Bannerschaduw

Erediensten

Zondag 24 januari          
10.00 uur: ds. P. Groen – online dienst

Collecte: Diaconie

Zondag 31 januari          
10.00 uur: ds. C.Th. Basoski – Viering Heilig Avondmaal – online dienst

Collecte: Diaconie

U kunt de kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl volgen of later terugkijken.
Inloggen is niet nodig. Klik op de rode link hierboven om rechtstreeks naar de Columnakerk te gaan.
Tot en met zondag 7 februari hebben we alleen online kerkdiensten om 10.00 uur. De middagdiensten vervallen.

Nieuwsbrieven

Informatie over de nieuwsbrieven vindt u hier. De eerstvolgende Nieuwsbrief komt uit op 4 februari.

Wat wij geloven

Wil je meer weten over het christelijk geloof, kijk dan eens op www.vragenovergeloven.nl
of neem contact op met onze dominee of de pastoraal werker.
Contactgegevens vind je hier.

Kerkdiensten volgen via internet

Onze kerkdiensten worden uitgezonden via internet en online opgeslagen. U kunt ze live bekijken of terugzoeken via de volgende link:

Bekijken van de kerkdienst kan via kerkdienstgemist.nl.
Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden. Klik hier op videostream

Kerkdiensten tot eind oktober kunnen ook beluisterd worden via kerkomroep.nl.
Om online mee te luisteren of de opgeslagen kerkdiensten op te zoeken: Klik op deze link. NB Deze mogelijkheid is per 1 november vervallen.

Naast de uitzending van onze eigen internetdienst kunt u elke zondag ook een landelijke uitzending volgen via beleefmee.nl om 10:30 uur (tip: de livestream op Youtube of Facebook werkt beter dan op de site).
                                         

Liturgie morgendienst

Zondag 24 januari          
ds. P. Groen

Psalm 33: 7, 8          Zingt vrolijk looft de naam des Heren; brengt God uw dank!
Gebed
Lucas 12: 22 – 34.
Tekst Lucas 12: 35 – 38
Preek
Liedboek 439: 1, 2, 3          Verwacht de komst des Heren
Liedboek 310 : 1 – 5          Eén is de Heer (Gods wet)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB 103c: 1, 2, 3          Loof de Koning heel mijn wezen
Zegen

Zondag 17 januari          
ds. W.L. de Graaff (Gron. Zuid/Helpman)

Ps. 146: 1 en 4
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
LB. 513: 1 – 4 (God heeft het eerste Woord)
Lezing: Genesis 1: 1 – 3 en Prediker 1: 1 – 11
Preek over Genesis 1: 2, Prediker 1: 2 en Johannes 1: 5
GK. 249: 1 – 4 (God die was en is en komt)
Dankgebed
Collecte: Diaconie
10 Woorden
GK 249: 5, 7 en 9

Zondag 10 januari          
ds. C.Th. Basoski

Ps. 146: 1, 3 (versie Levensliederen)
Wet
LB. 836: 1, 2, 4, 5 (O Heer die onze Vader zijt)
Gebed
Joh. 1, 43 – 51
Ps. 91: 5, 8
Preek Joh. 1, 50 – 51
LB. 653: 1, 4, 6, 7 (U kennen, uit en tot U leven)
Gebed
Collecte: Kerk
LB. 415: 1, 2 (Zegen ons, Algoede)
Zegen
LB. 415: 3 = amen op de zegen

Zondag 3 januari          
br. J. ter Veen

• Welkom
• Stil moment
• Votum/zegengroet
• Zingen Sela, Jezus leidt zijn kerk
• Wet
• Zingen: GKB Ps 19: 5 en 6 (Het woord van uw vermaan, …)
• Gebed
• Schrift gedeelten: Psalm 1 en Matteus 7: 13 – 20
• Zingen: Opwekking 244: Welzalig de man die niet wandelt 2x
• Preek
• Zingen GKB Gez 177 (Heer U bent mijn leven)
• Dankgebed, evt voorbede.
• Collecte: Diaconie
• Zingen GKB Gez 250: Getrouw is God, zijn plannen falen niet
• Slotzegen

Zondag 27 december          
ds. P. Groen

Votum en zegengroet
LB 489: 1-3 Komt ons in diepe nacht ter ore: de morgenster is opgegaan.
Gebed
Lezen en tekst Matteüs 2: 1 – 12
Preek
LB 506: 1-4 Wij trekken in een lange stoet
Wet
Psalm 72: 1, 2
Gebed
Collecte: Kerk
LB 477: 4 en 5 O kind ons geboren, …. komt laten wij aanbidden die koning!
Zegen

Liturgie middagdienst

Donderdag december           Oudjaarsdag
NB 19.30 uur
ds. C.Th. Basoski

LB. 90a: 1, 2, 3, 6 (O God, die droeg ons voorgeslacht)
Gebed
Terugblik op het jaar
Opw. 770 (Ik zal er zijn)
Lc. 2, 25 – 35
LB. 159a: 1, 2 (Lofzang van Simeon)
Preek
LB. 245: 1, 2, 3 (‘k Wil U, o God, mijn dank betalen)
Gebed
Collecte: Diaconie
Geloofsbelijdenis
Ps. 102: 6, 13

