Bannerschaduw

Erediensten

Kerkdiensten

Zondag 25 oktober
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski      
16.00 uur: ds. P. Groen                            

U kunt de kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl volgen of later terugkijken.
Inloggen is niet nodig. Klik op de rode link hierboven om rechtstreeks naar de Columnakerk te gaan.
De kerkdienst kan ook beluisterd worden via kerkomroep.nl.
Vanwege de beperkte toegang wordt er gewerkt met uitnodigingen per mail.
Voor vragen over de organisatie van de uitnodigingen: .img@.img.

Nieuwsbrieven

Informatie over de nieuwsbrieven vindt u hier. De eerstvolgende Nieuwsbrief komt uit op 29 oktober.

Wat wij geloven

Wil je meer weten over het christelijk geloof, kijk dan eens op www.vragenovergeloven.nl
of neem contact op met onze dominee of de pastoraal werker.
Contactgegevens vind je hier.

Kerkdiensten volgen via internet

Onze kerkdiensten worden uitgezonden via internet en online opgeslagen. U kunt ze live bekijken of terugzoeken via de volgende links:

Beluisteren van de kerkdienst kan via kerkomroep.nl.
Om online mee te luisteren of de opgeslagen kerkdiensten op te zoeken: Klik op deze link

Bekijken van de kerkdienst kan via kerkdienstgemist.nl.
Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden. Klik hier op videostream

Naast de uitzending van onze eigen internetdienst kunt u elke zondag ook een landelijke uitzending volgen via beleefmee.nl om 10:30 uur (tip: de livestream op Youtube of Facebook werkt beter dan op de site).
                                         

Liturgie morgendienst

Zondag 25 oktober          
NB 10.00 uur:
ds. C.Th. Basoski

Gz. 255: 1, 2, 3 (God die alles maakte)
Wet
Het Woord van God (Sela)
Gebed
Neh. 8
Gz. 163: 1, 2, 3 (Dit huis, een herberg onderweg)
Preek
Opw. 770 (Ik zal er zijn)
Gebed
Collecte: Diaconie
Ps. 84: 3, 6

Zondag 18 oktober          
NB 10.00 uur:
ds. C.Th. Basoski

LB. 405: 1, 2, 3, 4 (Heilig, heilig, heilig)
Wet
Gz. 243: 1, 2, 3, 4 (Heer, ik kom tot U)
Genadeverkondiging
Opw. 331 (Breng dank aan de eeuwige)
Gebed
Ef. 3, 14 – 21
Preek
Gz. 246: 1, 2, 3 (Nu bidden wij met ootmoed en ontzag)
Gebed
Collecte: Diaconie
Ps. 103: 1, 9

Zondag 11 oktober          
NB 10.00 uur:
ds. W. Jagersma (Assen-Zuid)

• Welkom
• Moment van stilte
• Votum en groet
• GKB 168: 1 – 3 (Vader, vol van vrees en schaamte)
• Gebed
• Lezen: Genesis 29: 31 – 30: 24
• Preek deel 1
• NLB 1010: 2 en 3 (‘Geef vrede, geef vrede’)
• Preek deel 2
• NLB 885: 1, 2 (‘Groot is Uw trouw o Heer’)
• Wet van God
• Gebed
• Collecte: Mission
• Psalm 147: 1 en 7
• Zegen

Zondag 4 oktober          
NB 10.00 uur:
ds. C.Th. Basoski

Ps. 92: 1, 2, 7, 8
Gz. 170: 1, 2 (Gedenk, o volk)
Wet
Gz. 170: 13
Gebed
2 Kor. 4, 7 – 18
Gz. 252: 1, 7 (Wie mat de wateren)
Preek 2 Kor. 4, 16 – 18
LB. 247: 3, 4, 5 (U heb ik nodig)
Gebed
Collecte: Diaconie
Gz. 238: 1, 2, 3 (Ik bouw op U)

Zondag 27 september          Belijdenisdienst en Viering Heilig Avondmaal
NB 10.00 uur:

ds. C.Th. Basoski

LB. 221: 1, 2, 3 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)
Wet
Opw.488 (Heer ik kom tot U, neem mijn hart)
Gebed
Joh. 15, 1 – 17
Preek Joh. 15, 15b
Ps. 25: 6, 7
Openbare Geloofsbelijdenis;
            Opw.602 (Vrede van God)
Viering Heilig Avondmaal
            Geloofsbelijdenis
            LB. 885: 1, 2 (Groot is uw trouw, o Heer))
Gebed
Dankwoord
Collecte: Kerk
Opw. 454 (Eeuwige God)

