Bannerschaduw

Erediensten

Kerkdienst Zondag 10 oktober    

10.00 uur : ds. J. Tempelman              
Collecte: Mission

Vanaf 26 september zijn de kerkdiensten weer vrij toegankelijk. De basisregels blijven en wij willen u met klem vragen in geval van verkoudheidsklachten u eerst te laten testen en pas na negatieve uitslag de kerkdienst (of bijeenkomst) te bezoeken.
Ook kunt u de kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl volgen of later terugkijken.
Inloggen is niet nodig. Klik op de rode link hierboven om rechtstreeks naar de Columnakerk te gaan.

Nieuwsbrieven

Informatie over de Nieuwsbrieven vindt u hier. De eerstvolgende Nieuwsbrief komt uit op 14 october.

Wat wij geloven

Wil je meer weten over het christelijk geloof, kijk dan eens op www.vragenovergeloven.nl
of neem contact op met onze dominee of de pastoraal werker.
Contactgegevens vind je hier.

Kerkdiensten volgen via internet

Onze kerkdiensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en online opgeslagen. U kunt ze live bekijken of terugzoeken via de volgende link:
Klik hier op videostream
Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden.

Naast de uitzending van onze eigen internetdienst kunt u elke zondag ook een landelijke uitzending volgen via beleefmee.nl om 10:30 uur (tip: de livestream op Youtube of Facebook werkt beter dan op de site).
                                         

Liturgie morgendienst

Zondag 3 oktober     Heilig Avondmaal; preek thema 2
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski
           

Gz. 163: 1, 2, 3 (Gods huis, een herberg onderweg)
Verootmoediging/schuldbelijdenis
Genadeverkondiging
Ps. 95: 3
Gebed
Ef. 4, 1 – 16
LB. 314: 1, 2, 3 (Here Jezus, om uw Woord)
Preek Ef. 4, 16
Gz.233 (Jezus vol liefde)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal;
      na geloofsbelijdenis zingen Gz.214: 1, 4 (Ik heb de vaste grond gevonden);
      LB. 704: 1 (Dank, dank nu allen God) (=Dankzegging)
Collecte: Diaconie
Gz.185:1,2,3,4 (Heer wij loven en aanbidden U)

Zondag 29 augustus            
ds. G. Meijer (Zuidlaren)
           online + kerk (60 bezoekers)

LB 978: 1, 3, 4     Aan u behoort, o Heer der Heren
DNP 104:1, 8      Met diep ontzag prijs ik u, hoogste Heer
Lezen: Psalmen 8
GK Ps. 8a             Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
GK Gz 175a         Ik geloof in God de Vader
Gebed
Collecte: Kerkverband
Opw. 407             Hoe groot zijt gij

Zondag 22 augustus            
ds. J.H. Tempelman
           online + kerk (60 bezoekers)

GK Ps.84,1.3.4 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!
GK06 Gez.171,1.2/Opw.464 Wees stil voor het aangezicht van God
Lezen: Genesis 15
GK Ps.105,6.11.20
Tekst: Genesis 15,17
GK Ps.90,1.7.8
Collecte: Diaconie
LB 864,1.4.5 Laat ons de Heer lofzingen

Zondag 11 juli            
kand. N. Dijksterhuis
           online + kerk (60 bezoekers)

Het thema is: Gastvrijheid.

• Votum en groet.
• Zingen Psalm 23. (De HERE wil mijn trouwe herder wezen)
• Wet van God.
• Zingen LB Gezang 903: 1, 6. (Zou ik niet van harte zingen)
• Gebed voor de opening van het Woord.
• Lezen Genesis 18: 1-15.
• Zingen LB Gezang 803: 1, 3, 6. (Uit Oer is hij getogen)
• Tekst Hebreeën 13: 2.
• Verkondiging.
• Zingen Opwekking 378. (Ik wil jou van harte dienen)
• Dankgebed en voorbede.
• Collecte: Groningen Mission
• Zingen Opw. 167. (Samen in de naam van Jezus)
• Zegen.

Zondag 27 juni            
ds. J.Th. Rozemuller (Oldehove)
           online + kerk (60 bezoekers)

Liturgie morgendienst. Thema: Waar ruik jij naar?
Votum en groet
Lied: LB 146c: 1, 3, 7 (Alles wat adem heeft, love de Here)
Kindermoment
Lezen uit de Bijbel: 2 Kor. 2: 1 – 17
Zingen: LB 871: 1, 2, 3, 4 (Jezus zal heersen waar de zon)
Preek
Lied: Opw. 124 (Ik bouw op U)
Lezing van Gods geboden
Zingen: Ps. 34: 5, 6, 7 (Hoor, kinderen, mijn woord)
Dankgebed en voorbeden
Collecte: Diaconie
Lied: Gez. 214: 1, 4 (Ik heb een vaste grond gevonden)
Zegengroet

Zondag 20 juni            
ds. C.Th. Basoski
           online + kerk (60 bezoekers)

LB. 216: 1, 2, 3 (Dit is een morgen)
Wet
Opw.428 (Genade zo oneindig groot)
Gebed
2 Sam. 7:12 – 16
1 Kon. 6:1 – 10
Gz. 246: 1, 2, 3 (Nu bidden wij met ootmoed en ontzag)
Preek 1Kon. 6: 11 – 13
LB. 912: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Neem mijn leven, laat het Heer)
Gebed
Collecte: Stichting Bartimeus
Ps. 118: 1, 5, 7 (De Nieuwe Psalmberijming). Klik hier voor de tekst.

