Bannerschaduw

Erediensten

Kerkdienst zondag 15 mei

10:00 uur: Ds. C.Th. Basoski Doopdienst
Collecte: Mission

Nieuwsbrieven

Informatie over de Nieuwsbrieven vindt u hier. De eerstvolgende Nieuwsbrief komt uit op 26 mei.

Wat wij geloven

Wil je meer weten over het christelijk geloof, kijk dan eens op www.vragenovergeloven.nl
of neem contact op met onze dominee of de pastoraal werker.
Contactgegevens vind je hier.

Kerkdiensten volgen via internet

Onze kerkdiensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en online opgeslagen.
U kunt ze live bekijken via de volgende link: Klik hier op videostream. Ook kunt u kerkdiensten van eerdere datum terugkijken.
Inloggen is niet nodig.
Op een tablet kunt u de diensten het best bekijken als u eerst de app van kerkdienstgemist.nl download.

Liturgie morgendienst

Zondag 15 mei
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski

Psalm 89: 1,3,7
Wet
Psalm 25: 3,5,6
Gebed
Johannes 15: 9 t/m 17
Opwekking 58 (Vrede zij U)
Preek Johannes 13: 34, 35
Opwekking 136 (Abba, Vader)
Gebed
Doopbediening Joran Dirk Dirkse
Opwekking 518 (Heer U doorgrondt en kent mij)
Collecte
Liedboek 704: 1,2,3 (Dank, dank nu allen God)

Zondag 8 mei
10.00 uur: Gert de Jonge

Psalm 93: 1,2,3 De Heer regeert
Gebed
Wet
Lied 772 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien
Lezen: Jesaja 11:1-10
Preek
Lied 360: 1,4,5,6 Kom Schepper Geest
Gebed
Collecte
Lied 675 Geest van hierboven

Zondag 1 mei
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman            Viering Heilig Avondmaal

Psalm 84: 1,2
Wet van de HEER*
Gezang 243 Heer ik kom tot U
Effeziërs 3: 14-21
Psalm 63: 2
Gebed om de Heilige Geest
Tekst: Effeziërs 2: 16-17
Bediening van Gods Woord
Liedboek 95 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
HA Formulier III
Na gebed: Liedboek 400 Voordat ik kan ontvangen brood en wijn
Tijdens viering: LB 377 Zoals ik ben, kom ik nabij en Gezang 176, ‘k Geloof in God de Vader
Na dankzegging: Gezang 182: 5,6
Inzameling gaven
Liedboek 103a: 1 Loof nu mijn ziel, de Here

Zondag 24 april
10.00 uur: Ds. S. de Jong

Zingen: Opwekking 715 (Wat hou ik van uw huis)
Zingen: Gezang 155: 1-5 (God enkel licht)
Gebed
Bijbellezing: Matteüs 5: 42- 45; 6: 1-4; 25-34; 7: 7-11
Zingen: lied Ria Borkent (Melodie van Psalm 119)
Preek
Zingen: Psalm 141: 1, 2, 6-8
Gebed
Collecte
Zingen 10 duizend redenen
Zegen

Zondag 17 april            Pasen
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski            Viering Heilig Avondmaal

Zingen: Liedboek 624: 1(C), 2(C), 3(Allen) (Christus, onze Heer, …)
Gebed
Kinderen: Jezus ik wil U bedanken en/of Weet je dat de lente komt…
Lezen: Matteüs 28: 1 t/m 15
Zingen: Opwekking 464: 1(C), 2(C), 3(Allen) (wees stil voor het …)
Preek
Zingen: Liedboek 641: 1, 4 (Jezus leeft en ik met Hem)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal
Cantorij: Toen Jezus Christus in de nacht
Gebed Geloofsbelijdenis
Zingen: Liedboek 604: 1, 2 (De eerste dag der week)
Collecte: Diaconie
Zingen: Liedboek 634: 1, 2 (U zij de glorie)

