Slider
Iedereen is welkom
We nodigen je van harte uit om langs te komen!
Slider
Samen geloven
Geloven doe je niet alleen, dat doen we samen.
Slider
Ons doel
We willen elke zondag het woord van God verkondigen in een gemeente waar je jezelf thuisvoelt.
Banner Shadow

Erediensten

Erediensten

We hebben elke zondag 2 kerkdiensten, één ’s morgens en één ’s middags.
Een kerkdienst duurt meestal zo’n vijf kwartier. Er is geregeld Bijbelclub voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om nog een kop koffie te drinken.

Zondag 16 december (3e advent)

  9.30 uur: ds. C.Th. Basoski
16.30 uur: ds. G. Timmermans (Gron. Zuid/Helpman)

Collecte: Diaconie + Voedselbankactie

Liturgie

Voor de actuele liturgie van de diensten kun je de volgende links gebruiken, of klik in de zijbalk op de voorpagina.
Morgendienst | Middagdienst

Weinig tijd of geen vervoer?

We hebben natuurlijk het liefst dat je naar onze kerk zelf komt. Als het je echt niet lukt kun je de kerkdienst beluisteren via www.kerkomroep.nl of bekijken via www.kerkdienstgemist.nl.
Al onze diensten worden online opgeslagen en je kunt ze live beluisteren via de kerkomroep. Door op deze link te klikken, kan je het bestandenregister zien, of online meeluisteren.
De kerkdienst bekijken kan via videostream. Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden.

Liturgie morgendienst

Zondag 16 december
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Deze morgen is er weer Bijbelclub

Ps. 95: 3
Wet
Ps. 51: 3, 5
Gebed
Lc. 1, 26 – 45
Gz. 77: 1 (A), 2 (V) ,3 (V), 4 (M), 5 (A) (beurtzang) (Een engel zegt Maria aan) (A=allen, V=Vrouwen, M=Mannen; refrein steeds Allen)
Lc. 1, 46 – 55
Gz. 47: 1, 2, 3 (Lofzang van Maria)
Preek Lc. 1, 46 – 55
Ps. 72: 4, 7, 9, 10
Gebed
Collecte: Diaconie en Actie Voedselbank
LB. 441: 1, 3, 5, 10 (Hoe zal ik U ontvangen)

Zondag 9 december, viering Heilig Avondmaal
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

De eerstvolgende Bijbelclub is op 16 december

Ps. 97: 1, 2, 5
Wet
Gz. 164 (Jezus vol liefde)
Gebed
Jes. 63, 7 – 64, 11
Ps. 144: 3, 5, 6
Preek Jes. 63, 19b – 64, 2
LB. 433: 1, 2, 3, 4, 5 (Kom tot ons, de wereld wacht)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal. Lezen form. V; Zingen Opw. 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Collecte: Diaconie
LB. 466: 2, 3, 7 (O kom, die Heer en meester zijt)

Zondag 2 december
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Deze morgen is er weer Bijbelclub

Ps. 122: 1, 2, 3
Wet
Gz. 156: 1, 2, 3, 4 (Heer, ik kom tot U)
Gebed
Mt. 11, 2 – 24
LB. 534: 1, 2, 3, 4 (Hij die de blinden weer liet zien)
Preek Mt. 11, 16 – 17
LB. 439: 1, 2, 3 (Verwacht de komst des Heren)
Gebed
Collecte: Diaconie
Ps. 24: 4, 5

Zondag 25 november
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
         herdenken overledenen
De eerstvolgende Bijbelclub is op 2 december

Voor de dienst: Ps. 121: 1
LB. 513: 1, 2, 3, 4 (God heeft het eerste woord)
Wet
Ps. 19: 3, 4
Gebed
Openb. 1, 1 – 8
LB. 405: 1, 2, 3, 4 (Heilig, heilig, heilig)
Preek
Gz. 111
Cantorij -Gij die weet
Cantorij – LB. 1005 Zoekend naar licht
Herdenken overleden broeders en zusters
LB. 728: 1 (Cantorij, refrein: alleen), 2 (Cantorij, refrein: allen), 3 (Allen)
Gebed
Collecte: Diaconie ABC
Ps. 102: 6, 13

