Bannerschaduw

Erediensten

Kerkdienst Zondag 10 mei

10.00 uur: Ds. P. Groen    – online dienst
Collecte: Kerkverband

Kerkdienst Donderdag 13 mei               Hemelvaartsdag

10.00 uur: Ds. C.Th. Basoski                           – online dienst
Collecte: Diaconie

U kunt de kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl volgen of later terugkijken.
Inloggen is niet nodig. Klik op de rode link hierboven om rechtstreeks naar de Columnakerk te gaan.

Nieuwsbrieven

Informatie over de Nieuwsbrieven vindt u hier. De eerstvolgende Nieuwsbrief komt uit op 14 mei.

Wat wij geloven

Wil je meer weten over het christelijk geloof, kijk dan eens op www.vragenovergeloven.nl
of neem contact op met onze dominee of de pastoraal werker.
Contactgegevens vind je hier.

Kerkdiensten volgen via internet

Onze kerkdiensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en online opgeslagen. U kunt ze live bekijken of terugzoeken via de volgende link:
Klik hier op videostream
Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden.

Naast de uitzending van onze eigen internetdienst kunt u elke zondag ook een landelijke uitzending volgen via beleefmee.nl om 10:30 uur (tip: de livestream op Youtube of Facebook werkt beter dan op de site).
                                         

Liturgie morgendienst

Zondag 10 mei                        
ds. P. Groen                 online dienst

Psalm 19: 1 en 4 (Het ruime firmament)
Gebed
Opwekking 464 (Wees stil)
Lezen (en tekst) Exodus 3: 1 – 14
Verkondiging
Gezang 250: 1 – 3 (God is getrouw)
De 10 geboden. En: 1 Johannes 4: 11-21
Gebed
Collecte: Kerkverband
Liedboek 723: 1 en 2 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
Zegen
Liedboek 708: 1 Wilhelmus

Zondag 2 mei                         HEILIG AVONDMAAL
ds. J.H. Tempelman                online dienst

LB 287: 1, 2
Wet van de HEER
Ps. 32:1, 2
Gebed om de Heilige Geest
L: Joh. 15: 1 – 8
Gez. 242: 3, 4 Heer Gij wekt een mens een leven
T: Markus 14: 22
Bediening van Gods Woord
LB 360: 1, 4

Viering HA: Formulier III
         LB 302: 4 (na verwachten)
         Gez. 184: 1, 2 (na opwekking)
         Gez. 184: 3 (na dankzegging)
Collecte: Diaconie
Ps. 138: 1, 4

Zondag 25 april
ds. H. van Noort (Wetsinge-Sauwerd)                 online dienst

(Klik op de rode gedeelten om naar de bijbehorende tekst te gaan)
Votum en groet
Zingen DNP Psalm 34 : 1 en 5
Gebed
Kindmoment (intro)
Lezen Johannes 21
Kindmoment (vervolg)
Zingen Opwekking voor kinderen 297 – Samen met Jezus
Verkondiging
Zingen Opwekking 713 – Als U het huis niet bouwt
Gebed
Wetslezing
Zingen DNP Psalm 40 : 3
Collecte: de Open Hof, Groningen- opvang voor daklozen
Zingen DNP Psalm 40 : 1, 2 en 4
Zegen

Zondag 18 april
ds. W.L. de Graaff (Groningen Zuid/Helpman)                 online dienst

Votum en zegengroet
Ps. 113: 1 en 2
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Ps. 51: 1 en 4
L. Johannes 20: 11 – 29
Verkondiging n.a.v. Johannes 20: 16 – 18 en 29
LB. 902: 1 – 3
Gebed/ voorbeden
Collecte: Theologische Universiteit
Tien Woorden
GK. 231: 1, 3 en 4

Zondag 11 april
dhr. Jan ter Veen                 online leesdienst

Zingen: LB 218: 1 – 5; Dank U voor deze nieuwe morgen
Zingen: GK gez 170 : 1; Gedenk o volk met heilig beven
Wet
Zingen GK gez 170: 13; Geef dat wij trouw uw wet betrachten
Gebed = Zingend bidden GK Gez 171: 1 – 2; Hoor, trouwe Vader, ons gebed
Lezen bijbelgedeelte lezen Joh 20, 24 – 31;
Zingen: Ps 18: 1; Ik heb u lief, van ganser harte Here
Preek
Zingen Sela; een toekomst vol van hoop
Dankgebed
Collecte: Kerk
Slotzang; GK Gez 177 Heer U bent mijn leven
Zegen is GK Gez 261: De Heer zegene u.

