Slider
Iedereen is welkom
We nodigen je van harte uit om langs te komen!
Slider
Samen geloven
Geloven doe je niet alleen, dat doen we samen.
Slider
Ons doel
We willen elke zondag het woord van God verkondigen in een gemeente waar je jezelf thuisvoelt.
Banner Shadow

Erediensten

Kerkdiensten

Vanaf 9 augustus beginnen we weer met kerkdiensten in de Columnakerk.
Vanwege de beperkte toegang wordt hierbij gewerkt met uitnodigingen per mail.
Voor vragen over de organisatie van de uitnodigingen: .img@.img.

Zondag 16 augustus
10.00 uur: Rolf Hoving (leesdienst + livestream)
16.00 uur: Rolf Hoving (kopie-dienst van 10.00 uur)

U kunt de kerkdienst van ’s morgens via kerkdienstgemist.nl volgen of later terugkijken.
Inloggen is niet nodig. Klik op de rode link hierboven om rechtstreeks naar de Columnakerk te gaan. De kerkdienst kan ook beluisterd worden via kerkomroep.nl. Dit levert in het algemeen minder storingen op.

Nieuwsbrieven

De verschijningsdata van de Nieuwsbrief in de zomerperiode: 2 juli, 16 juli en 20 augustus.
Wil je meer weten over het christelijk geloof, kijk dan eens op www.vragenovergeloven.nl
of neem contact op met onze dominee of de pastoraal werker.
Contactgegevens vind je hier.

Kerkdiensten volgen via internet

Onze kerkdiensten worden uitgezonden via internet en online opgeslagen. U kunt ze live bekijken of terugzoeken via de volgende links:

Beluisteren van de kerkdienst kan via kerkomroep.nl.
Om online mee te luisteren of de opgeslagen kerkdiensten op te zoeken: Klik op deze link

Bekijken van de kerkdienst kan via kerkdienstgemist.nl.
Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden. Klik hier op videostream

Naast de uitzending van onze eigen internetdienst kunt u elke zondag ook een landelijke uitzending volgen via beleefmee.nl om 10:30 uur (tip: de livestream op Youtube of Facebook werkt beter dan op de site).
                                         

Liturgie morgendienst

Zondag 8 maart           Heilig Avondmaal     (gaande viering met persoonlijke bekertjes)
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Vanmorgen is er weer Bijbelclub

Ps. 138: 1, 2
Wet
Gz. 233 (Jezus vol liefde)
Gebed
Mt. 18, 1 – 9
Preek Mt. 18, 3
Ps. 131: 1, 2, 3
Gebed
Viering Heilig Avondmaal;
       tijdens gaande viering zingen Gz.184: 1, 2, 3 (Heer wij komen vol verlangen)
                      en LB. 381: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet)
Collecte: Diaconie
Ps. 138: 3, 4

Zondag 1 maart          
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

De eerstvolgende Bijbelclub is op 8 maart

Ps. 27:7

Ps. 29: 1, 2, 5
Wet
Ps. 65: 2
Gebed
Mt. 16, 13 – 28
LB. 556: 1, 2, 3, 4 (Alles wat over ons geschreven is)
Preek Mt. 17, 1 – 8
Gz. 218: 1, 3, 4 (Lof aan Gods Zoon, die als het Lam)
Gebed
Collecte: Mission
Gz. 214: 1, 4 (Ik heb de vaste grond gevonden)

Zondag 23 februari          
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Vandaag is er weer Bijbelclub

LB. 218: 1, 2, 3, 4, 5 (Dank U voor deze nieuwe morgen)
Wet
Gz. 168: 1, 2, 3, 4 (Vader, vol van vrees en schaamte)
Gebed
Bijbelclub
Lezen: Psalm 90
Ps. 90: 1, 2, 6, 8
Preek
Gz. 227: 1, 2, 3, 4, 5 (Alles, alles is gelegen)
Gebed
Collecte: Kerk
LB. 905: 1, 3, 4 (Wie zich door God alleen laat leiden)

Zondag 16 februari          
09:30 uur: ds. M.H. de Boer (emeritus Hoogkerk)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 23 februari

