Bannerschaduw

Erediensten

Kerkdiensten

Vanaf 30 augustus hebben we weer twee verschillende diensten.
Vanwege de beperkte toegang wordt er gewerkt met uitnodigingen per mail.
Voor vragen over de organisatie van de uitnodigingen: .img@.img.

Zondag 13 september
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski                                          Viering Heilig Avondmaal
16.00 uur: ds. P.K. van de Kamp (Grijpskerk Niezijl)    Viering Heilig Avondmaal

U kunt de kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl volgen of later terugkijken.
Inloggen is niet nodig. Klik op de rode link hierboven om rechtstreeks naar de Columnakerk te gaan. De kerkdienst kan ook beluisterd worden via kerkomroep.nl. Dit levert in het algemeen minder storingen op.

Nieuwsbrieven

Informatie over de nieuwsbrieven vindt u hier. De eerstvolgende Nieuwsbrief komt uit op 17 september.

Wat wij geloven

Wil je meer weten over het christelijk geloof, kijk dan eens op www.vragenovergeloven.nl
of neem contact op met onze dominee of de pastoraal werker.
Contactgegevens vind je hier.

Kerkdiensten volgen via internet

Onze kerkdiensten worden uitgezonden via internet en online opgeslagen. U kunt ze live bekijken of terugzoeken via de volgende links:

Beluisteren van de kerkdienst kan via kerkomroep.nl.
Om online mee te luisteren of de opgeslagen kerkdiensten op te zoeken: Klik op deze link

Bekijken van de kerkdienst kan via kerkdienstgemist.nl.
Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden. Klik hier op videostream

Naast de uitzending van onze eigen internetdienst kunt u elke zondag ook een landelijke uitzending volgen via beleefmee.nl om 10:30 uur (tip: de livestream op Youtube of Facebook werkt beter dan op de site).
                                         

Liturgie morgendienst

Zondag 13 september          Viering Heilig Avondmaal
NB 10.00 uur:
ds. C.Th. Basoski

Ps. 121: 1, 4

Ps. 65: 1, 3
Schuldbelijdenis
Gz. 168: 1, 2, 3, 4 (Vader, vol van vrees en schaamte)
Genadeverkondiging
Opw. 428 (Genade zo oneindig groot)
Gebed
Matt. 13: 44
Preek
Opw. 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Viering Heilig Avondmaal
      lezen form. IV
      geloofsbelijdenis
      Gz. 214: 1, 2 (Ik heb de vaste grond gevonden);
Collecte: Diaconie
Ps. 138: 1, 4

Zondag 6 september
NB 10.00 uur:
ds. H. van Noort (Wetsinge-Sauwerd)

Stilte
Votum en groet
Zingen NLB 868 – Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Gebed
Lezen Exodus 14: 5 – 31
Zingen DNP Psalm 77: 5, 6, 7
Verkondiging
Zingen Opwekking 789 – Lopen op het water
Wetslezing
Gebed
Collectedoel: Bibliotheekfonds TU
Zingen Ik zal er zijn (Sela)
Zegen

Zondag 30 augustus
NB 10.00 uur:
ds. H. van Noort (Wetsinge-Sauwerd)

Stilte
Votum en groet
Zingen Psalm 98: 1, 3 en 4
Gebed
Lezen Exodus 11:1-10, 12:11-14 en 12:29-33
Luisterlied Opwekking voor kinderen 241 – Mozes ging langs bij de farao
Verkondiging
Zingen Psalm 103: 1, 2 en 9
Wetslezing
Gebed
Collectedoel: Kerkverband
Zingen DNP Psalm 96: 1-5
Zegen

Liturgie middagdienst

Zondag 13 september          Viering Heilig Avondmaal         
NB 16.00 uur:
ds. P.K. van de Kamp (Grijpskerk Niezijl)

Psalm 8a (GK) ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’
Gebed
Romeinen 8: 18 – 25
Preek
Lied 257 (GK) ‘Here God, uw schepping zucht’*
Gebed: ‘Onze Vader’
Inzameling van de Gaven: Diaconie
Geloofsbelijdenis: Lied 185 (GK) ‘Heer, wij loven en aanbidden U’
Inleiding Heilig Avondmaal
Gebed, opwekking en viering Heilig Avondmaal
Lied 425 (LB) ‘Vervuld van uw zegen’
Zegen

Zondag 6 september         
NB 16.00 uur:
ds. C.Th. Basoski

LB. 868: 1, 2, 5
Gebed
Hand. 8: 26 – 40
Ps. 100: 1, 2, 3, 4
Preek
LB. 315: 1, 2, 3 (Heb dank, o God van alle leven)
Geloofsbelijdenis
Ps. 117
Gebed
Collecte: Bibliotheekfonds TU
Gz. 232: 1, 2 (Op bergen en in dalen)

Zondag 30 augustus         
NB 16.00 uur:
ds. C.Th. Basoski

Ps.99: 1, 4, 8
Gebed
Hand. 8: 4 – 25
Gz. 249: 1, 2, 3, 4 (God, die was en is en komt)
Preek
Gz. 249: 5, 6, 7, 8, 9
Geloofsbelijdenis
Opw. 167: 1, 2, 3 (Samen in de naam van Jezus)
Gebed
Collecte: Kerkverband
Ps. 68: 8, 13

Agenda

[ecs-list-events contentorder=’date, title’]
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

Vrijwilligersvacatures

In onze gemeente zijn veel mensen actief als vrijwilliger. Bijvoorbeeld tijdens de kerkdiensten,
als muzikant of zanger, of in het multimediateam. Maar ook door de week, bij het maken van de kerkbladen en in diverse commissies. Wil je ook meedoen? Kijk eens wat je leuk lijkt om te doen.
Het vergroot de onderlinge betrokkenheid en werkt mee om elkaar beter leren kennen.

Op dit moment is er vraag naar heel uiteenlopende soorten werk:

  • Redactieleden Noord-Wester
  • Schoonmakers
  • Muzikanten/zangers
  • Medewerkers beamteam

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.