Zondag 4 april                                                  PASEN, HEILIG AVONDMAAL
ds. J.H. Tempelman & ds. C.Th. Basoski                 online dienst

CThB           Ps. 98: 1, 2
                    Wet (Rom. 6, 8 – 11, 22 – 23)
                    LB. 632: 1, 2, 3 (Dit is de dag)
                    Gebed
                    Start van werk JHT. Ja-woord en zegenlied Gz. 261 (De Heer zegene U)

JHT               Joh. 20, 1 – 18
                    Kinderlied Elly/Rikkert https://www.youtube.com/watch?v=rE2Esf1SItk
                    Preek Joh. 20, 16 – 17
                    LB. 642: 1, 2, 5, 6, 8 (Ik zeg het allen, dat Hij leeft)
                    Gebed
                    Collecte: Diaconie
                    Viering Heilig Avondmaal (form.V)
                    LB. 634 (U zij de glorie)

Zondag 28 maart           bevestiging ambtsdragers
ds. C.Th. Basoski                 online dienst

Ps. 30: 1, 3
Schuldbelijdenis = Gz. 168: 1, 2, 3, 4 (Vader, vol van vrees en schaamte)
Genadeverkondiging
Gebed
Formulier – onderwijs (diakenen)
Joh. 12, 1 – 8
Filmpje intocht in Jeruzalem (Adriaan en Lieuwe)
LB. 556: 1, 2, 3, 4, 5 (Alles wat over ons geschreven staat)
Preek
LB. 578: 1, 2, 5, 6 (O kostbaar kruis, o wonder Gods)
Formulier – bevestiging
Ps. 134: 3
Formulier – opdracht
Formulier – gebed
Collecte: Evangelisatie
Geloofsbelijdenis
Gz. 185: 1, 2, 3, 4 (Heer, wij loven en aanbidden U)

Zondag 21 maart          
dhr. Rolf Hoving (leesdienst)                 online dienst

Psalm 25: 7
Gebed
1 Timoteüs 6: 6 – 19
Psalm 49: 2 en 5
Verkondiging
LB 902: 1, 2, 6 – Is God de Heer maar voor mij
Apostolische geloofsbelijdenis
GK 238: 1 – Ik bouw op U
Dankzegging en Voorbede
Collecte: Diaconie
Ps 36: 2

Liturgie middagdienst

Voorlopig zijn er geen middagdiensten

Vrijdag 2 april                         GOEDE VRIJDAG
19.30 ds. C.Th. Basoski           online dienst

Opw. 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Gebed
Joh. 19, 16b – 30
LB. 577: 1, 2, 3 (O wereld, die uw leven)
Preek Joh. 19, 19 – 22
Muziek
LB. 575: 3, 5, 6
Geloofsbelijdenis
Gz. 205 (Christus aan het kruis verheven)
Gebed
Collecte: Diaconie
Ps. 72: 6, 9, 10

Agenda

[ecs-list-events contentorder=’date, title’]
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

Vrijwilligersvacatures

In onze gemeente zijn veel mensen actief als vrijwilliger. Bijvoorbeeld tijdens de kerkdiensten,
als muzikant of zanger, of in het multimediateam. Maar ook door de week, bij het maken van de kerkbladen en in diverse commissies. Wil je ook meedoen? Kijk eens wat je leuk lijkt om te doen.
Het vergroot de onderlinge betrokkenheid en werkt mee om elkaar beter leren kennen.

Op dit moment is er vraag naar heel uiteenlopende soorten werk:

  • Redactieleden Noord-Wester
  • Schoonmakers
  • Muzikanten/zangers
  • Medewerkers beamteam

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.