze organist)
Zingen tijdens viering: psalm 32,1.3 en 5 KB 189, 4.5 en 6.
Inzameling gaven
LB 675,1 (Geest van hierboven)

Zondag 30 oktober
10.00 uur: ds. L.S.K. Hoogendoorn

GK-2017 ps. 71:8, 9
wetslezing
GK-2017 ps. 71:11, 14
gebed
lezen: Romeinen 3:21-31 (nb!: 3:21-26 preektekst): Alst Boven
GK-2017 237:1-5
preek: Romeinen 3:21-26
LB-2013 902:2, 5, 6
gebed (voorbeden evt.)
collecte
LB-2013 898:3, 4

Zondag 23 oktober
10.00 uur: Ds. J. van den Bos (Groningen Oost)

Zingen: DNP Psalm 8: 1(a), 3(m), 4(v), 6(a)
Gebed
Kindmoment
Zingen: Ik wens jou (Trinity)
Lezen: Romeinen 3: 19 t/m 26 (Bijbel in gewone taal)
Preek Romeinen 3: 23, 24
Zingen: Opwekking 805 (Maak ons hart onrustig, God.)
De 10 Groene/eerlijke verlangens (10 geboden in het licht van eerlijk/groen)
Gebed
Collecte: Diaconie
Zingen: Opwekking 407 (O Heer mijn God, wanneer ik…)

Zondag 16 oktober
10.00 uur: dhr. R. Wisselink

LvK 448: 1, 2, 3 ‘Soms groet een licht van vreugde’
Gebed
Mattheüs 20:1-16
Preek
LvK 838: 1, 3, 4 ‘O grote God die liefde zijt’
Voorbedegebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
GK psalm 33: 2, 8
Wet
Collecte
GK psalm 84: 3, 6

Zondag 9 oktober
10.00 uur: dhr. G. de Jonge

LB (2013) Gezang 868 vers 1,2,3,4,5 (Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere)
Psalm 42 vers 1 en 7
Lezing:
Ezechiël 47: 8 – 12
Johannes 7: 37-44
Openbaring 22: 1-2
LB (2013) Gezang 793 vers 1,3 (Bron van liefde, licht en leven)
Opwekking 334 (Heer uw licht en uw liefde schijnen)

Zondag 2 oktober
10.00 uur: Ds. P. Zuidema            Viering Heilig Avondmaal

Lied: Psalm 146: 1, 2, 3 en 6 (DNP)
Gebed
Schriftlezing: Lucas 16: 19-31
Lied: Opwekking 40 ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’
Verkondiging Lucas 16: 22a
Lied: GK’17 Gezang 182: 1, 2, 3 en 4 ‘Alles in allen, zult Gij voor ons zijn
Viering HA
Gebed
Lied: GK’17 Gezang 234 ‘Als je bidt zal Hij je geven’
Lied: Psalm 103: 1, 3 en 7 (DNP) www.denieuwepsalmberijming.nl
Voorbede OvD
Collecte
Lied: Opwekking 334 ‘Heer, uw licht en uw liefde’

Zondag 25 september
10.00 uur: ds. J.M. van Leeuwen

Zingen: Liedboek 23c (Mijn God, mijn herder zorgt ..)
Gebed
Lezen: Genesis 10
Openbaring 21 : 9 t/m 12, 21 t/m 24
Zingen: Opwekking 618 (Jezus, hoop van de volken)
Verkondiging
Zingen: DNP Psalm 24 : 1, 3, 5
Gebed
Collecte: Kerk
Lezen: Kolossenzen 3 : 5 t/m 14
Zingen: Opwekking 553 (Hoor ons loflied)

Zondag 18 september
10.00 uur: ds. J.H. Tempelman

Ps.135,1.2.12
Wet van de HEER
Ps.119,24
Gebed om de Heilige Geest
Lied voor de kindren: Elly en Rikkert: Hand en voet (http://www.aanvullingspagina.nl/Teksten/hand%20en%20voet.htm)
L: 1korntiers 12,12-27 en Efeziers 4,15 en 16
Ps.133
T: 1Kor.12,27
Bediening van Gods Woord
Sela: Breng ons samen*
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
Opw.167 Samen in de Naam van Jezus

