Bannerschaduw

Erediensten

Kerkdienst Zondag 24 oktober    

10.00 uur : Rolf Hoving (preeklezen)              
Collecte: Diaconie

Vanaf 26 september zijn de kerkdiensten weer vrij toegankelijk. De basisregels blijven en wij willen u met klem vragen in geval van verkoudheidsklachten u eerst te laten testen en pas na negatieve uitslag de kerkdienst (of bijeenkomst) te bezoeken.
Ook kunt u de kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl volgen of later terugkijken.
Inloggen is niet nodig. Klik op de rode link hierboven om rechtstreeks naar de Columnakerk te gaan.

Nieuwsbrieven

Informatie over de Nieuwsbrieven vindt u hier. De eerstvolgende Nieuwsbrief komt uit op 28 oktober.

Wat wij geloven

Wil je meer weten over het christelijk geloof, kijk dan eens op www.vragenovergeloven.nl
of neem contact op met onze dominee of de pastoraal werker.
Contactgegevens vind je hier.

Kerkdiensten volgen via internet

Onze kerkdiensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en online opgeslagen. U kunt ze live bekijken of terugzoeken via de volgende link:
Klik hier op videostream
Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden.

Naast de uitzending van onze eigen internetdienst kunt u elke zondag ook een landelijke uitzending volgen via beleefmee.nl om 10:30 uur (tip: de livestream op Youtube of Facebook werkt beter dan op de site).
                                         

Liturgie morgendienst

Zondag 24 oktober    
10.00 uur: dhr. Rolf Hoving (preeklezen)
           

Votum en groet
Psalm 147: 1, 2 en 7 – Lof zij de Heer
Wet
Psalmen van Nu 145 – God ik adem om van U te zingen
Gebed
Lezen: Matteus 9: 35 – 10: 4 en 10: 16 – 20
Psalm 91: 1, 6 en 8 – Hij die op Gods bescherming wacht
Preek
Liedboek 653: 6 en 7
Gebed
GK 2017 Gz 197 – Ik ben de goede herder
Zegen

Zondag 17 oktober    
10.00 uur: ds. J. Tempelman – preek thema 3: om je heen kijken(2)
           

Votum en zegengroet
Ps. 92, 1. 2
Wet van de HEER (NBV21)
Ps. 81, 6. 7. 8
Gebed om de Heilige Geest
L: Mat. 5, 13 – 16 en Kol. 4, 2 – 6
Ps. 145, 2. 5
T: Mat. 5, 13
Bediening van Gods Woord
LB 838, 1. 4
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven: Diaconie
Opw. 710
Zegen

Zondag 10 oktober    
10.00 uur: ds. J. Tempelman
           

Votum en zegengroet
LB 885 Groot is uw trouw, o Heer
Wet van de Heer
Ps. 51, 5
Gebed om de Heilige Geest
L+T: Hand. 15, 35 – 6, 10
Bediening van Gods Woord
Opw.687
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven voor Mission
LB 968, 1. 4. 5
Zegen

Zondag 3 oktober     Heilig Avondmaal; preek thema 2
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski
           

Gz. 163: 1, 2, 3 (Gods huis, een herberg onderweg)
Verootmoediging/schuldbelijdenis
Genadeverkondiging
Ps. 95: 3
Gebed
Ef. 4, 1 – 16
LB. 314: 1, 2, 3 (Here Jezus, om uw Woord)
Preek Ef. 4, 16
Gz.233 (Jezus vol liefde)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal;
      na geloofsbelijdenis zingen Gz.214: 1, 4 (Ik heb de vaste grond gevonden);
      LB. 704: 1 (Dank, dank nu allen God) (=Dankzegging)
Collecte: Diaconie
Gz.185:1,2,3,4 (Heer wij loven en aanbidden U)

Zondag 29 augustus            
ds. G. Meijer (Zuidlaren)
           online + kerk (60 bezoekers)

LB 978: 1, 3, 4     Aan u behoort, o Heer der Heren
DNP 104:1, 8      Met diep ontzag prijs ik u, hoogste Heer
Lezen: Psalmen 8
GK Ps. 8a             Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
GK Gz 175a         Ik geloof in God de Vader
Gebed
Collecte: Kerkverband
Opw. 407             Hoe groot zijt gij

Zondag 22 augustus            
ds. J.H. Tempelman
           online + kerk (60 bezoekers)

GK Ps.84,1.3.4 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!
GK06 Gez.171,1.2/Opw.464 Wees stil voor het aangezicht van God
Lezen: Genesis 15
GK Ps.105,6.11.20
Tekst: Genesis 15,17
GK Ps.90,1.7.8
Collecte: Diaconie
LB 864,1.4.5 Laat ons de Heer lofzingen

Liturgie middagdienst

Voorlopig zijn er geen middagdiensten

Vrijdag 2 april                         GOEDE VRIJDAG
19.30 ds. C.Th. Basoski           online dienst

Opw. 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Gebed
Joh. 19, 16b – 30
LB. 577: 1, 2, 3 (O wereld, die uw leven)
Preek Joh. 19, 19 – 22
Muziek
LB. 575: 3, 5, 6
Geloofsbelijdenis
Gz. 205 (Christus aan het kruis verheven)
Gebed
Collecte: Diaconie
Ps. 72: 6, 9, 10

Agenda

[ecs-list-events contentorder=’date, title’]
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

Vrijwilligersvacatures

In onze gemeente zijn veel mensen actief als vrijwilliger. Bijvoorbeeld tijdens de kerkdiensten,
als muzikant of zanger, of in het multimediateam. Maar ook door de week, bij het maken van de kerkbladen en in diverse commissies. Wil je ook meedoen? Kijk eens wat je leuk lijkt om te doen.
Het vergroot de onderlinge betrokkenheid en werkt mee om elkaar beter leren kennen.

Op dit moment is er vraag naar heel uiteenlopende soorten werk:

  • Redactieleden Noord-Wester
  • Schoonmakers
  • Muzikanten/zangers
  • Medewerkers beamteam

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.