Zondag 18 november
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Deze morgen is er weer Bijbelclub

Opw. 334 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)
Wet
Gz. 157: 1, 2, 3, 4
Gebed
Openb. 1: 1 – 8
LB. 801: 1, 5, 7, 8 (Door de nacht van strijd en zorgen)
Preek Openb. 1:3
LB. 655: 1, 4, 5 (Zing voor de Heer een nieuw gezang)
Gebed
Collecte: Kerk
Ps.68: 2, 13

Zondag 11 november
09:30 uur: N. Dijksterhuis

De eerstvolgende Bijbelclub is op 18 november

Stiltemoment.
Votum en zegen.
Zingen Psalm 63: 1,2,3.
Tien belangrijke regels.
Zingen Psalm 127: 1,2.
Gebed.
Lezen Lucas 4: 31-44.
Zingen Psalm 9: 1,7,8.
Tekst Lucas 5: 1-11.
Preek.
Zingen GKB Gezang 145 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam).
Gebeden.
Collecte: Diaconie
Zingen GKB Gezang 111 (Jezus leeft in eeuwigheid).
Zegen.

Zondag 4 november
09:30 uur: ds. A.M. Postma (Veendam)

Deze morgen is er weer Bijbelclub

Psalm 139: 1 & 2
Gezang 155: 1, 2 & 3
Genadeverkondiging: Hebreeën 4: 14 – 16
Gezang 155: 4 & 5
Gebed
Dopen
      Opwekking 136: 1 & 2- Abba Vader
      kinderlied: Hoger dan de blauwe luchten
      Opwekking 602 – Vrede van God
Lezen: Psalm 139: 1 – 14
Zingen: Psalm 63: 2 & 3
Tekst: Psalm 139: 13 & 14
Verkondiging en gebed
Opwekking 518 – Heer u doorgrondt en kent mij
Collecte: Diaconie
Liedboek 868: 1, 2, 3

Zondag 28 oktober
09:30 uur: dhr. N. Dijksterhuis

De eerstvolgende Bijbelclub is op 4 november

Stiltemoment.
Votum en groet.
Zingen GKB Gezang 146: Komt, laat ons vrolijk zingen.
Wet van God.
Zingen Psalm 100.
Gebed.
Lezen/tekst: Marcus 10: 46 – 52.
Zingen LB 314: Here Jezus, om uw woord.
Preek.
Zingen Opwekking 430: Heer, ik prijs uw grote naam. (2x)
Dankzegging en voorbede.
Collecte: Kerk
Zingen Psalm 146: 1, 3, 6.
Zegen.

Liturgie middagdienst

Zondag 16 december
16.30 uur: ds. G. Timmermans (Gron. Zuid/Helpman)

Moment van stilte
Votum en zegengroet
NLB 687 : 1 – 3
Gebed
Lezen: Romeinen 8, 12 – 27
NLB 902 : 1 – 3
Tekst: 2 Korintiërs 4, 16 – 5, 5
Lvk (oude liedboek) 91 : 1 en 2
Preek
Ps. 84 : 3 en 4
Geloofsbelijdenis met GK 175b in wisselzang
Gebed
Collecte: Diaconie en Actie Voedselbank
Opwekking 334
Zegen

Zondag 9 december, viering Heilig Avondmaal
16.30 uur: ds. G. Timmermans (Gron. Zuid/Helpman)

Na afloop van de middagdienst broodmaaltijd

Moment van stilte
Votum en zegengroet
Ps. 103 : 1, 6 en 7
Gebed
Viering Heilig Avondmaal
Ps. 33 : 8
Ps. 33 : 7
Lezen: Leviticus 17, 10-16
Ps. 139 : 6 en 7
Lezen: 2 Korintiërs 4, 16 – 5, 10
Ps. 116 : 2 en 8
Preek over ‘wat staat ons te wachten?’ (I)
Ps. 16 : 3 en 5
Gebeden
Collecte: Diaconie
NLB 769 : 1, 2, 4 en 5
Zegen