Zondag 13 juni            
ds. T. Waalewijn (Leek)
           online + kerk (60 bezoekers)

Lied Opw. 688
Gebed
Lezen Mat 18: 21 – 35
kindermoment
Kidsopwekking 159 vergeven
Lezen Rom 12: 1 – 2
Preek
Lied Opw. 629
Wetslezing Rom 12: 3 – 21
Lied Samen in de naam van Jezus
Gebed
Collecte: Kerk
Lied Neem mijn leven laat het Heer: 1,2,5

Zondag 30 mei            
ds. P.K. van de Kamp (Grijpskerk)
           online + kerk (30 bezoekers)

LB. 975 ‘Jezus roept hier mensen samen’
Het evangelie van Gods wet
Psalm 131 (GK)
Gebed
Lezen: 1 Timoteüs 6: 2b – 19
Psalm 108: 1 en 2 (GK)
Preek
Psalmen voor Nu, Psalm 23 ‘Uw rust in mijn wereld’ (link naar youtube)
Voorbede- en Dankgebed
Inzameling van de Gaven: voor de Kerk
LB. 1005: 1, 2 en 5 ‘Zoekend naar licht’

Zondag 23 mei             Pinksteren
ds. C.Th. Basoski
           online + kerk (30 bezoekers)

LB. 23b: 1, 5

Opw. 334 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)
Gods wil voor ons leven
Het Woord van God (Sela)
Gebed
Hand. 2: 1 – 13
LB. 360: 1, 4, 6
Preek Joh. 14: 26
Ps. 25: 2, 4, 6 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 675: 1, 2 (Geest van hierboven)

Zondag 16 mei    
MISSION-dienst    online uitzending van Groningen-Mission

Donderdag 13 mei       Hemelvaartsdag
ds. C.Th. Basoski                 online dienst

Gz. 211: 1, 2, 3 (Wij knielen voor uw zetel neer)
Gebed
Hand. 1: 1 – 14
Opw. 366 (Kroon Hem met gouden kroon)
Preek
Ps. 63: 1, 2 (De Nieuwe Psalmberijming (=DNP))
           Klik hier voor de tekst van DNP psalm 63
Gebed
Collecte: Diaconie
Geloofsbelijdenis
Gz. 228: 1, 2 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zondag 10 mei                        
ds. P. Groen                 online dienst

Psalm 19: 1 en 4 (Het ruime firmament)
Gebed
Opwekking 464 (Wees stil)
Lezen (en tekst) Exodus 3: 1 – 14
Verkondiging
Gezang 250: 1 – 3 (God is getrouw)
De 10 geboden. En: 1 Johannes 4: 11-21
Gebed
Collecte: Kerkverband
Liedboek 723: 1 en 2 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
Zegen
Liedboek 708: 1 Wilhelmus

Zondag 2 mei                         HEILIG AVONDMAAL
ds. J.H. Tempelman                online dienst

LB 287: 1, 2
Wet van de HEER
Ps. 32:1, 2
Gebed om de Heilige Geest
L: Joh. 15: 1 – 8
Gez. 242: 3, 4 Heer Gij wekt een mens een leven
T: Markus 14: 22
Bediening van Gods Woord
LB 360: 1, 4

Viering HA: Formulier III
         LB 302: 4 (na verwachten)
         Gez. 184: 1, 2 (na opwekking)
         Gez. 184: 3 (na dankzegging)
Collecte: Diaconie
Ps. 138: 1, 4

Liturgie middagdienst

Voorlopig zijn er geen middagdiensten

Vrijdag 2 april                         GOEDE VRIJDAG
19.30 ds. C.Th. Basoski           online dienst

Opw. 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Gebed
Joh. 19, 16b – 30
LB. 577: 1, 2, 3 (O wereld, die uw leven)
Preek Joh. 19, 19 – 22
Muziek
LB. 575: 3, 5, 6
Geloofsbelijdenis
Gz. 205 (Christus aan het kruis verheven)
Gebed
Collecte: Diaconie
Ps. 72: 6, 9, 10

Agenda

[ecs-list-events contentorder=’date, title’]
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

Vrijwilligersvacatures

In onze gemeente zijn veel mensen actief als vrijwilliger. Bijvoorbeeld tijdens de kerkdiensten,
als muzikant of zanger, of in het multimediateam. Maar ook door de week, bij het maken van de kerkbladen en in diverse commissies. Wil je ook meedoen? Kijk eens wat je leuk lijkt om te doen.
Het vergroot de onderlinge betrokkenheid en werkt mee om elkaar beter leren kennen.

Op dit moment is er vraag naar heel uiteenlopende soorten werk:

  • Redactieleden Noord-Wester
  • Schoonmakers
  • Muzikanten/zangers
  • Medewerkers beamteam

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.