Zondag 11 september
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski            Openbare geloofsbelijdenis

Ps.100:1,2,3 (De Nieuwe Psalmberijming)
Wet
Gz.243:1,2,3,4 (Heer, ik kom tot U)
Gebed
Lezen 1Pe.5,1-11
Opw.717 (Stil, mijn ziel, wees stil)
Preek 1Pe.5,10-11
Ps.16a/Psalmen voor nu 16
Gebed
Openbare Geloofsbelijdenis
Gz.261 (De Heer zegene U)
Gz.177:1,2,3,4 (Heer, U bent mijn leven)
Dankwoord
Collecte
LB.968:1,2,5 (De ware kerk des Heren)

Zondag 4 september
10.00 uur: Ds. L.G. van der Heide            Viering Heilig Avondmaal

1. Ps 111 : 1. 2 GK Looft halleluja; Des Heren
Lezing van de Tien Woorden Exodus 20
2. Ld 562 : 2. 3 LB Hoe sloeg; Mijn Heer die
Gebed om vergeving en om opening van het Woord
L. Rechters 6 : 11 – 24; 33 – 40
Preek
3. Ld 240 : 2. 4 LB Geef ons; Blijf Heer
H.A. formulier 3 GK blz 698
4. Ld 195 GK Ik ben het levensbrood (1, 2, 3)
Gaande viering, met zingen én musiceren:
5. Ld 125 OPW Heer, ik kom (1, 2, 3, 4)
Dank- en voor-beden
Collecte
6. Ps 111 : 3. 6 GK De Heer heeft; ’t Begin van

Zondag 28 augustus
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski

Zingen: Liedboek 146a : 1, 3, 7 (Laat ons nu vrolijk zingen)
Wet
Zingen: Opwekking 136 : 1, 2 (Abba, Vader)
Gebed
Lezen: Psalm 78 : 1 t/m 8
Zingen: DNP Psalm 78 : 1, 2
Preek:
Zingen: Gezang 246 : 1, 2, 3 (Nu bidden wij met ootmoed en..)
Gebed
Collecte: Kerkverband
Zingen: Liedboek 885 : 1, 2 (Groot is uw trouw, o Heer)

Zondag 21 augustus
10.00 uur: ds. Jan Tempelman

Ps.19,1.2 (Nieuwe psalmberijming)
Wet van de HEER (Ex.20)
Ps.19, 3.4 (DNP) (of GK 19,5)
Gebed om de Heilige Geest
Kindmoment (evt.)
E&R: Elke morgen als ik wakker wordt*
L: Psalm 84
LB 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
T: Psalm 84,12
Bediening van Gods Woord
Ps.84,1.4 (DNP) (of GK 184,1.6)
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
Opw.334

Zondag 7 augustus
10.00 uur: ds. Jan Tempelman

Psalm 92: 1
Wet van de HEER
Liedboek 885 (Groot is uw trouw o Heer)
Gebed om de Heilige Geest
Lezen: Prediker 9: 1 – 12
Opwekking 770 (Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwig Naam (alternatief: Psalm 19: 4))
Tekst: Prediker 9: 7 – 9
Bediening van Gods Woord: Levenskunst voor iedereen: geniet van het leven!
Psalm 147: 1
Dankgebed en voorbedes
Inzameling gaven: voor INLIA (moment van overdenking dankbaarheid)
Psalm 90: 1 en 8

Zondag 24 augustus
10.00 uur: ds. L.S.K. Hoogendoorn

ps. 36:2 U goedheid, Heer, is hemelhoog
wetslezing
ps. 36:3 Bij U, Heer, is de levensbron
gebed
lezen: Marcus 6:6b-13; 30-44
ps. 104:8 Al wat er in uw grote schepping leeft
preek: Marcus 6:31
LB 979: 12, 13, 14 (Wat zullen wij dan slaven)
gebed
collecte
Lied van de zondag:3, 6 (Hans Werkman; melodie: psalm 8)

Dag van het Woord, dag van het samen bidden,
dag van de hoge stite in ons midden,
de stilte in mijn hoofd en in mijn hand,
dag dat ik adem schep en God ontvang.