Zondag 2 december
16.30 uur: ds. C. van der Leest

Stiltemoment
Gezongen openingsbelijdenis/ Zegengroet
NLB 152: 1, 2, 7
Gebed
Lezen: Jesaja 8: 21- 9: 6
/ NLB 454
Lezen: Lucas 1: 30 – 33
/ NLB 189:1,2
Tekst: Jesaja 9: 1 – 6
Preek
NLB 433: 1 – 5 (s-s-m-v-s)
Geloofsbelijdenis
/ NLB 152: 9, 10
Gebed
NLB 439: 1, 2, 3
Zegen + Gezongen amen

Zondag 25 november
16.30 uur: ds. D. Noort (Zuidhorn)

Votum
Zegengroet
Lied                                 NLB 978: 1, 3, 4 (Aan U behoort, o Heer der heren)
Gebed                            Gez. 156 = NGK 243 (Heer, ik kom tot U)
Schriftlezing                  Rechters 13: 1 – 23
Lied                                 Ps 80: 1, 6 DNP (Hoor naar ons bidden…)
Preek
Amenlied                       NLB 422 (Laat de woorden die we hoorden)
Geloofsbelijdenis         Apostolicum
Lied                                Gez. 165 =NGK 167 (Machtig God, sterke Rots)
Dankgebed
Collecte:                         Diaconie ABC
Slotzang                         NLB 871 (Jezus zal heersen…)
Zegen

Zondag 18 november
16.30 uur: ds. L.S.K. Hoogendoorn (UIthuizermeeden)

stiltemoment
votum -groet-amen
GK Ps. 93: 1, 2, 3
gebed
lezen: Openbaring 4
GK Gez. 212 (U, lam van God, wij loven U)
tekst: Openbaring 5
preek
GK Gez. 211: 1 ,2 , 3 (Wij knielen voor uw zetel neer)
geloofsbelijdenis
GK Gez. 247: 1, 7 (Heer God, wij allen loven U)
gebed
collecte: Kerk
GK Gez. 167 (Machtig God, sterke Rots)
zegen

Zondag 11 november
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski

LB. 864: 1, 2, 5
Gz. 177: 1, 2 (=Gebed; Hoor, trouwe Vader, ons gebed)
Lc. 11, 1 – 13
Ps. 141: 1, 2
Preek Lc. 11, 9 – 13
Ps. 84: 4, 5, 6
Geloofsbelijdenis:
         1-Zingen Gz. 106: 1 en 2
         2-voorlezen Apostolische Geloofsbelijdenis gedeelte over de Zoon
         3-Zingen Gz. 106: 4
Gebed
Afsluiten met gezongen Onze Vader Gz. 181d
Collecte: Diaconie
LB. 247: 1, 2, 3, 4, 5 (Blijf mij nabij)

Woensdag 7 november -Dankdag
19.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Gz. 141: 1, 2, 3
Gebed
Lezen: Psalm 145
Ps. 147: 1, 3
Preek Psalm 145: 15 – 16
Ps. 145: 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis
Ps. 145: 4, 5
Gebed
Collecte: Diaconie: Dorcas
LB. 978: 1, 2, 3, 4 (Aan U behoort o Heer der heren)

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige events.
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

In de kerk heb je veel mensen nodig om diensten goed uit te voeren. Hier gaat het meestal vooral om vrijwilligerswerk. We zouden het erg fijn vinden als je ook meewerkt aan onze kerk, want er is nu veel vraag naar. Je raakt met ons vrijwilligerswerk ook meer betrokken in onze kerk, wat we heel fijn vinden, want zo kunnen we elkaar ook beter leren kennen.

Op dit moment is er veel vraag naar hele verschillende soorten werk:

  • Notulist Kerkenraad
  • Scriba
  • Medewerkers beamteam
  • Schoonmakers
  • Redactieleden Noord-Wester
  • Muzikanten/zangers

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.

Logo