Vrijdag 15 april            Goede vrijdag
19.30 uur: Ds. C.Th. Basoski

Liedboek 247: 1,5 (lied na afkondiging overlijden)
Liedboek 578: 1,2,6 (O kostbaar kruis)
Gebed
Blokfluiten – Trio van Matthias Maute
Matteüs 27: 27 t/m 66
Liedboek 587: 3,6,7 (Hemelse koning)
Preek Matteüs 27: 52 t/m 53
Liedboek 769: 2,4 (Scheurt het voorhang van de wolken)
Geloofsbelijdenis
Toekomst vol van hoop (Sela) (Zie tekst onder deze mail)
Gebed
Collecte
Liedboek 575: 1,5,6 (Jezus, leven van ons leven)

Zondag 10 april
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman            Bevestiging ambtsdragers

Opwekking 268 (schoollied)
Schuldbelijdenis
LvK (liedboek 1973) 175,1.2.4 (o wij arme zondaars, bedelaars onrein)
Genadeverkondiging
Ps.32,1
Gebed om de Heilige Geest
L: Lukas 19,29-44
Gez.40
L: Lukas 23,26-32
LvK (liedboek 1973) 181,1.2.3.4 (Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt)
T: Lukas 23,31
Gez.106,3,4.
Wet van de HEER
Ps.86,4
Dankzegging en voorbeden
Bevestiging ambtsdragers
GK 162,3.6
Formulier bevestiging (gedeelte diakenen)
Psalm 121: alle ambtsdragers vers 1 en 3
Gemeenteleden vers 2 en 4
Gebed afsluiten met gezamenlijk zingen van het ‘Onze Vader’.
Inzameling gaven
GK 189,3.4.5 melodie ‘Valet will ich dir geben’

Zondag 3 april
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman            Viering Heilig Avondmaal

Psa;m 19: 1
Wet van de HEER
Psalm 19: 5, 6
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
L: Psalm 104
Psalm 136: 4-8
T: Psalm 104: 31-35
Opwekking 70
Bediening van Gods Woord
Psalm 104: 9, 10
Bediening van het Heilig Avondmaal Formulier V
Zingen Apostolische Geloofsbelijdenis
Viering
Zingen tijdens viering: Gezang 183
Formulier V
Dankzegging (en voorbeden)
Inzameling gaven/avondmaalscollecte
Liedboek 146c: 1, 4, 7

Zondag 27 maart
10.00 uur: Ds. R. Telgenhof

Psalm 16: 1, 3
Jesaja 35: 1 t/m 7
Matteüs 22: 36 t/m 40
Liedboek 833
Gebed
Johannes 12: 17 t/m 33
Psalm 16: 5
Overdenking
Liedboek 978: 1, 2
Voorbedegebed
Collecte: Evangelisatie
Liedboek ’73 78: 1, 2, 4 (Laat me in U blijven, groeien…)

Zondag 20 maart
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski

Psalm 150: 1,2 (versie De Nieuwe Psalmberijming)
Wet
Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg)
Gebed
Kolossenzen 3: 1-17
Liedboek 314: 1,2,3 (Here Jezus, om uw woord)
Preek Kolossenzen 3: 16, 17
Opwekking 136: 1,2 (Abba, Vader)
Gebed
Collecte
Liedboek 425 (Vervuld van uw zegen)

Zondag 13 maart
10.00 uur: Ds. C. van Dusseldorp

Psalm 9: 5,6,9,15,7 (let op volgorde)
wetslezing
Gezang 167 Machtig God, sterke rots
gebed
lezen: Johannes 14:1-14
lezen: 2 Korintiërs 4:7-12
ELB 91 Weest blij te allen tijde (melodie ‘De kerk van alle tijden’)
preek Johannes 14:12-14
Psalm 22:10,11
gebed
collecte
Opwekking 689 Spreek o Heer, door uw heilig woord

Woensdag 9 maart            Biddag
19.30 uur: Ds. C.Th. Basoski

Psalm 42a (Als een hert dat verlangt naar water)
Gebed
PSALM 138
Preek Ps.138,8b
Psalm 138: 1,4
Geloofsbelijdenis
Psalm 145: 1,4
Gebed
Collecte
Liedboek 248: 1,2,3,4 (De dag door uwe gunst ontvangen)