Psalm 139: 1, 2, 11
Psalm 79: 3, 5
Gebed
Schriftlezing: Johannes 10: 11 – 18
Psalm 80: 1, 10
Tekst: Psalm 23
Verkondiging           Kernwoorden: U bent bij mij
Amenlied: LB 23b: 1, 2, 3, 5 (NLB ‘De Heer is mijn herder!)
Dankgebed/voorbeden
Collecte: Chavah – Groningen -ondersteuning voor tienermoeders
Gez. 232: 1, 2, 3, 4 (‘Op bergen en in dalen/ ja, overal is God’)

Zondag 9 februari          
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
          Jaarthema H. 5 En leid ons niet in verzoeking…
Vandaag is er weer Bijbelclub

LB. 871: 1, 2, 3, 4 (Jezus zal heersen waar de zon)
Wet
Gz. 237: 1, 3, 5 (God, enkel licht)
Gebed
Bijbelclub
Ef. 6, 10 – 17
Ps. 27: 1, 2
Preek
Gz. 238: 1, 2, 3 (Ik bouw op U)
Gebed afsluiten door samen te zingen Onze Vader (melodie Gz.180d)
Collecte: Diaconie
Opw. 354 (Glorie aan God)

Zondag 2 februari          
09:30 uur: ds. H. van Noort (Wetsinge-Sauwerd)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 9 februari

Opwekking 717 – Stil, mijn ziel wees stil (zittend)
Stilte (staand)
Votum en Groet
NLB 381: 1 en 2 – Genadig Heer die al mijn zwakheid weet
Gebed
Kindmoment
Gezang 225: 1, 2, 5 en 6 – Nu gaan de bloemen nog dood
Johannes 11:1-54
DNP 116: 1, 2, 3, 4 en 5
Preek
DNP 116: 6, 7 en 8
Gebed
Wetslezing uit Efeziërs 4:25-32
Psalm 56:4
Collecte:Kerkverband
Psalm 103: 1, 2 en 8

Zondag 26 januari          Viering Heilig Avondmaal
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Vandaag is er weer Bijbelclub

Ps. 73: 9
————–
Ps. 68: 8, 13
Wet
Gz. 168: 1, 2, 3, 4 (Vader, vol van vrees en schaamte)
Gebed
Bijbelclub
Joh. 2, 1 – 11
LB. 655: 1, 2, 3, 4, 5 (Zing voor de Heer een nieuw gezang)
Preek
LB. 747: 1, 5, 7, 8 (Eens komt de grote zomer)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal met Form. IV
          Zingen na geloofsbelijdenis LB. 273: 1, 2, 3 (Loof God, die zegent al wat leeft)
          Als dankzegging zingen LB. 273: 4, 5
Collecte: Diaconie
Ps. 116: 5, 7, 10

Liturgie middagdienst

Woensdag 11 maart       Biddag          inzamelingsactie Voedselbank
19.30 uur: ds. P. Groen

Voorzang gezang 978 (Aan U behoort)

Psalm 65: 5 en 6
Gebed
Lezen 1 Timoteüs 4
1 Timoteüs 4: 7b en 8
LB 439 (4 coupletten)
Geloofsbelijdenis met gezang 177 (Heer U bent mijn leven)
Gebed
Collecte: Voedselbank
LB 248 (De dag door Uwe gunst ontvangen)

Zondag 8 maart                 Heilig Avondmaal     (gaande viering met persoonlijke bekertjes)
16.30 uur: ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Ps. 147: 1
HA Formulier 5
Geloofsbelijdenis
Viering HA
LB 314 Here Jezus, om uw woord
Leeronderwerp: Voorzienigheid
Heidelbergse Catechismus Zondag 10
Nederlandse Geloofsbelijdenis Art. 13
Schriftlezing: Psalm 147
Ps. 145: 3, 4, 5 NPB
Onderwijs
Ps. 146: 1, 2, 5 NPB (laatste vers op melodie JdH 446)
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte: Diaconie
Gez. 232: 1, 2, 4 (Op bergen en in dalen)