Zondag 20 september          
NB 10.00 uur:
dhr. J. ter Veen (leesdienst)

LB 216: Dit is een morgen als ooit de eerste
GK, PS 90: 1 Gij zijt geweest o Heer en Gij zult wezen…
Prediker 3: 1 – 8
Zingen Ps 23: 1 De Here wil mijn trouwe Herder wezen
Tekst Spreuken 27: 1
Preek
Zingen Sela: Geen Zorgen
Dankgebed
Collecte: voor A Rocha Nederland
Zang en Slotzegen: GKB 261: De Heer zegene u

Zondag 13 september          Viering Heilig Avondmaal
NB 10.00 uur:
ds. C.Th. Basoski

Ps. 121: 1, 4

Ps. 65: 1, 3
Schuldbelijdenis
Gz. 168: 1, 2, 3, 4 (Vader, vol van vrees en schaamte)
Genadeverkondiging
Opw. 428 (Genade zo oneindig groot)
Gebed
Matt. 13: 44
Preek
Opw. 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Viering Heilig Avondmaal
      lezen form. IV
      geloofsbelijdenis
      Gz. 214: 1, 2 (Ik heb de vaste grond gevonden);
Collecte: Diaconie
Ps. 138: 1, 4

Zondag 6 september
NB 10.00 uur:
ds. H. van Noort (Wetsinge-Sauwerd)

Stilte
Votum en groet
Zingen NLB 868 – Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Gebed
Lezen Exodus 14: 5 – 31
Zingen DNP Psalm 77: 5, 6, 7
Verkondiging
Zingen Opwekking 789 – Lopen op het water
Wetslezing
Gebed
Collectedoel: Bibliotheekfonds TU
Zingen Ik zal er zijn (Sela)
Zegen

Zondag 30 augustus
NB 10.00 uur:
ds. H. van Noort (Wetsinge-Sauwerd)

Stilte
Votum en groet
Zingen Psalm 98: 1, 3 en 4
Gebed
Lezen Exodus 11:1-10, 12:11-14 en 12:29-33
Luisterlied Opwekking voor kinderen 241 – Mozes ging langs bij de farao
Verkondiging
Zingen Psalm 103: 1, 2 en 9
Wetslezing
Gebed
Collectedoel: Kerkverband
Zingen DNP Psalm 96: 1-5
Zegen

Liturgie middagdienst

Zondag 25 oktober                    
NB 16.00 uur
ds. P. Groen

Votum en zegengroet
Gezang 177: 1 en 7 -Heer U bent mijn leven.
Gebed
Lezen Matteüs 19: 27 – 20: 16
Gezang 243 -Heer ik kom tot U , hoor naar mijn gebed
Preek
Psalm 103: 1 en 5
De apostolische geloofsbelijdenis
Gebed
Liedboek 248 -De dag door Uwe gunst ontvangen.
Zegen

Zondag 18 oktober                    
NB 16.00 uur
16.00: ds. H. van Noort (Wetsinge-Sauwerd)

Stilte
Votum en groet
Zingen NLB 868 – Lof zij de Heer de almachtige koning der ere
Gebed
Lezen Genesis 3: 8 – 10
Kindmoment
Zingen Opwekking 213 voor kinderen – Ik neem even de tijd
1 Thessalonicenzen 5: 17 – 18
Zingen DNP Psalm 65: 1 en 2
Verkondiging
Zingen Opwekking 687 – Heer leer mij uw weg
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen GK2006 gezang 123: 1, 2 en 5
Collectedoel: Diaconie
Zingen Opwekking 710 – Gebed om zegen
Zegen