Zondag 13 december           3e adventszondag; viering Heilig Avondmaal
NB 16.00 uur
ds. W.L. de Graaff (Groningen Zuid/Helpman)

Votum en zegengroet
Opw. 769 (via beamer)
Gebed
L. Exodus 4: 1 – 12
Preek over Exodus 3: 11 – 14
Psalm 8a: 1 – 4 (Heer onze God, hoe heerlijk is Uw Naam)
lezing formulier 5 H.A.
Geloofsbelijdenis
Gebed
GK. 184: 1 – 3 (Heer wij komen vol verlangen)
Viering Heilig Avondmaal
Gez. 165 (Machtig God, sterke rots)
Collecte: Diaconie
Gez. 10 (De Heer zegene u)

Zondag 6 december                    
NB 16.00 uur
ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Votum en vredegroet
NPB 25: 1, 2
Gebed
Schriftlezing          Lucas 1: 5 – 25
Ps. 98: 1, 2
Tekst                       Lucas 1: 13 – 17
Verkondiging
GK06 48: 1, 3, 4     Lof aan de God van Israël
Dankgebed
Collecte: Sprank Bedum
Geloofsbelijdenis
LB 439                      Verwacht de komst des Heren
Zegen

Zondag 29 november                    
NB 16.00 uur
dhr. J. ter Veen (leesdienst)

Votum en Groet
Psalmen voor nu 84 (Wat hou ik van uw huis)
Gebed
Bijbellezing: (is tekst) Openbaring 13
Zingen: Opwekking 687 (Heer, wijs mij Uw weg)
Preek
Zingen: LB 175: 1 – 4 (Wij hebben een sterke stad)
Geloofsbelijdenis
Dankgebed
Collecte: 1. Diaconie 2. Kinderkerst
GK 250, (God is getrouw, zijn plannen falen niet)
Slotzegen

Zondag 22 november                    
NB 16.00 uur
ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Votum en vredegroet
GK2006 Gez. 171           Wees stil voor het aangezicht van God
Gebed
Schriftlezing                    Exodus 20: 1 – 21
Ps. 19: 3, 4
Verkondiging
Hoor Israël, o volk van God          * klik hier voor youtube-link
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Collecte: Kerk
LB 835                                Jezus ga ons voor
Zegen

Zondag 15 november                    
NB 16.00 uur
ds. A.J. van Zuijlekom (Stadskanaal)

Votum en groet
Ps 49: 1, 3
Gebed
Schriftlezing/tekst: Prediker 3: 15 – 4: 6
Opw 755 (bewerk ons hart)
Verkondiging
Ps 91: 1, 2, 7
Gebed
Geloofsbelijdenis
Collecte: Diaconie
LB 885
Zegen

Zondag 8 november                    
NB 16.00 uur
dhr. G. de Jonge (leesdienst)

Votum en groet,
Geref. Kerkboek 2006 Gez. 89: 1, 2           Jezus, leven van mijn leven
Gebed
Geref. Kerkboek 2006 Gez. 89: 3, 4
Lezen: Lucas 8: 43 – 48
Preek
Geref. Kerkboek 2006 Gez. 111                  Jezus leeft in eeuwigheid
Geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte: Kerkverband
LB 1973 Gez. 300: 1, 6                                  Eens als de bazuinen klinken
Zegen

Zondag 1 november                    
NB 16.00 uur
kand. P. Zuidema

Thema: bidden houd je wakker!

Opwekking 717           Stil mijn ziel wees stil
Stil gebed
Votum en groet
Gebed om de opening van Gods Woord
Kolossenzen 1: 1 t/m 23
DNP-Psalm 145: 1        Mijn God en koning, ik wil toegewijd (tekst: klik hier)
Verkondiging over Kolossenzen 4: 2 t/m 6
LB 838: 1                        O grote God die liefde zijt
Geloofsbelijdenis
DNP-Psalm 145: 3        Genadig en vol liefde is de HEER. (tekst: klik hier)
Gebed; dankzegging en voorbede
Aandacht voor collecte: Kerk
LB 905: 1, 3, 4                Wie zich door God alleen laat leiden
Zegen

Zondag 25 oktober                    
NB 16.00 uur
ds. P. Groen

Votum en zegengroet
Gezang 177: 1 en 7 -Heer U bent mijn leven.
Gebed
Lezen Matteüs 19: 27 – 20: 16
Gezang 243 -Heer ik kom tot U , hoor naar mijn gebed
Preek
Psalm 103: 1 en 5
De apostolische geloofsbelijdenis
Gebed
Liedboek 248 -De dag door Uwe gunst ontvangen.
Zegen

Zondag 18 oktober                    
NB 16.00 uur
16.00: ds. H. van Noort (Wetsinge-Sauwerd)