Zondag 1 maart                
16.30 uur: ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Gez. 177 (Heer, U bent mijn leven)
Gebed
Leeronderwerp                God de Vader – Schepping
                                            NGB art. 12a
                                            NGB art. 2
Schriftlezing: Psalm 104
LB. 8b: 1 – 4 (Zie de zon, zie de maan)
Onderwijs
Ps. 8: 1 – 6
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte: Mission
LB. 146c (Alles wat adem heeft)
Zegen

Zondag 23 februari                
16.30 uur: ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Gez. 175b (beurtzang)
Gebed
Leeronderwerp -Heidelberger Catechismus Zondag 9
                             -Artikel 1 NGB
Schriftlezing Jesaja 40 :9 – 13
Ps. 62: 1, 3, 6
Onderwijs
Luisterlied: klik hier om te beluisteren ~Psalm 148: 13
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte: Kerk
LB. 868: 1 – 4

Zondag 16 februari                
16.30 uur: ds. L.S.K. Hoogendoorn (Uithuizermeeden)
               

Ps. 126: 1, 2, 3
Gebed
Ezechiël 18: 20 – 23 en Handelingen 3: 11 – 26
LB 576: 3, 5 (O Heer uw smaad en wonden / Ik dank U o mijn vrede)
tekst/preek: Matteüs 27: 25
Ps. 87: 3, 4, 5
Geloofsbelijdenis
Gez. 218: 1, 2, 3, 4 (Lof aan Gods Zoon, die als het Lam)
Gebed
Collecte: Chavah – Groningen – ondersteuning voor tienermoeders
LB. 868: 5 (Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen)

De middagdienst van 9 februari gaat niet door i.v.m weersomstandigheden

Zondag 9 februari                
16.30 uur: ds. M. de Vries (Bedum)
               

LB 837 (‘Iedereen zoekt U…’)
bidden
Jeremia 35
zingen Weerklank 397: 2, 3 (‘Christus maakt ons leven rijker …’)
preek
Psalm 119: 14, 24, 25 (‘Bewaar mijn oog…’)
Gezang 175b (‘Ik geloof in God de Vader…’) wisselzang
bidden
collecte: Diaconie
Opwekking 366 (‘Kroon Hem met gouden kroon…’)

Zondag 2 februari                
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski
               

Ps. 30: 1, 3, 7
Gebed
Lezen: Psalm 90
Ps. 90: 1, 2, 6, 8
Preek
Gz. 227: 1, 2, 3, 4, 5 (Alles, alles is gelegen)
Geloofsbelijdenis
LB. 103c: 1, 2, 3 (Loof de koning)
Gebed
Collecte: Kerkverband
LB. 905: 1, 3, 4 (Wie zich door God alleen laat leiden)

Zondag 26 januari                
16.30 uur: ds. M. van Rijswijk (Bedum)
               

DNP Ps. 133: 1, 2 (DNP= De Nieuwe Psalmberijming) klik hier voor de tekst
Gebed
Ef. 2: 11 – 22
Ps. 23: 1, 2, 3 De Here wil mijn trouwe herder wezen
Preek
LB 968: 1, 2 De ware kerk des Heren
Apostolische geloofsbelijdenis icm art. 27 NGB
LB 968: 4, 5 In ’t woeden aller tijden
Gebed
Collecte: Diaconie
LB 240: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blijf bij ons, Jezus, onze Heer
Zegen

Agenda

[ecs-list-events contentorder=’date, title’]
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

Vrijwilligersvacatures

In onze gemeente zijn veel mensen actief als vrijwilliger. Bijvoorbeeld tijdens de kerkdiensten,
als muzikant of zanger, of in het multimediateam. Maar ook door de week, bij het maken van de kerkbladen en in diverse commissies. Wil je ook meedoen? Kijk eens wat je leuk lijkt om te doen.
Het vergroot de onderlinge betrokkenheid en werkt mee om elkaar beter leren kennen.

Op dit moment is er vraag naar heel uiteenlopende soorten werk:

  • Redactieleden Noord-Wester
  • Schoonmakers
  • Muzikanten/zangers
  • Medewerkers beamteam

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.

Logo