Zondag 11 oktober                    

NB De middagdienst begint deze keer om 16.30 uur

16.30: ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Votum en vredegroet
GK 218: 3, 4           Lof aan het lam, Gods metgezel
Gebed
Leeronderwerp     HC 8 (v/a 24)
Schriftlezing           Efeziërs 3: 1 – 4: 6
Ps. 111: 1, 6
Onderwijs
LB 302: 1               God in den hoog’ alleen zij eer
Geloofsbelijdenis (Nicea)
LB 302: 2, 3, 4
Dankgebed
Collecte:                Mission
LvK 257                 Halleluja, eeuwig dank en ere
Zegen

Zondag 4 oktober                   
NB 16.00 uur:
ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Ps. 9: 1, 8
Gebed
Leeronderwerp             HC 7 en 8 (v/a 22, 25)
Schriftlezing                   Matteüs 16: 13 – 20
Ps. 33: 1, 8
Onderwijs
Ps. 67
Geloofsbelijdenis
LB 239: 7
Dankgebed
Collecte: Diaconie
LB 705: 1, 4

Zondag 27 september                   Viering Heilig Avondmaal
NB 16.00 uur:
ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Votum en vredegroet
Ps. 27: 6
HA Formulier 5
Viering HA
Ps. 27: 7
Leeronderwerp HC 7 (v/a 20 en 21)
Schriftlezing Hebreeën 10: 26 – 11: 6
Ps. 97: 3, 5
Onderwijs
Geloofsbelijdenis Gez. 176: 1, 5 + voorlezen van artikelen over God de Zoon
Dankgebed
Collecte: Kerk
Opw. 311 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
Zegen

Zondag 20 september                   
NB 16.00 uur:
ds. P. Groen

LB 978 Aan U behoort…
Prediker 9: 1 – 12
LB 413: 1 grote God wij loven U

tekst: Prediker 9: 9b – 10a
preek

LB 704: 1, 2, 3 dankt, dankt nu…
De apostolische geloofsbelijdenis
GK 167 Machtig God sterke rots
gebed
collecte: voor A Rocha Nederland

Psalm 84 – Psalmen voor Nu / liedboek 84a

Zondag 13 september          Viering Heilig Avondmaal         
NB 16.00 uur:
ds. P.K. van de Kamp (Grijpskerk Niezijl)

Psalm 8a (GK) ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’
Gebed
Romeinen 8: 18 – 25
Preek
Lied 257 (GK) ‘Here God, uw schepping zucht’*
Gebed: ‘Onze Vader’
Inzameling van de Gaven: Diaconie
Geloofsbelijdenis: Lied 185 (GK) ‘Heer, wij loven en aanbidden U’
Inleiding Heilig Avondmaal
Gebed, opwekking en viering Heilig Avondmaal
Lied 425 (LB) ‘Vervuld van uw zegen’
Zegen

Zondag 6 september         
NB 16.00 uur:
ds. C.Th. Basoski

LB. 868: 1, 2, 5
Gebed
Hand. 8: 26 – 40
Ps. 100: 1, 2, 3, 4
Preek
LB. 315: 1, 2, 3 (Heb dank, o God van alle leven)
Geloofsbelijdenis
Ps. 117
Gebed
Collecte: Bibliotheekfonds TU
Gz. 232: 1, 2 (Op bergen en in dalen)

Zondag 30 augustus         
NB 16.00 uur:
ds. C.Th. Basoski

Ps.99: 1, 4, 8
Gebed
Hand. 8: 4 – 25
Gz. 249: 1, 2, 3, 4 (God, die was en is en komt)
Preek
Gz. 249: 5, 6, 7, 8, 9
Geloofsbelijdenis
Opw. 167: 1, 2, 3 (Samen in de naam van Jezus)
Gebed
Collecte: Kerkverband
Ps. 68: 8, 13

Agenda

[ecs-list-events contentorder=’date, title’]
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

Vrijwilligersvacatures

In onze gemeente zijn veel mensen actief als vrijwilliger. Bijvoorbeeld tijdens de kerkdiensten,
als muzikant of zanger, of in het multimediateam. Maar ook door de week, bij het maken van de kerkbladen en in diverse commissies. Wil je ook meedoen? Kijk eens wat je leuk lijkt om te doen.
Het vergroot de onderlinge betrokkenheid en werkt mee om elkaar beter leren kennen.

Op dit moment is er vraag naar heel uiteenlopende soorten werk:

  • Redactieleden Noord-Wester
  • Schoonmakers
  • Muzikanten/zangers
  • Medewerkers beamteam

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.