Stilte
Votum en groet
Zingen NLB 868 – Lof zij de Heer de almachtige koning der ere
Gebed
Lezen Genesis 3: 8 – 10
Kindmoment
Zingen Opwekking 213 voor kinderen – Ik neem even de tijd
1 Thessalonicenzen 5: 17 – 18
Zingen DNP Psalm 65: 1 en 2
Verkondiging
Zingen Opwekking 687 – Heer leer mij uw weg
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen GK2006 gezang 123: 1, 2 en 5
Collectedoel: Diaconie
Zingen Opwekking 710 – Gebed om zegen
Zegen

Zondag 11 oktober                    

NB De middagdienst begint deze keer om 16.30 uur

16.30: ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Votum en vredegroet
GK 218: 3, 4           Lof aan het lam, Gods metgezel
Gebed
Leeronderwerp     HC 8 (v/a 24)
Schriftlezing           Efeziërs 3: 1 – 4: 6
Ps. 111: 1, 6
Onderwijs
LB 302: 1               God in den hoog’ alleen zij eer
Geloofsbelijdenis (Nicea)
LB 302: 2, 3, 4
Dankgebed
Collecte:                Mission
LvK 257                 Halleluja, eeuwig dank en ere
Zegen

Zondag 4 oktober                   
NB 16.00 uur:
ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Ps. 9: 1, 8
Gebed
Leeronderwerp             HC 7 en 8 (v/a 22, 25)
Schriftlezing                   Matteüs 16: 13 – 20
Ps. 33: 1, 8
Onderwijs
Ps. 67
Geloofsbelijdenis
LB 239: 7
Dankgebed
Collecte: Diaconie
LB 705: 1, 4

Zondag 27 september                   Viering Heilig Avondmaal
NB 16.00 uur:
ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Votum en vredegroet
Ps. 27: 6
HA Formulier 5
Viering HA
Ps. 27: 7
Leeronderwerp HC 7 (v/a 20 en 21)
Schriftlezing Hebreeën 10: 26 – 11: 6
Ps. 97: 3, 5
Onderwijs
Geloofsbelijdenis Gez. 176: 1, 5 + voorlezen van artikelen over God de Zoon
Dankgebed
Collecte: Kerk
Opw. 311 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
Zegen

Zondag 20 september                   
NB 16.00 uur:
ds. P. Groen

LB 978 Aan U behoort…
Prediker 9: 1 – 12
LB 413: 1 grote God wij loven U

tekst: Prediker 9: 9b – 10a
preek

LB 704: 1, 2, 3 dankt, dankt nu…
De apostolische geloofsbelijdenis
GK 167 Machtig God sterke rots
gebed
collecte: voor A Rocha Nederland

Psalm 84 – Psalmen voor Nu / liedboek 84a

Zondag 13 september          Viering Heilig Avondmaal         
NB 16.00 uur:
ds. P.K. van de Kamp (Grijpskerk Niezijl)

Psalm 8a (GK) ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’
Gebed
Romeinen 8: 18 – 25
Preek
Lied 257 (GK) ‘Here God, uw schepping zucht’*
Gebed: ‘Onze Vader’
Inzameling van de Gaven: Diaconie
Geloofsbelijdenis: Lied 185 (GK) ‘Heer, wij loven en aanbidden U’
Inleiding Heilig Avondmaal
Gebed, opwekking en viering Heilig Avondmaal
Lied 425 (LB) ‘Vervuld van uw zegen’
Zegen

Zondag 6 september         
NB 16.00 uur:
ds. C.Th. Basoski

LB. 868: 1, 2, 5
Gebed
Hand. 8: 26 – 40
Ps. 100: 1, 2, 3, 4
Preek
LB. 315: 1, 2, 3 (Heb dank, o God van alle leven)
Geloofsbelijdenis
Ps. 117
Gebed
Collecte: Bibliotheekfonds TU
Gz. 232: 1, 2 (Op bergen en in dalen)

Zondag 30 augustus         
NB 16.00 uur:
ds. C.Th. Basoski

Ps.99: 1, 4, 8
Gebed
Hand. 8: 4 – 25
Gz. 249: 1, 2, 3, 4 (God, die was en is en komt)
Preek
Gz. 249: 5, 6, 7, 8, 9
Geloofsbelijdenis
Opw. 167: 1, 2, 3 (Samen in de naam van Jezus)
Gebed
Collecte: Kerkverband
Ps. 68: 8, 13

Agenda

[ecs-list-events contentorder=’date, title’]
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

Vrijwilligersvacatures

In onze gemeente zijn veel mensen actief als vrijwilliger. Bijvoorbeeld tijdens de kerkdiensten,
als muzikant of zanger, of in het multimediateam. Maar ook door de week, bij het maken van de kerkbladen en in diverse commissies. Wil je ook meedoen? Kijk eens wat je leuk lijkt om te doen.
Het vergroot de onderlinge betrokkenheid en werkt mee om elkaar beter leren kennen.

Op dit moment is er vraag naar heel uiteenlopende soorten werk:

  • Redactieleden Noord-Wester
  • Schoonmakers
  • Muzikanten/zangers
  • Medewerkers beamteam

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.