Dag die zich uitstrekt over alle dagen
van hoop en vrees, geluk en tegenslagen.
Dag van genezing, dag van het begin,
dag van bevrijding: Christus overwint.

Zondag 17 juli
10.00 uur: Jan ter Veen

Gezang 167 (Machtig God, sterke rots)
Schuldbelijdenis = Gezang 237: 1, 2 (God, enkel licht)
Genadeverkondiging
Gezang 237: 3, 4, 5 (Heer, waar dan heen?)
Gebed
1 Koningen 4: 20 – 5: 14
Preek 1 Koningen 5: 5
Opwekking 520 (Wees mijn verlangen)
Wet
Liedboek 912: 1, 5, 6 (Neem mijn leven, laat het Heer)
Gebed
Collecte
Psalm 72: 2, 4, 9, 10

Zondag 10 juli
10.00 uur: Jan ter Veen

Zingen Opw. 40 : Zoek eerst het koninkrijk van God
Lezing van de wet (10 woorden van Gods verbond)
Zingen Ps. 19 : 5, 6 (het woord van Uw vermaan)
Gebed
Zingen: Sela Jezus’ liefde voor mij
Bijbellezen, is ook tekst Marcus 10: 13-31
Zingen Ps. 103 : 1, 3, 5 (zegen mijn ziel de grote naam des Heren)
Preek
Zingen Opw. 575 Jezus alleen
Dank – Gebed en evt. voorbede.
Collecte
Zingen Ps. 89 : 1 en 6 (Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied)

Zondag 3 juli
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski            Viering Heilig Avondmaal

Zingen: Gezang 255 : 1, 2, 3 (God die alle maakte)
Wet
Zingen: Psalm 51 : 2, 5
Gebed
Lezen: 1 Samuël 21
Psalm 34
Preek: Psalm 34 : 9
Zingen: DNP 34 : 1, 2
Gebed / Viering Heilig Avondmaal
Zingen: Gezang 163 : 1, 2, 3 (Ik bouw op U)
Opwekking 428 (Genade zo oneindig groot)
Dankzegging: Psalm 56 : 4
Collecte: Diaconie
Zingen: Liedboek 939 : 1, 2, 3 (Op U alleen)

Liturgie middag-/avonddienst

Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. J.H. Tempelman

GK 176:2.3
Gebed om de Heilige Geest
Jezus in Getsemane (Paasoratorium)
L: Johannes 19,16b-42
Doven Paaskaars
Ps.34,7.8
T: Joh.19,36-37
Bediening van Gods Woord
O Gedaagde (Paasoratorium, na inleiding preek)
LvK 182,4.6 (alle leed hebt Gij geleden)
Dankgebed
Inzameling gaven
Hij is de weg gegaan (Paasoratorium)

Zondag 24 maart Vesper
16.30 uur: ds. J.H. Tempelman

Zingen: LB 248 De dag door uwe gunst ontvangen
Psalmgebed Psalm 22 (NBV21)
Zingen: psalm 118: 1, 2, 6, 7 (Nieuwe psalmberijming).
Psalmgebed Psalm 73
Lezen: Filippenzen 2:5-11
Lezen: Lukas 1: 46-55 Lofzang van Maria
Gebeden
Zingen: LB 838 O grote God die liefde zijt

Woensdag 13 maart Biddag
19.30 uur: ds. J.H. Tempelman

Ps.145,3 en 4
Gebed (afsluiten met: Lied Ria Borkent*)
L: Pred.5,9-19
Ps.127,1.2
T: psalm 127,1.2; Spreuken 10,22
Bediening van Gods Woord
LB 905,1.2.3.4
GK 181,1.5 (ter inleiding op gebed)
Gebed
Collecte
GK Gez.227,1.2.3.4.5