Zondag 6 maart
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman            Viering Heilig Avondmaal

Psalm 146: 3, 4
Wet
Psalm 86: 4
Gebed
Matteüs 24: 1 t/m 14
2 Timoteüs 3: 1 t/m 5
Zingen: Hoe kan er in de oorlog vrede zijn?
Preek: Matteüs 24 : 13
Psalm 138: 3, 4
Avondmaal
Psalm 103: 1, 3, 8, 9
Collecte: Diaconie
Liedboek 726: 2, 3

Dinsdag 1 maart            Bidstond Oekraïne
19.30 uur: Ds. C.Th. Basoski

Liedboek 1001 : 1, 2, 3, 4 (Geef vrede, Heer, geef vrede)
Gebed
Filmpjes
Gebed
Tekst: Genesis 4 : 1 t/m 16
Psalm 2 : 1, 4
Preek: Genesis 4 : 10b
Gezang 200 : 1, 2 (O, God en Heer almachtig)
Gebed
Collecte: Noodhulp Oekraïne
Liedboek 263 : 1, 2, 3 (Wees Gij mijn toevlucht)

Zondag 27 februari
10.00 uur: Ds. T.P. Nap

Liedboek 1005 (Zoekend naar licht)
Gebed
Levenswijding
Liedboek 119a: 1, 2, 4 (Uw woord omvat mijn leven)
Bijbellezing Matteüs 14: 22 t/m 33
Psalm 62: 1, 3 (Voorwaar, ik keer mij stil tot God)
Preek
Gezang 240: 1, 2, 5 (Van God nooit losgekomen)
Gebed
Inzameling van de gaven
Liedboek 425 (Vervuld van uw zegen)

Zondag 20 februari
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski

Opwekking 464 : 1, 3 (Wees stil voor het aangezicht…)
Wet
Psalm 25 : 3, 4, 5
Gebed
Matteüs 14 : 1 t/m 12
Liedboek 939 : 1, 3 (Op U alleen, mijn licht, mijn…)
Preek
Liedboek 247 : 3, 4, 5 (Blijf mij nabij, wanneer het…)
Gebed
Collecte: Kerk
Liedboek 146c : 1, 3, 7 (Alles wat adem heeft)

Zondag 13 februari
10.00 uur: Ds. J.H. Tempelman

Psalm 105,2
Wet van de HEER Exodus.20
Ps.103,4
Gebed om de Heilige Geest
L: Genesis 7,11-8,14
Ps.104,2
L: 1Petrus 3,18-22
T: 1Petr.3,20b-21
Bediening van Gods Woord
GK gezang 238 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Doopformulier I
Jezus is de Goede Herder (na de tekst in het formulier dat Jezus de kinderen zegent – onder het kopje kinderdoop)
Dooplied Sela: in het water van de doop (na gebed voor de doop)
Ps.105,5 na doop
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Weerklank 443/Opw.770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam

Zondag 6 februari
10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski

Psalm 49: 1
Wet
Opwekking 136: 1, 2 (Abba, Vader)
Gebed
Matteüs 9: 35 t/m 10: 4
Preek Matteüs 9: 35- 38
Gezang 240: 2, 3, 5 (Op U kan ik vertrouwen)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal; zingen na Geloofsbelijdenis Liedboek 23b :1, 2, 3 (De Heer is mijn herder)
Collecte
Liedboek 418: 1, 2, 3, 4 (God, schenk ons de kracht)

Liturgie middagdienst

Voorlopig zijn er geen middagdiensten

woensdag 3 november       DANKDAG
19.30 ds. C.Th. Basoski          

LB. 704: 1, 2, 3 (Dank, dank nu allen God)
Gebed
1Tim. 3, 13 – 4, 10
Ps. 65: 1, 2 (Versie De Nieuwe Psalmberijming)
Preek 1 Tim. 4, 4 – 5
Ps. 8a: 1, 2, 3, 4 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)
Gebed
Collecte: DORCAS VOEDSELACTIE
Geloofsbelijdenis
Gz. 231: 1, 2, 3, 4 (Maak muziek voor God de Vader)