Zondag 28 januari
16.30 uur: ds. J.H. Tempelman Vesper

Zingen: LB 263 Wees Gij mijn toevlucht
Psalmgebed
Lezen: Psalm 134 (NBV21)
Stilte
Zingen: psalm 93
Psalmgebed Psalm 111
Stilte
Lezen: Marcus 1:21-28
Stilte
Lezen: Lukas 1: 46-55 Lofzang van Maria
Gebeden
Zingen: LB 413 Grote God wij loven U

Woensdag 1 november Dankdag
19.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps.65:1,4,5 (versie: De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
PSALM 100
Ps.100:1,2,3,4
Preek Ps.100
LB.885:1,2 (Groot is uw trouw, o Heer)
Geloofsbelijdenis
Gz.177:1,4 (Heer, U bent mijn leven)
Gz.181:1 (Hoor, onze Vader, hoor ons aan) (=inleiding op gebed)
Gebed
Gz.181:8 (Want van U is het koninkrijk) (=afsluiting van het gebed)
Collecte
LB.248:1,2,3,4 (De dag door uwe gunst ontvangen)

Zondag 11 juni
16.30 uur: dhr. Alfred Brink (leermoment)

Zondag 16 april
16.30 uur: ds. J.H. Tempelman (leermoment)

Vrijdag 7 april Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps.71:1,4
Gebed
Mc.15,16-20
LB.576b:1,3 (O, hoofd vol bloed en wonden)
Mc.15,21-32
LB.577:1,3 (O wereld, zie uw leven)
Mc.15,33-39
LB.590:1,2,5 (Nu valt de nacht)
Preek Mc.14,49-52
Orgel: O Mensch, bewein dein Sünde groß
LB.247:3,4,5 (U heb ik nodig)
Geloofsbelijdenis (Allemaal samen opzeggen)
Gebed
Collecte
Ps.73:9,10

Zondag 12 maart
16.30 uur: G.B. Wijnalda – Spoelman (leermoment)

Woensdag 8 maart Biddag
19.30 uur: Rolf Hoving

Nieuwe Psalmberijming 111: 1 en 4 (Met heel mijn hart prijs ik de HEER)
Lezing: 2 Kronieken 1:7-13
Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg)
Preek
Opwekking 520:1-5 (Wees mijn verlangen)
Liedboek 905: 1-4 (Wie zich door God alleen laat leiden)

Zondag 12 februari
16.30 uur: ds. L.S.K. Hoogendoorn (leermoment)

Zondag 8 januari
16.30 uur: dr. H.R. van de Kamp – leermoment

Zaterdag 31 december Oudejaarsavond
19.30 uur: ds. C.Th. Basoski

LB.90a.:1,2,3,4,5,6 (O God die droeg ons voorgeslacht)
Gebed
Terugblik op het jaar 2022
Ps.31:6,8 (De Nieuwe Psalmberijming)
Lc.4,14-21
LB.316:1,4 (Het woord dat u ten leven riep)
Preek Lc.4,18a en 19
Ps.89:1,5 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
LB.769:1,6 (Eens als de bazuinen klinken)

Zondag 11 december
16.30 uur: Prof.dr. M. te Velde – leermoment

Zondag 13 november
16.30 uur: dr. Dolf te Velde (TU Kampen) – leermoment

Woensdag 2 november Dankdag
19.30 uur: ds. C.Th. Basoski

LB.220:1,2,3,4 (Zoals een bloem)
Gebed
PSALM 145
Opw.40 (Zoek eerst het koninkrijk van God)
Preek Ps.145,15-16
Ps.145:2,4
Geloofsbelijdenis
LB.978:1,2,3,4 (Aan U behoort, o Heer der heren)
Ps.50:7,11
Gebed
Ps.89:3,4,5 (De Nieuwe Psalmberijming)

Zondag 11 september
16.30 uur: Ds. C.Th. Basoski

Gz.172:1,2,3,4,5 (U, Vader van het licht)